mai jazz 2019
Generalforsamling

Møteinformasjon

Onsdag 24. apr Kl. 18:30 - 23:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 560 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1500 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 22. apr Kl. 12:00

24 apr

Generalforsamling

Velkommen til årets generalforsamling i Næringsforeningen!

Selve generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene og det koster ikke noe å delta. 

Etter at generalforsamlingen er gjennomført, feirer vi oss selv i en avslappet atmosfære med løs snipp i festsalen i Rosenkildehuset. Alle medlemmer er velkomne til denne festkvelden, men husk at det er et begrenset antall plasser og at du må melde deg på på forhånd dersom du ønsker å delta på festmiddagen.

Generalforsamlingen skal behandle

- Valg av møteleder
- Godkjenning av møteinnkallingen
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Styrets beretning for driftsåret 2018
- Revidert regnskap for driftsåret 2018
- Revisors beretning for driftsåret 2018
- Fastsettelse av kontingent for 2020
- Valg i henhold til vedtektene
- Eventuelt
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.
Du kan betale med kredittkort eller faktura. Bruker du kredittkort, slipper du fakturagebyr!