Smedvig
Optimal styring i en digital hverdag

Møteinformasjon

Onsdag 19. sep Kl. 08:30 - 12:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 440 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1200 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 18. sep Kl. 12:00

19 sep

Optimal styring i en digital hverdag

Vi er kommet til 2018. Likevel foregår strategisk styring av virksomheter ofte på tradisjonelt vis. Beslutninger blir i stor grad tatt basert på magefølelse, det er hyppig bruk av Excel, bruk av historiske data, lite transparent og utilgjengelig beslutningsunderlag, og flerfoldige versjoner av sannheten. De fleste har store forventninger til hvordan det digitale skiftet skal innta måten vi styrer virksomheten på.

Seminaret vil ta for seg strategisk styring i en digital hverdag, og se på hvordan man kan omforme data til innsikt på en best mulig måte. Hvordan kan din virksomhet ta i bruk digitale verktøy i strategisk styring, som gir den den innsikten som trengs der og da? Hva kan man gjøre og hvor bør man starte for å få til den endringen som kreves? Og hvilke viktige læringspunkter er gjort tidligere? Vi vil ta for oss reelle cases og vise praktiske eksempler på hvordan vi man kan gå frem for å optimalisere strategisk styring i en digital hverdag. Vi tror dette er viktig for å få best mulig utnyttelse av ressurser og potensialet i forretningen. 

Har vi kommet dit vi vil i denne reisen, og hvordan kan vi eventuelt ta ut potensialet som finnes? Det ønsker vi å se nærmere på. Meld deg på og lær hvordan du kan bli en bedre leder med digitale verktøy.

Program:
08:30 Registrering og kaffe.
09:00 Velkommen v/Trude Refvem Hembre, prosjektleder i Næringsforeningen.
09:05 Overordnet makroperspektiv på digitale muligheter - strategisk navigering av virksomheter v/Brit Tone Bergman, Director Strategy & Innovation, Deloitte.
09:30 Strategisk kvalitetsledelse i en digital fremtid. Quality 4.0 vs Industry 4.0 v/ Sidsel Winther Storaas, Vice President Quality & Lean, AkerBP.
10:00 Trender og erfaringer innen strategisk styring - verktøy for framtidsvisjonen v/ Tor Inge Vasshus, CEO og gründer av Corporater AS.
10:30 Pause.
10:50 Risikostyring og helhetlig virksomhetsstyring v/ Frode Bø, konserndirektør for Risikostyring i Sparebank 1 SR-Bank.
11:20 Q & A.
11:30 Lunsj og nettverksbygging.


Målgruppe: Ledere og mellomledere som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til bedre styring i sitt selskap.

Møtet arrangeres i samarbeid med Deloitte og Corporater.

Litt om foredragsholderne:

Brit Tone Bergman har 12 års erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring fra både private og offentlig eide virksomheter, gjennom en lengre karriere i Equinor og senere som ledelseskonsulent. Hennes ekspertise er sammenstilling av operasjonell og finansiell data for å kunne sette sammen gode analyser og nøkkeltall for optimal styring. Hun mener den beste styringen kommer i samspill av menneskene, systemene og prosessene – muliggjort og optimalisert av digitalisering. Brit Tone leder nå Deloitte Consulting i Stavanger og Virksomhetsstyring i Deloitte Norge der hun får muligheten til å bistå med strategisk styring for bedrifter i både privat og offentlig sektor.

Sidsel Winther Storaas sin visjon er å skape struktur og kultur for at folk og team skal bli suverene. Dette innebærer å forvalte et forretningsstyringssystem, lede LEAN-transformasjonen av selskapet, sørge for målinger, baseline data og trendanalyser, revisjoner, undersøkelser og granskninger, utforske funn, korrigerende tiltak for hendelser og avvik, systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling, lede forbedringsinitiativer og -prosjekter og å være en inspirerende leder for et høyt presterende team. Storaas arbeider for å sikre at selskapet maksimerer flyteffektiviteten samtidig som de tar uønskede kvalitetskostnader til null. Storaas har jobbet med kvalitet siden hun var 17 år og har 25 års arbeidserfaring i kvalitetsdisiplinen.

Frode Bø er utdannet Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI (1992) og har i tillegg et masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI (2003). Han har erfaring fra Mobil Exploration Ltd., som avdelingssjef for finans/budsjett ved Kværner Rosenberg og økonomi-/administrasjonssjef ved Randaberg Sveiseindustri AS. Fram til 2016 har han vært 1. amanuensis II ved universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001. Hans presentasjon omhandler helhetlig risikostyring, og la det få en stadig større plass i den den helhetlige virksomhetsstyringen. 

Tor Inge Vasshus er grunnleggeren og CEO i Corporater AS. Han har jobbet med virksomhetsstyring i 25 år nasjonalt og internasjonalt. I 2015 ble Vasshus kåret til Entrepreneur of the Year i Rogaland. Han er i tillegg medvirkende til flere samfunnsutviklingsinitiativer i Norge og andre steder. Han har en mastergrad i økonomi og entreprenørskap fra Universitetet i Stavanger. Han er en dyktig foredragsholder som engasjerer sitt publikum med sin lidenskap for virksomhetsstyring.
I presentasjonen sin vil Vasshus dele sine perspektiver om digital ledelse og vise innovative løsninger for framtidens digitale virksomhetsstyring. AkerBP, Johnson&Johnson, Airbus, Gassco og Stortinget bruker alle Corporater i sin søken etter kontinuerlig forbedring og optimale beslutninger.
Gartner Research sier bl.a.: “The value of data is not collecting data, it’s not analysing or visualizing it. The value of data is using narrative to tell the story to explain both the “why” and the “what to do”. A solution with strong narrative, like Corporater, is needed to create a Business Impact.


For spørsmål om møtet, ta kontakt med Trude Refvem Hembre i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Fullbooket. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste