Smedvig
Bli leverandør til en selvkjørende busslinje

Møteinformasjon

Onsdag 13. jun Kl. 08:30 - 11:00

Sted: Rosenkildehuset

Påmeldingsfrist: 12. jun Kl. 12:00

13 jun

Bli leverandør til en selvkjørende busslinje

Framtidens reisemønster vil de neste årene endres radikalt både internasjonalt og nasjonalt. For å sikre det beste tilfanget av kompetanse og teknologi har EU startet et prosjekt der Gjesdal kommune deltar, og som kanskje din bedrift kan bli en del av. Nå inviterer vi bedrifter med kompetanse innen robotindustrien, hardwareindustrien,  softwareleveranser, salg av minibusser, trafikksystemer, MaaS og forskning innen feltet til en spennende workshop.

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal levere et konsept for en automatisert transport for den siste eller første delen av en kollektivreise, first mile last mile. Dette skal gjøres basert på bruk av selvkjørende minibusser. FABULOS-prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, og går fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. FABULOS-prosjektet har partnere i Estland, Finland, Hellas, Nederland, Norge og Portugal. 

Gjesdal kommune er sammen med fem andre byer partnere, og vi søker nå leverandører som kan løse utfordringen slik at både teknologi og kompetanse styrkes i denne regionen.  

Målgruppen for workshopen er alle som kan bidra til en totalleveranse av en automatisert busslinje. Dette inkluderer leverandører i robotindustrien, hardware leverandører (kjørecomputere, laserscannere, posisjoneringssystemer), software leverandører (programvare),  leverandører av minibusser, kompetansebedrifter på trafikksystemer og sikkerhet, MaaS bedrifter (Mobility as a Service) og forskningskompetanse innen feltet.  Se mer informasjon om FABULOS nedenfor.

 

Program:
08.30 Registrering og kaffe.
08.45 Velkommen ved Næringsforeningen.
08.55 Kolumbus, allerede en ledende aktør i Norge. Hvordan kan vi benytte regional kompetanse?  Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef Kolumbus og prosjektansvarlig Selvkjørende busser. 
09.15 Presentasjon av FABULOS- prosjektet (ulike faser). Trond Hansen, prosjektleder, Gjesdal kommune.
10.00 Åpen diskusjon  i grupper de om mulighetene.
11.00 Lunsj.

Selvkjørende minibusser har allerede blitt testet i flere land, men en konseptvalidering for driften av autonome flåter som en del av det offentlige transporttilbudet er ennå ikke tilgjengelig. Dessuten må enkelte deler av kjøreautomatiseringen nå en mer moden fase i utviklingen for å kunne brukes under normale byforhold, som for eksempel på åpne veier. Det må med andre ord gjennomføres en demonstrasjon av den økonomiske, tekniske, samfunnsmessige og juridiske modenheten til løsningen i det virkelige liv.

De seks samarbeidsbyene omfavner denne utfordringen ved kollektivt å anskaffe FoU til prototyping og testing av smarte systemer som er i stand til å drive en flåte med selvkjørende minibusser i bymiljøer. Disse løsningene er forventet å være altomfattende, med programvare, maskinvare, flåte og tjenester. 

Mer informasjon om FABULOS

Har du spørsmål angående møtet, kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen eller Trond Hansen, Gjesdal Kommune.

PS! Arrangementet er gratis!

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Fullbooket. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste