Kallesten
AGENDA: Solide entreprise- og underentreprisekontrakter

Møteinformasjon

Fredag 01. sep Kl. 08:15 - 09:30

Sted: SR-Bank Auditorium, Bjergsted

Medlem: kr 300 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 300 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 01. sep Kl. 09:00

01 sep

AGENDA: Solide entreprise- og underentreprisekontrakter

Marginene presses stadig mer for entreprenørene. I et krevende marked er det viktigere enn noen gang å være nøye ved inngåelse av entreprisekontrakter. På AGENDA denne gangen vil vi gjennomgå praktiske problemstillinger i de forskjellige kontraktsfaser, men med særskilt vekt på selve kontraktsinngåelsen. Foredragsholderne vil gi innspill og forslag til mulige tilnærminger og løsninger på situasjoner som kan oppstå.

Solide kontrakter gjelder både i forholdet mellom byggherren og totalentreprenøren, men like mye i kontraktsforholdet mellom totalentreprenøren og underentreprenørene. Det er gjerne i dette siste leddet at det oppstår problemer, da det kontraktuelle grunnlaget i mange tilfelle ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet.

Program

08.00 Kaffen er klar.
08.15 Velkommen, Næringsforeningen ved Inger Tone Ødegård.
08.20 Praktiske og rettslige problemstillinger det må tas stilling til ved inngåelse av entreprisekontrakter og underentreprisekontrakter, tips og råd fra et advokatståsted, ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, advokat/partner Trym Landa, advokat/partner Gunnar Espeland og advokat/partner Arne Oftedal.
09.05 Erfaringer og praktiske utfordringer sett fra en bygg-entreprenørs ståsted, Byggmester Sagen AS v/Lene Goa Haaland .
09.20 Åpen diskusjon.
09.30 Slutt.

Har du spørsmål om møtet, kontakt Inger Tone Ødegård.

AGENDA er korte og effektive informasjonsmøter. Kaffe, B2B og individuelle spørsmål til innlederne i etterkant for de som har anledning. Vi oppfordrer alle til å betale med kort for å forenkle administrajonen i etterkant av møtet. Påmelding frem til møtestart så langt det er plass.

>> Avmelding mindre enn 48 timer før møtestart faktiureres fullt ut.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.