Smedvig
AGENDA:  Diskrimineringsreglene

Møteinformasjon

Fredag 06. sep Kl. 08:00 - 11:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 460 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 1380 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 05. sep Kl. 15:00

06 sep

AGENDA: Diskrimineringsreglene

Diskrimineringsreglene arbeidsgiver må ha kjennskap til. Nyttige innspill i forhold til innhold i intervjuet og utformingen av kontrakter.

I norsk rett står vernet mot diskriminering sterkt, noe som tidvis kan by på problemer for arbeidsgiver. Det kan oppstå spørsmål om hva arbeidsgiver kan kreve av påkledning opp mot religiøse behov, og hva som stilles av språkkrav. Det er også er spørsmål om hva arbeidsgiver kan spørre om vedrørende sykefravær, etnisk bakgrunn og religion under intervju. Vi ser på “de risikable” temaene og gjennomgår en liste over hva arbeidsgiver kan spørre om og hva arbeidsgiver ikke kan spørre om. Dette hersker det en del usikkerhet om, og bedriften kan påta seg erstatningsansvar og tap av renommé.


Program:

08.00 Registrering og kaffe.
08.20 Velkommen ved Næringsforeningen. Inger Tone Ødegård.
08.30 Diskrimineringsreglene- beste praksis!  Mira Tengesdal Torstenbø, Advokat, Haver Advokatfirma AS

 Hva kan og kan ikke arbeidsgiver spørre om under ansettelsesintervju opp mot bl.a. kjønn, religion, helse og alder?

  • Hva kan arbeidsgiver kreve av påkledning opp mot religiøse behov?
  • Hva kan arbeidstakere nekte å gjøre av religiøse grunner på arbeidsplassen?
  • Hva kan arbeidstaker kreve å få fri til opp mot diskrimineringsgrunnene (kjønn, fødsel, religion mv)
  • Kan det spørres om sykefravær i ansettelsesintervju og kan det tillegges vekt i en nedbemanning?
  • Hva må arbeidsgiver være oppmerksom på ved lønn og bonuser opp mot diskrimineringsgrunnene?
  • Hvor ligger diskrimineringsfallgruvene ellers ved en nedbemanning?

Pause underveis med kaffe og frukt.

10.50 Q & A
11.00 Lunsj

For mer informasjon om møtet, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård, odegard@naeringsforeningen.no

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

 

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.
Du kan betale med kredittkort eller faktura. Bruker du kredittkort, slipper du fakturagebyr!