Kallesten
Generalforsamling 2019

Møteinformasjon

Onsdag 24. apr Kl. 18:30 - 23:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 560 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 1500 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 22. apr Kl. 12:00

24 apr

Generalforsamling 2019

Velkommen til årets generalforsamling i Næringsforeningen! Etter generalforsamlingen blir det festmiddag og Ståle Kyllingstad, konsernsjef IKM Gruppen, vil gi oss en status over hvordan han og IKM opplever markedet akkurat nå.

Selve generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene og det koster ikke noe å delta.


Generalforsamlingen skal behandle:

• Valg av møteleder.
• Godkjenning av møteinnkallingen.
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
• Styrets beretning for driftsåret 2018.
• Revidert regnskap for driftsåret 2018.
• Revisors beretning for driftsåret 2018.
• Fastsettelse av kontingent for 2020.
• Valg i henhold til vedtektene.

Etter at generalforsamlingen er gjennomført, feirer vi oss selv i en avslappet atmosfære med løs snipp i festsalen i Rosenkildehuset. Alle medlemmer er velkomne til denne festkvelden, men husk at det er et begrenset antall plasser og at du må melde deg på på forhånd dersom du ønsker å delta på festmiddagen.

Vi har invitert Ståle Kyllingstad, konsernsjef IKM Gruppen, til å gi oss en status over hvordan han og IKM opplever markedet akkurat nå.

KLIKK HER for å lese Årsrapporten 2018 online!
KLIKK HER for å laste ned Årsrapporten 2018.
KLIKK HER for å laste ned valgkomiteens innstilling.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.