Kallesten
Workshop Horisont 2020: Forskningsstøtte for energibransjen

Møteinformasjon

Onsdag 07. nov Kl. 08:00 - 12:00

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 550 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 550 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 05. nov Kl. 11:00

07 nov

Workshop Horisont 2020: Forskningsstøtte for energibransjen

EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 700 milliarder kroner. Norge er fullverdig medlem, noe som betyr betydelige muligheter for Norsk næringsliv! 

Næringsforeningen vil i samarbeid med UiS, Norwegian Energy Solutions og Innvasjon Norge invitere til en energi workshop hvor man ser nærmere på finansieringsmuligheter innen Horisont 2020.

Horisont 2020 er verdens største forskings- og innovasjonsprogram og det finnes mange muligheter for lokale aktører til å skaffe finansiering gjennom programmet. Så langt har aktører i regionen hentet mer enn 200 millioner norske kroner fra programmet.  «Secure, clean and efficient energy» programmet vil være hovedfokuset i denne workshopen, og man vil derfor presentere noen aktuelle utlysninger for aktører i regionen.

Bli med på workshop 

Eksempel på prosjektmuligheter som blir presentert er innen fornybar energi, energi effektivitet, smart energi løsninger og CCS. Målgruppen
for workshopen er aktører som har som målsetting å delta i EU-søknader og europeiske nettverk tilknyttet disse tema.


Program
08:00 Registrering, kaffe & lett frokost
08:30 Innledning ved Egil Aanestad, leder for Energy Cluster
08:45 Horisont 2020 og arbeidsprogrammet "Secure, clean and efficient energy" ved Kyrre Aas, seniorrådgiver EU-enheten UiS/NORCE/SUS/HVL/VID
09:10 Finansieringsmuligheter for bedrifter innen Horisont 2020 (Fast track; SMB instument) ved Eirik Velle Wegner Lønning, seniorrådgiver innovasjon Norge)
09:35 Pause og påfyll av kaffe
09:45 Hva kreves for å lykkes med H2020 søknader, ved Paul Vigmostad, Validè
Gruppediskusjoner. Norwegian Energy Solutions - konkrete fellesprosjketer (EU-søknader)

10:45 Oppsummering
11:00 Mulighet for individuelle møter om etablering av konsortier og utarbeiding av søknader/ bistand i søknadsprosess, ved Innovasjon Norge
12:00 Vel hjem!


For spørsmål om programmet, ta kontakt med Kyrre Aas, UiS. 
For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Ragne Farmen, Næringsforeningen.


>> "No shows" vil bli fakturert, dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart. 

 

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.