Frogner House
Treffpunkt Dalane: Introduksjonskurs i Styrearbeid

Møteinformasjon

Torsdag 19. apr Kl. 18:00 - 21:00

Sted: Egersund

Medlem: kr 300 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 300 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 18. apr Kl. 12:00

19 apr

Treffpunkt Dalane: Introduksjonskurs i Styrearbeid

Solid styrearbeid er avgjørende i alle virksomheter på alle nivå.  Dette introduksjonskurset er tilpasset styrets ansvar og god styreskikk om du representerer en bedrift, lag og foreninger eller i politikken.

Næringsforeningen inviterer i samarbeid med Eigersund Kommune, Projure og DNB  til dette introduksjonskurset for å sette viktigheten av godt styrearbeid i fokus på alle plan. introduksjonskurset er ment som en god oppskriftsbok, med en erfaren advokat til å dele sine beste råd, både med erfaring fra lag og foreninger, og i arbeidslivet. 


Program

17.45
Velkommen til Grand Hotell, Egersund. Registrering og bli kjent med hverandre.


18.00 Velkommen! Aud Torunn Tronerud og Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen og Kjersti Søyland Bye, Eigersund Kommune. 

18.10 Styrets rolle og funksjon, herunder styrets ansvar. Per Bergstad, Advokat og partner i Projure.

- God styreskikk og Corporate Governance.     
- Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet. 

19.15 Pause med frukt og snacks

19.40 Styrearbeid i praksis. Per Bergstad.

- Styremøter, regnskap, rapportering, protokoller mm.

20.40 Spørsmål og diskusjon.

21.00 Slutt.

Treffpunkt Dalane arrangeres i samarbeid med DnB.
Har du spørsmål om møtet, kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

Vi oppfordrer alle til å betale med kort ved påmelding for å spare fakturagebyr og ekstra administrativt arbeid.

>> No shows vil bli fakturert / betaling ikke refundert, dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.