Kallesten
Export - Suksesskriterer for vår bedrift!

Møteinformasjon

Tirsdag 29. aug Kl. 08:30 - 11:30

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 500 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1500 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 28. aug Kl. 12:00

29 aug

Export - Suksesskriterer for vår bedrift!

Innovasjon Norge og Næringsforeningen inviterer til en formiddag med erfaringsoverføring om hva som skal til for å få gjennomslag i nye markeder utenfor Norge.

Salg i nye markeder er ingen standard oppskrift, men dette informasjons- og inspirasjonsmøtet er første steg på veien. Innovasjon Norge vil følge opp med workshop for bedrifter som vil jobbe systematisk videre med kartlegging og etablering i nye markeder.  Avgjørelsen om å jobbe med nye marked og eksport må starte i styrerommet, slik at det dedikeres  ressurser.

Program

08.30 Kaffe og registrering.
08.45 Velkommen til samling med salg i nye markeder i fokus, Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.
08.55 Ut i verden med Innovasjon Norge,  Elisabeth Svanholm Meyer, Regionleder Europa.
09.20 Suksesskriterier og arbeidsmetodikk utenfor det norske markedet:
           Arild Frøkedal, Projects and Operation COO, Marine Aluminum
09.45  Pause.
10.05  Bedrift TBA
10.30  Bedrift TBA.
10.55  Finansieringsmuligheter ved oppstart i utlandet
           Dag  Torvold, GIEK og Ivar Slengesol, Eksportkreditt

11.10
Q & A med alle.
11.30 Lunsj og erfaringsutveksling en til en.

Har du spørsmål angående møtet, kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

>>No shows vil bli fakturert  dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart-


Medlemspris for alle medlemmer og kontakter knyttet til Norpew, Innovasjon Norge og Næringsforeningen.


-
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.
Du kan betale med kredittkort eller faktura. Bruker du kredittkort, slipper du fakturagebyr!