Kallesten
Fagdag for offentlige anskaffelser 2018

Møteinformasjon

Onsdag 23. mai Kl. 08:30 - 15:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 1090 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 3270 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 22. mai Kl. 12:00

23 mai

Fagdag for offentlige anskaffelser 2018

Fagdag for offentlige anskaffelser vil dekke aktuelle nyheter på anskaffelsesområdet. Konferansen er særlig myntet på leverandørene, men også de som arbeider hos offentlig oppdragsgivere.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig.


08.30 Registrering og kaffe.
09.00 Velkommen og praktisk informasjon ved Næringsforeningen.
09.05 Introduksjon til dagens program. Arne Oftedal, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.
09.10 Nyheter innen regelverket og nytt fra KOFA. Klagebehandling og innsyn, Arne Oftedal, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.
09.50 Terskelverdier og betydningen av CPV-koder. Sofia Lazaridis, Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig.

10.00 Pause.

10.20 Praktiseringen av ESPD-skjema.  Ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon. Muligheter og begrensninger. Sofia Lazaridis, Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig.
10.50 Forhandlinger i offentlige anskaffelser. Trine Lise Fromreide, Partner/Advokat, Simonsen Vogt Wiig.

11.30 Lunsj.

12.15 Balanserte anskaffelser gjennom dialog, hvilke muligheter gir det for innovasjon og bærekraft, Tanja Huse-Fagerlie, seniorrådgiver, Difi.

13.00 Erstatningsrett ved brudd på anskaffelsesregelverket og krav til oppdragsgivers kontroll av tilbud i lys av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i sak E-16/16 og Frostating lagmannsretts dom LF-2015-187242. Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner/advokat,Simonsen Vogt Wiig


13.30 Pause.

13.45 Praktiske råd og tips ved erstatningskrav i anskaffelseskonkurranser.  Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.

14.00 Samspillentreprise: Hvordan fungerer dette i praksis når en skal bruke regelverket om offentlige anskaffelser?  Trym Landa, Partner/Advokat Simonsen Vogt Wiig.

14.25 Q & A, alle.
14.45 Slutt.


Fagdagen vil være godkjent etterutdanning for advokater/jurister.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.