Kallesten
Boligkonferansen 2017: Byutvikling og planarbeid

Møteinformasjon

Torsdag 26. okt Kl. 08:00 - 14:00

Sted: Scandic Stavanger Forus

Medlem: kr 1200 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 2900 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 24. okt Kl. 12:00

26 okt

Boligkonferansen 2017: Byutvikling og planarbeid

Vil du bli oppdatert på arbeidet med Regionalplan Jæren og Byvekstavtalen og høre hvordan dette vil påvirke utviklingen framover? Vil du oppdateres på sentrumsplaner, salgstall på boliger og høre andres erfaringer med gode prosjekter? Vil du møte bransjen den største årlige møteplassen? Bli med på Boligkonferansen 2017.

Program:
08.00: 
Registrering, lett frokostbuffet og mingling.
08.30: Åpning av Boligkonferansen v/ Reinert Kverneland, ordfører i Time kommune
08.45: Presentasjon av planprogrammet for Regionalplan Jæren v/ Christine Haver, plansjef i Rogaland fylkeskommune.
09.10: Sentrum under utvikling - presentasjon av sentrumsplaner:
Stavanger - v/Ole Martin Lund.
Sandnes - v/Ole Tonning.
Bryne - v/ Yvonne van Bentum.

09.50: Pause med kaffe og frukt.

10.20: CID - city improvement district i Stavanger - hvordan jobbes det og hva er det å hente? v/ Kristin Gustavsen, daglig leder av Stavanger sentrum AS.
10.40: Vekst vesus vern, hva kan vi forvente av riksantikvaren? v/ Leidulf Mydland, seksjonssjef for byutvikling, regionalforvaltningen og arealplanlegging.
11.00: Hvordan ligger forholdene til rette for vekst i vår region? v/ Ragnar Tveterås, professor og leder av UIS senter for innovasjonsforskning.

11.30: LUNSJ

12.15: Eiendommens sosiale verdi! v/ Aksel Tjora, professor og sosiolog ved NTNU.
12.45: Forenklinger, planarbeid og nasjonale føringer. v/ Bjørnar Labakk, statssekretær ved kommunal og moderniseringsdepartementet.
13.15: Seniorboliger på Våland: presentasjon av arkitetektur og driftsmodell. v/ Hilde Haga fra Haga og Grov AS og Edel Alvestad fra Bate.
13.45: Siste nytt om boligsalgsutviklingen! v/ Rune Bertelsen, Eiendomsmegler 1.
14.00: Slutt og vel tilbake på jobb!

** Endringer i programmet kan forekomme.

Møteleder: Anne Woie i Næringsforeningen 
Møteansvarlig: Anne Woie 

Boligkonferansen arrangeres i samarbeid med Sparebank 1 SR-bank.>> Avmelding etter 7 dager før konferansestart faktureres fullt.

Tilbake til oversikten
Skriv ut

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.