Smedvig
Introduksjonskurs i styrearbeid

Møteinformasjon

Onsdag 07. feb Kl. 08:30 - 15:30

Sted: Rosenkildehuset

Medlem: kr 1500 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 3000 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 05. feb Kl. 16:00

07 feb

Introduksjonskurs i styrearbeid

Solid styrearbeid er avgjørende i alle virksomheter. Vi gir deg nå et introduksjonskurs i styrearbeid, en god startpakke enten du sitter i styret på vegne av eierne, som ansatterepresentant eller leder med ansvar for styreoppfølging.

Ragny Bergesen tar for seg styrearbeid og gjennomføring av styremøter, Inger Tone Ødegård gjennomgår styrets rolle og funksjon, Trym Landa ser på den juridiske sidene og rammene for styreinstitusjonen - mens Fredrik Undheim viser oss hva som er styremedlemmers ansvar.

Fagdagen har fokus på styrearbeid i praksis! Som en oppskriftsbok, med erfarne fagfolk til å dele sine beste råd! Svært matnyttig for de aller fleste som sitter i et styre, eller som er en del av ledelsen i en virksomhet.


Program

08.30 Registrering og bli kjent med hverandre.
09.00  Velkommen ved Næringsforeningen.
09.05 Rammer for styreinstitusjonen. Trym Landa, advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
- God styreskikk og Corporate Governance.
- Aksjelovens rammebetingelser.
- Selskapets kapitalforhold og utdelinger fra selskapet.
- Avtaler med aksjeeierne.

10.30 Pause.

10.45 Styrets rolle og funksjon. Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.
- Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet.


12.00  Lunsj.


12.45 Styrearbeid i praksis. Ragny Bergesen, økonomisjef i Stavanger Turistforening og har lang erfaring fra ulike styrer.
- Styremøter (agenda, protokoll, arbeidsdeling, evaluering).

13.45 Pause.

14.00 Styremedlemmenes ansvar. Fredrik Undheim, advokat og partner i TP Advokatfirma.
- Grunnleggende vilkår for erstatning.
- Årsakssammenheng.
- Tap.
- Hvem kan kreve erstatning?
- Eksempler.

15.15 Q & A.

15.30 Slutt.Har du spørsmål om møtet, kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.


>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.