Kallesten
Forskningsdagen 2017: Å leve og arbeide med kreft

Møteinformasjon

Torsdag 28. sep Kl. 19:00 - 21:00

Sted: Stavanger Forum

28 sep

Forskningsdagen 2017: Å leve og arbeide med kreft

Kreftforskningsdagen 2017, 28. september kl. 1900 i Stavanger Forum Folke Hermansens Fond til fremme av kreftforskningen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) inviterer sammen med SUS, Sykehuset i våre hender, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland, Rotary og Næringsforeningen i Stavanger-regionen til Kreftforskningsdagen 2017.

Program

19:00: Velkommen ved Folke Hermansens Fond

Sang ved Ingrid Kjosavik.

19:05: Pakkeforløp for kreft.
Helseminister Bent Høie

19:20: Pakkeforløp for brystkreft
Ingvil Mjaaland, seksjonsoverlege, avd. for blod og kreftsykdommer, SUS

19:40: Kirugisk behanding ved SUS
Siri Kommedal, Endokrin kirugisk seksjon

19:50: Brukermedvirkning i forskning
Kirsten Haugland, avd.leder forskning og forebygging i Kreftforeningen

20:05: Sang ved Ingrid Kjosavik

20:10: Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus.
Inger Johanne Bergerød, doktorstipendiat, SUS og UiS og Siri Wiig, professor, UiS

20:30: Utdeling av forskningsmidler 2017
Tore Lærdal, styreleder, Folke Hermansens Fond

Gratis adgang – ingen påmelding

Velkommen!

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Fullbooket. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste