Kallesten
Regionalplan for massehåndtering

Møteinformasjon

Tirsdag 12. sep Kl. 11:00 - 13:30

Sted: Ølberg

Medlem: kr 400 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 400 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 11. sep Kl. 12:00

12 sep

Regionalplan for massehåndtering

Rogaland fylkeskommune har laget en plan for å få til en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser - stein og grus. Fram mot 2040 skal vi her i regionen ta ut slike masser med et volum som tilsvarer tre ganger Stokkavatnet. Hvordan disse skal håndteres vil bety svært mye for bygg- og anleggsbransjen. Alle aktører i bransjen bør bli med på dette møtet for å bli oppdatert og komme med innspill. Det blir omvisning hos Velde AS i forkant av møtet. Kryss av under påmeldingen for å bli med på dette.

Planen er nå ute til høring og på møtet får du vite mer om denne og innspill fra bransjen. Gunnar Grini fra Norsk Industri og Sverre Fagerlie fra MEF kommer også og foreteller om bransjens utvikling innenfor gjenvinning.

Overskuddsmasser er stein, jord og leire som blir sprengt eller gravd ut ved opparbeiding av tomter, veier og andre byggeprosjekter. Massene kan være iblandet tungt bygge- og riveavfall som tegl og betong.

Fram mot 2040 vil det altså bli tatt ut slike masser med et volum som tilsvarer tre Store Stokkavann. Spørsmålet er hvor vi skal gjøre av disse massene. I dag gjenvinnes bare fem til ti prosent av overskuddsmassen. Dersom vi øker denne andelen kan vi hindre mange fyllinger i natur- og landbruksområdene, og i tillegg spare ikkefornybare ressurser av «ny» stein og grus til kommende generasjoner.

Møtet danner grunnlag for Næringsforeningens høringssvar til regionalplanen. Velkommen til et informativt møte om et tema som vil bety mye for framtidens byggearbeid.

NB: skal du være med hos Velde As på omvisning fra kl 9-10 kryss av under påmeldingen.

PROGRAM:
10.30
Registrering, lunsj og mingling
11.00 Velkommen
11.05 Gjenvinning - en trend med økonomiske bærekraft? v/ Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri for gjenvinning
11.35 Hvilke utfordringer møter MEF i forbindelse med gjenvinning og hvordan løses disse? v/ Sverre  Huse-Fagerlie, fagsjef for gjenvinning i MEF
12.00 Benstrekk og kaffepåfyll
12.20 Regionalplan for Massehåndtering. v/ Rogaland Fylkeskommune
12.50 Hva sier bransjen om planen: Stangelandgruppen v/ Tore Voster,  Velde v/ Egil Velde.
13.20 Innspill og spørsmål fra deltakerne.
13.30 Møteslutt Møteansvarlig: Anne Woie, Næringsforeningen.

>> Ved avmelding etter 48 timer før møtestart faktureres det fullt.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.