Smedvig
Introduksjonskurs i styrearbeid (møtested Bryne)

Møteinformasjon

Tirsdag 04. jun Kl. 08:15 - 11:30

Sted: Vidsyn, Høghuset på Jæren

Medlem: kr 750 (mva-fritt)

Ikke medlem: kr 2250 (mva-fritt)

Påmeldingsfrist: 03. jun Kl. 12:00

04 jun

Introduksjonskurs i styrearbeid (møtested Bryne)

Solid styrearbeid er avgjørende for alle virksomheter. De fleste bedrifter har nå avholdt sine generalforsamlinger, og det er mange nye styremedlemmer på denne tiden av året. Vi inviterer til et halvdags kurs som gir deltakerne grunnleggende forståelse for styrearbeid i praksis.

Introduksjonskurs i styrearbeid er en god startpakke enten du sitter i styret på vegne av eierne, som ansattrepresentant eller leder med ansvar for styreoppfølging.

Program

08:15 Registrering og kaffe.
08:30 Velkommen ved ressursgruppen Jæren, Gisle Høyland.
08:40 Styrets rolle og funksjon, Per Bergstad, advokat og partner i Projure.
- god styreskikk og Corporate Governance
- strategiutvikling
- risiko og mulighetsrommet

10:00 Pause og erfaringsutveksling.

10:15 Styrearbeid i praksis: Styremøter, regnskap, rapportering og protokoller. Per Bergstad.
11:00 Hva legger banken vekt på når de vurderer styrets sammensetning?  Njål Skår, regiondirektør Rogaland, Sparebanken Vest.
11:20 Q & A.
11:30 Lunsj.

For mer informasjon om møtet, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård, odegard@naeringsforeningen.no

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Hvis du er medlem, vil påmeldings- skjemaet automatisk fylles ut.
Du kan betale med kredittkort eller faktura. Bruker du kredittkort, slipper du fakturagebyr!