Smedvig
Introduksjonskurs i styrearbeid

Møteinformasjon

Fredag 16. mar Kl. 08:30 - 13:30

Sted: Vidsyn, Bryne

Medlem: kr 750 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2250 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 14. mar Kl. 12:00

16 mar

Introduksjonskurs i styrearbeid

Solid styrearbeid er avgjørende i alle virksomheter. Vi gir deg nå et introduksjonskurs i styrearbeid, en god startpakke enten du sitter i styret på vegne av eierne, som ansattrepresentant eller leder med ansvar for styreoppfølging.

Per Bergstad tar for seg styrearbeid og gjennomføring av styremøter, styrets rolle og funksjon, mens Morten Søyland ser på de juridiske sidene og rammene for styreinstitusjonen og styremedlemmers ansvar.

Introduksjonskurset  har fokus på styrearbeid i praksis! Som en oppskriftsbok, med erfarne advokater til å dele sine beste råd! Svært matnyttig for de aller fleste som sitter i et styre, eller som er en del av ledelsen i en virksomhet. Introduksjonskurs er utviklet i samarbeid med Jæren Sparebank.


Program

08.30 Registrering og bli kjent med hverandre.

09.00 Velkommen! Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen og Tor Egil Lie, Jæren Sparebank.

09.10 Juridiske forhold knyttet til Aksjeloven.

Rammer for styreinstitusjonen. Morten Søyland, advokat og partner i TP Advokatfirma.

- Aksjelovens rammebetingelser.
- Selskapets kapitalforhold og utdelinger fra selskapet.
- Avtaler med aksjeeierne.

 Styremedlemmenes ansvar.  Morten Søyland.

- Grunnleggende vilkår for erstatning.
- Årsakssammenheng.
- Tap.
- Hvem kan kreve erstatning?
- Eksempler.

10.30 Pause

10.45 Styrets rolle og funksjon.  Per Bergstad, Styreleder i Jæren Sparebank, Advokat og partner i Projure.

- God styreskikk og Corporate Governance.     
- Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet. 

11.30 Lunsj 

12.15 Styrearbeid i praksis. Per Bergstad.

- Styremøter, regnskap, rapportering, protokoller mm.

13.00 Spørsmål og diskusjon.

13.15 Slutt.

Har du spørsmål om møtet, kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.


>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.


Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.