Åtte forbilder under 30 år

Bli kjent med åtte unge stjerner! Felles for de alle er evnen til å se muligheter og ønske om å gjøre en forskjell. De er opptatt av inkludering, involvering, mangfold, økonomisk vekst, teknologi, miljø og energi. De er alle forbilder under 30 år som kan bidra til å gjøre regionen mer attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter.

Signe Bøhn Bleivik


Alder: 28 år
Stilling: Head of Partner Strategy, Boost.ai
Utdannelse: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked ved UiT og en master i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU.


En god lærer på videregående skole gjorde henne interessert i entreprenør- skap og innovasjon før studiene. Så brakte kjærligheten henne til Stavanger og Boost.ai.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er født og oppvokst i Larvik, men kjærligheten brakte meg til Stavanger. Samboeren min flyttet hit ett år før meg, og jeg flyttet etter da jeg var ferdig med studiene. Boost.ai er min første faste jobb etter endt utdannelse i entreprenørskap og innovasjon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det var ikke så mye jeg visste da jeg gikk fra videregående til høyere utdannelse, men en ting visste jeg, og det var hvilket fag jeg brant for, nemlig innovasjon og entreprenørskap. En veldig god lærer på videregående fikk meg interessert i denne retningen.

Hva er du mest stolt av?
Definitivt det jeg har oppnådd i Boost.ai.
Å få være med på et så fantastisk eventyr som det har vært de siste fire årene. Det innebærer å få lede et stort team, bli satset på i bedriften og få den store tilliten. Jeg har lagt ned en stor innsats for komme hit.

Hvilken stilling har du i dag?
Stillingen heter Head of Partner Strate-y. Vi ønsker å gjøre hovedandelen av selskapets salg og prosjekt via våre samarbeidspartnere som er konsulentselskap, både nasjonale og internasjonale, men også mindre regionale og mer lokale aktører. Jeg leder denne satsingen og et team som består av tretten andre.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Har aldri hatt noen konkrete mål om at når jeg er så og så gammel skal jeg være her eller der i karrieren, ha hatt de og de stillingene, eller jobbet med de og de tingene. Veien har blitt til mens jeg har gått, og mange av mulighetene har kommet naturlig. Jeg har alltid stilt høye krav og forventninger til meg selv samtidig som jeg alltid har hatt et stort ønske om å utvikle meg i alt jeg gjør. Som leder har
jeg ambisjoner og et ønske om å være inspirerende og motiverende og ikke minst å være en leder som hjelper andre med å lykkes, på samme måte som jeg har hatt ledere som har hjulpet meg til å komme dit jeg er i dag.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Nå har jeg bare bodd her i fire år, og jobbet i samme selskap hele tiden. Jeg kan derfor ikke svare for næringslivet generelt, men Boost.ai har definitivt sluppet unge til i lederposisjoner. Det er blant annet grunnen til at både jeg og flere av mine kolleger sitter i disse stillingene i dag. Vi har fått tillit og hatt ledere som virkelig har satset på oss.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Jeg tror det er en kjempestor gevinst, og jeg tror det ligger et enormt potensiale i unge. Bedriftene kan knyttet til seg nytenkende ansatte som er endringsvillige og som har sterk lyst til å lykkes, dvs den ekstra innsatsen som trengs for å lykkes.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter?

Stavanger-regionen og Rogaland er en region i endring og omstilling. Regionen går ikke nødvendigvis bort fra olje og gass, men nye industrier og bransjer kommer til. Det er muligheter jeg brenner for, som nytenking og innovasjon. Det gjør at det er et attraktivt arbeidsmarked med flere nye og spennende bedrifter, som jeg igjen tror de unge tiltrekkes av. Alt handler om å gi tillit og skape muligheter, samt å ufarliggjøre oss litt for de som er nyutdannet.

Michael Holm


Alder: 29 år
Stilling: Hotelldirektør Sola Strand Hotel
Utdannelse: Bachelor i hotellledelse ved Hotellfagskolen ved UiS


Da det legendariske hotellet ved Solastranden fikk nye eiere i fjor, ønsket de friskt blod i direktørstolen. Valget falt på den unge og fremadstormende sørlendingen Michael Holm.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er opprinnelig fra Kristiansand og har jobbet på hoteller siden jeg fikk min første sommerjobb som 15-åring. Derfor ble det naturig for meg å flytte til Stavanger for å studere hotelledelse. Etter utdanningen begynte jeg å jobbe på Hotell Residence i Sandnes og i Nordic Choice-systemet. Der gikk jeg gradene på ulike hoteller, til jeg ble direktør.

Hva er du mest stolt av?
De gangene jeg lykkes med å få med meg folk opp og frem, blir jeg stolt! Når vi får muligheten til å løfte de som er enda yngre enn meg frem i lederstillinger, og se de vokse. Akkurat dette gjør meg mer stolt enn økonomiske resultater, eller toppscore på Tripadvisor.

Hvilken stilling har du i dag?
1. mars i år tok jeg over som hotelldirektør ved Sola Strand Hotel. Å drive sitt eget hotell var mitt store mål da jeg flyttet
til Stavanger. Hotellet er det mektigste hotellproduktet i regionen, og det er en stor ære å lede arbeidet med å ta hotellet tilbake til nye høyder.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Først og fremst er det å få dette hotellet opp å gå, og få til en sunn drift. Hotellet har slitt i mange år, så nå skal vi få det lønnsomt. Så vil jeg hele tiden utvikle meg selv og være med på prosjekter der jeg kan utfordre meg selv. Jeg har en personlighet som gjør at dersom hverdagen blir for A4, så må jeg finne på andre ting, utvikle meg og ta nye steg.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner? Reiselivsnæringen, som jeg representerer, har vært flinke. De har funnet mange gode ledertalenter i både hotell- og reiselivsnæringen, og flere og flere gir unge talenter sjansen. Da jeg jobbet i Choice var det en kultur for akkurat dette. Så tror jeg de som ikke er på denne bølgen til slutt vil skjønne at de må hive seg på. I tillegg er dette en god bransje å utvikle seg i som leder, og det må unge forstå. Her kan du utvikle deg som leder og person, og ta med erfaringen inn i andre bransjer.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Gevinst? Gevinster! Først og fremst kommer mange unge inn med nye tanker og idéer. Vi har nye øyne å se verden på og det å tørre å utfordre normene. Jeg driver jo et hotell med en lang historie, og det at vi nå kommer inn med flere unge i ledergruppen gjør at vi tør å utvikle konseptet. Mange unge ledere er uredde og ikke redde for å få seg en på trynet.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter? For en positiv sørlending så er dette en spennende region. Olje- og gassektoren gir mange muligheter, og flere spennende bedrifter kommer opp. Min bransje lever jo av andre bransjer, og derfor er det interessant å følge med på alle de spennende prosjekene som drives frem i regionen. Det har gjort at jeg har blitt her og bestemt meg for at det er her jeg skal være. Her får jeg en god følelse, mulighet til å bygge relasjoner, og det blir ikke for svært. Jeg trives veldig godt her både privat og jobbmessig.

Boye Ousdal Christiansen


Alder: 29 år
Stilling: Daglig leder Scandinavian Fittings and Flanges (SFF)
Utdannelse: Bachelor i Business Administration fra University of La Verne, master i Energy, Trade and Finance fra Cass Business School, London.


Som barn drømte han om å bli fotballproff på Manchester United, men etter å ha slitt benken på Sandnes Ulfs rekruttlag i ungdomsårene forstod han fort at utdannelse var veien å gå før han tok over familiebedriften.

Hva er din bakgrunn?
Familiebedriften driver med rør, rørdeler og stål, og det er kanskje ikke det en unggutt drømmer om som liten. Jeg skulle jo bli fotballproff i Manchester United, men innså jo fort at det var greit med en utdannelse. Dermed ble det en bachelor i USA før jeg mellomlandet i London og tok en mastergrad der. I 2016 tok jeg over som daglig leder i familiebedriften.

Hva er du mest stolt av?
I oktober giftet jeg meg, så akkurat der må jeg si at jeg har overprestert voldsomt med en flott kone. Det er nok min største prestasjon. Samtidig er jeg veldig stolt over å jobbe i en så flott bedrift, med et så godt team med folk fra forskjellige bakgrunner og ulike forutsetninger - at det spesielle teamet kan skape så gode resultater er veldig givende å være en del av.

Hvilken stilling har du i dag?
Tok over som daglig leder i SFF i 2016, og for å være helt ærlig var det var mye kjekkere å komme inn i bedriften enn jeg hadde trodd. Faktisk er det fem år siden nå, så tiden flyr!

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Jeg har et ønske om å alltid utvikle meg som leder og være den best mulige lederen for våre ansatte. Det ser jeg på som et stort og viktig ansvar. Til høsten skal jeg i tillegg rydde plass i kalenderen og ta en MBA på University of St. Gallen paralelt med mitt daglige virke, noe jeg ser frem til. Jeg ser nok litt annerledes på enkelte ting etter noen år i arbeidslivet, så det blir nyttig.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Jeg tror vi er på en positiv trend. Næringslivet begynner å se verdien av å gi unge talenter tillit, men vi kunne nok blitt enda flinkere.

Hvilken gevinst er det for bedriftene ved å slippe unge til?
Vi er jo et næringsliv i endring og de unge er kanskje enda flinkere til å utfordre de etablerte sannhetene rundtomkring. Det verste svaret jeg kan få i egen bedrift er “sånn har det alltid vært”. Det er ofte et varsel om at vi må kikke litt nærmere på det. Jeg tror også det er viktig å ha et mangfold blant de som tar beslutninger, ikke bare knyttet til alder, men også kjønn og bakgrunn.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter? Vi har vist i lange tider at vi har den gode jærske gründerkulturen kombinert med kremmerånd, i regionen. Gjennom omstillinger står vi overfor noen strukturelle utfordringer. Det har vel aldri vært større behov for unge, kloke hoder enn nå? Både for å viderebringe, foredle og forbedre det vi i regionen har bygget opp, samt satse på nye næringer. Hvis vi blir enda flinkere til å bygge nye klynger, får til et godt samspill mellom både utdannings-institusjonene og næringslivet. I oljealderen sa det seg selv hva vi skulle bli flinkere på, men nå trenger vi nye miljøer og næringer.

Karoline Sjødal Olsen


Alder: 28 år
Stilling: Daglig leder og medgründer i Blue Lice
Utdannelse: Sivilingeniør marinteknikk, NTNU


Da Karoline Sjødal Olsen skrev masteren sin kom hun over akselleratorprogrammet X2 Labs i Stavanger. Å bli med der viste seg å bli et aldri så lite eventyr.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er sivilingeniør innen marinteknikk og trodde at jeg skulle jobbe med shipping eller olje og gass. Var interessert i den maritime næringen som vi i Norge er veldig gode på. Mellom 2014 og 2016 endret joting seg med oljekrisen og da så jeg at havbruk og akvakultur var i vekst. Gjennom akselleratorprogrammet X2 Labs startet vi Blue Lice i 2017.

Hva er du mest stolt av?
Da vi startet med eventyret Blue Lice sa jeg til meg selv at jeg hadde lyst til å bygge en egen bedrift der noen faktisk er villige til å kjøpe produktet mitt for penger og ser en verdi i bruken. Dersom jeg klarte det, har jeg virkelig klart å skape noe. Da vi fikk den første kontrakten der noen puttet inn penger for å bli med - det var en flott opplevelse.

Hvilken stilling har du i dag?
Da vi startet var jeg en av gründerne og ble satt til å være daglig leder. Jeg har en spesialisering innen hydrodynamikk, som går på at man lærer hvordan alle mulige legemer fungerer i vann og hvordan kreftene påvirker det du bygger. En kjempefordel i selskapet vårt, da vi har fysiske produkter som står i vann.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Min drivkraft er at jeg i ettertid kan si: Her har Karoline vært med å bidratt til noe positivt for næringen og for verden. Da oljekrisen kom var det mange gode idéer og muligheter som dukket opp, og vi irriterte oss over at ingen så dem. Da bestemte jeg meg for at jeg skulle gå inn og bringe en positiv endring til verden, basert på teknologi.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
For min egen del så jeg veldig tydelig at med X2 Labs så kunne du komme som du var, og vi fikk erfare at det var en skapertrang i regionen. Gjennom selskapet har jeg blitt møtt med respekt, selv om jeg er ung, og regionen har vært flink til å inkludere unge. Vi blir hørt, ikke sett på som for unge, useriøse og uten peiling.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Mange gode tverrfaglige samarbeid, som vi ser med mange av de ulike klyngene, Næringsforeningen og alle andre som bringer oss sammen. Skaper ettereffekter som du kanskje ikke ser med en gang, men kanskje om fem til ti år så ser du at dette kanskje er noe som alle faktisk vinner på.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter?
Det som jeg liker med Stavanger er at det er store og gode kompetansemiljøer her, spesielt på teknologi. For vår del så har vi alltid klart å finne folk som er veldig gode på ting vi har trengt hjelp til. Jeg synes også regionen har en positiv tilnærming til å finne noe som fungerer, uten lange prosesser. Vi prøver, og dersom det fungerer så fortsetter vi, hvis ikke går vi hver til vårt.

Monika Øksnes


Alder: 25 år
Stilling: Cheief Operating Officer i Norge Mineraler
Utdannelse: Bachelor og mastergrad i geologi, Universitetet i Bergen


Kort tid etter at hun var ferdig med mastergraden i geologi fikk Monika Øksnes en spennende jobb i Dalane. Ett år etter har hun blitt forfremmet to ganger og er nå Chief Operating Officer i prosjektet som potensielt kan finne mineraler for hundrevis av milliarder kroner

Hva er din bakgrunn?
Jeg gikk ut fra Universitetet i Bergen i 2019 og har egentlig gått rett fra skolen og inn i denne jobben. I studiene gikk jeg i retning kvartærgeologi som ser på prosessene i overflaten, klima og geofare blant annet. Egentlig var jeg vel ikke helt forberedt på å gå inn i mineralindustrien heller, det var nok litt tilfeldigheter, men jeg er veldig glad for at jeg havnet her - fordi det har vært utrolig spennende og lærerikt.

Hva er du mest stolt av?
Jeg er veldig stolt over at jeg har gjort en så god jobb på så kort tid, at jeg har fått den tilliten jeg har fått. Får gode tilbakemeldinger fra både bedriftene og alle interessentene i prosjektet, og det tar jeg som et signal på at jeg gjør en god jobb.

Hvilken stilling har du i dag?
Fra 1. juni har jeg det øverste ansvaret for operasjonelle aktiviteter i Norge Mineraler AS som Chief Operating Officer. Det innebærer mer ansvar for undersøkelsesarbeidene og at de skal foregår på en hensiktsmessig måte, samt personell, kommunikasjon og interessenter. Da jeg kom til Norge Mineraler startet jeg først som camp manager, med ansvar for logistikk. I november i fjor ble jeg operasjonsleder, som innebar blant annet dialog med grunneiere, kommuner, fylke og politikere på ulike nivåer. Det vil si alle som har interesser i området, såkalte stakeholders. Jeg har fortsatt overordnet ansvar for logistikken, som skal legge til rette for at undersøkelsene kan foregå på en hensiktsmessig måte.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Siden jeg fortsatt er tidlig i karrieren min så er målet mitt å tilegne meg så mye erfaring som mulig og fortsette å gjøre en god jobb. Jeg skal være med å bidra både faglig og personlig. For meg er det viktig at jeg som leder har den faglige tyngden som trengs til å ta beslutninger og vet hva som funker for de som skal utføre jobben.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Virker som flere unge får ansvar og tillit i lederstillinger i regionen, noe jeg tror er gunstig. Har et inntrykk av en region som jobber for videreutvikling med mange nye spennende prosjekter og arbeidsplasser. Unge har kanskje ikke en lang erfaring å hvile seg på ved beslutninger eller noe som skal formidles, og da bruker vi gjerne litt ekstra tid på å sette oss godt inn i ting fra andre som du vet har erfaring.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Mange unge er veldig sultne på erfaring, vi føler at vi kanskje har noe å bevise. Vi er muligens litt mer åpne for innspill fra andre med mer erfaring og så er unge ofte litt mer oppdatert på løsninger og moderne kunnskaper. Det er et vanvittig tempo i blant annet teknologiutvikling om dagen.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter? Regionen har flere veletablerte bedrifter
og virksomheter. Oljeindustrien er stor, det samme er bergverks-industiren. Derfor er også mange av leddene i de ulike industriene samlet her, som støttenæringer til de store næringene. Dermed kan det være enkelt å få seg jobb, og arbeidsplasser er noe av det viktigste for at en region skal være attraktiv. Så er det jo også veldig flotte naturområder i regionen, og det trekker til seg frisk og rask norsk ungdom!

Øyvind Osjord


Alder: 28 år
Stilling: Chief Strategy Officer i SAR
Utdannelse: Bachelor og mastergrad i samfunnsøkonomi ved University of Edinburgh.


I en alder av 28 år går han inn i sin fjerde direktørjobb. I mellomtiden har han rukket å ro over Atlanterhavet i en åtte meter lang robåt.

Hva er din bakgrunn?
Etter endte studier i Edinburgh var planen egentlig å skaffe seg jobb i London innen investment banking. Samtidig fikk jeg tilbud om jobb i Hitec Vision, som på mange måter var drømmen. Da jeg fikk denne muligheten, grep jeg den med begge hender og flyttet hjem. Etter ca to års jobbing fikk jeg mulighet som finansdirektør for hele Roxel-konsernet, faktisk via Næringsforeningens program Styrekandidatene.

Hva er du mest stolt av?

Da jeg og tre kompiser rodde fra Kanariøyene til Karibien i en åtte meter lang robåt, i fjor! Det var en utfordrende tur, med en kombinasjon av lite søvn og saltvann i alle sårene vi fikk både på hender og på rompa. For fire Excel-tryner, hvor kun én av oss hadde hadde ekspedisjonserfaring, var det stort å nå målet på 40 dager og
bli de yngste skandinavene til å ro over Atlanterhavet.

Hvilken stilling har du i dag?
Akkurat i dag ble det offentlig at jeg er forfremmet til CSO, Chief Strategy Officer, i SAR. Mitt ansvar blir nå å lede selskapets omstillingsstrategi som innebærer både høyt sirkulærfokus og grønne satsningsområder – samt et stort digitalt løft og fokus på data og analytics. Rollen er en drøm for en ung jypling som meg.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Å være der læringskurven er brattest! Akkurat nå er den sykt bratt. Eller, det har den alltid vært. I fjor var jeg med på en omfattende restrukturering i Roxel, og som 28-åring er jeg ufattelig stolt av å ha fått være med på så mye. Jeg har heller ikke utdannet meg hverken innen data science, sirkulær strategi eller bærekraft, så for meg handler det om å være der du lærer mest og jobbe med det du finner mest interessant.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Mitt inntrykk er at det kan være forskjeller mellom hvilke deler av næringslivet du ser på. I SMB-segmentet er det for eksempel mye kul satsing, og mange unge som slipper til. Likevel er det få unge på konsernledelse- og styrenivå, selv om det nok er mange unge i fremtredende støtteroller til konsernledelsen som kunne eller burde fått sjansen.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Du vil få impulser du kanskje ikke visste at du trengte eller kunne dra nytte av, sammen med ny energi og pågangsmot inn i teamet. I starten kan vi sikkert virke litt «løs kanon» og som en energieksplosjon - men det å lære å temme det og utnytte det med de mange nye idéene og kreativiteten det medbringer tror jeg kan bringe stor merverdi. Unge akspeterer ikke nødvendigvis at “det alltid har vært slik.” Samtidig er det viktig å si at mangfold er viktig. Den erfarne 65-åringen er vel så viktig, slik jeg ser det handler det om å bygge rett team-mix av bakgrunner og impulser.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter? Vil trekke frem Næringsforeningens arbeid for unge. Tror nok mange i Oslo er misunnelig på U37s ledernettverk og Styrekandidatene. Så er vi en region som er industritung, både innen olje og gass, servicenæringen og i økende grad fisk, mineraler og teknologi. Dette er attraktivt, dog ser jeg at flere og flere i min generasjon søker bort fra de store mastodontene og mer mot start- og scale-up segmentene – i tillegg til SMB hvor jeg selv også er.

Karoline Mong Omdal


Alder: 28 år
Stilling: Daglig leder Egersund Management og medgründer
i Fisk by K
Utdannelse: Videregående skole, salg og service


Valget sto mellom påbygningsfag eller fagbrev, men tilfeldigheter gjorde at Karoline Mong Omdal havnet inn i et vikariat i familiebedriften tidlig. Der har hun blitt værende.

Hva er din bakgrunn?
Jeg er oppvokst i Egersund og er ei stolt egersunder og ei skikkelig byjente. Som person har jeg alltid vært opptatt av å skape noe og å få ting til. Både på ungdomsskolen og på videregående var jeg med på både elevbedrifter og ungdomsbedrifter. Akkurat i det jeg skulle velge mellom påbygingsfag eller fagbrev, ble en stilling ledig her I bedriften. Den stilingen tok jeg, og siden har jeg blitt værende. I 2018 startet jeg også min egen bedrift sammen med en venninne. Dette er et hobbyfirma som vi har drevet ved siden, og målet har vært å gjøre fisk og sjømat mer tilgjengelig.

Hva er du mest stolt av?

For meg handler det om å skape noe, og å få ting til. Det lille hobbyfirmaet Fisk by K har vi virkelig fått til. Vi har tjent så mye penger på selskapet, men vi ser at vi når ut til folk med budskapet vår og får presentert fisk og sjømat på en god måte. Og så får vi gode tilbakemeldinger. Vi kan se tilbake på denne perioden og være fornøyd med at vi greide det, og at vi er stolte av det!

Hvilken stilling har du i dag?
I dag er jeg daglig leder i Egersund Management, et selskap i familiebedriften Egersund Group. Vi driver med støttefunksjoner til resten av konsernet som regnskap, transport, IT-tjenester og innkjøp. I tillegg driver jeg Fisk by K.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Jeg er fornøyd med å ha kommet dit jeg har kommet i dag. Men siden jeg er tredje generasjon i familiebedriften så føler jeg et ansvar for å drive dette videre på en god måte, samt beholde det i familien. Ansvaret med å videreføre det som familien min har bygget opp, er viktig for meg.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Her tror jeg nok det er store ulikheter. Nettverksamlinger som jeg har vært på, hos for eksempel Næringsforeningen, viser at det ofte er eldre deltakere tilstede. Mange av disse lederne driver selskaper på en god måte. Samtidig tror jeg flere bedrifter kunne hatt godt av å slippe til flere unge tidligere, fordi de unge lærer av ansvar og tillit. Hvis de yngre ikke får ansvaret før de eldre er borte, er det vanskelig å overføre kompetansen.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Når du lærer opp de unge tidligere, blir de også ofte bedre tidligere. Jeg tror også det er et konkurransefortrinn å ha unge som tenker litt annerledes, tar inn nye idéer og som driver på en litt annen måte.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter?
Mangfoldet av næringer og all den kompetansen og kunnskapen som vi har i regionen er vi kanskje ikke alltid like flinke til å vise frem. Eksempelvis har vi flere teknologibedrifter med hovedkontor her i Egersund som leverer i verdensklasse, uten at folk vet om dem. Vi kan også bli flinkere til å fremme hele regionen. Kanskje vi i Egersund kan bli flinkere til å få flere til å pendle hit, istedenfor å pendle til Stavanger?

Helleik Syse


Alder: 28 år
Stilling: Koordinator for forskningsprosjektet “Future Energy Hub”, UiS
Utdannelse: Bachelor i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger, master i Renewable Energy Systems fra University of Strathclyde


Helleik Syse skulle bli petroleums- ingeniør, men hoppet av studiet til fordel for fornybarstudier. En samtale med Siri Kalvig åpnet nye muligheter for å gjøre Norge grønnere.

Hva er din bakgrunn?
Da jeg skulle velge utdanning, fremstod petroleumsingeniør ved UiS som det sikreste valget. Men mot slutten av studiet innså jeg at jeg var mer interessert i fornybar energi. Det var også mer i tråd med egne verdier. Derfor tok jeg en master i fornybar energi i Skottland, og kom jeg i kontakt med Siri Kalvig som ble veileder for master-oppgaven min. Jeg fikk etterhvert jobb i forskningsnettverket på UiS, og sammen med Siri bygget jeg opp forskningsprosjektet “Future Energy Hub”. Der er jeg fremdeles i dag.

Hva er du mest stolt av?
Jeg er så heldig at jeg i jobben min sitter midt mellom forskere, studenter og næringslivet. Påden måten kan jeg koble de med hverandre, og for eksempel hjelpe masterstudenter til å finne gode kontakter i næringslivet - som igjen kan skaffe de en god jobb i regionen. Det er utrolig givende å hjelpe andre til å nå drømmen sin.

Hvilken stilling har du i dag?
Akkurat nå er jeg i pappapermisjon, så det går mye i bleieskift og mating av en åtte måneder gammel baby, pluss trilleturer. Når jeg ikke er i pappapermisjon er jeg koordinator for forskningsprosjektet “Future Energy Hub” der hovedfokuset er hvordan vi kan skape grønnere og mer miljøvennlige bygg og byer. Et viktig kriteria i prosjektet er at forskningen som gjøres og utdanningen som tilbys, er relevant for næringslivet i regionen.

Hva er dine ambisjoner for videre karriere?
Det viktigste er å gjøre ting som er personlig givende, samtidig som det er med å gjøre fremtiden til menneskeheten enda lysere. Samtidig er det vanskelig å vite hva som er givende og viktig i fremtiden. En annen ambisjon er derfor å gripe muligheter når de dukker opp, og gjøre mitt beste for å få til et godt resultat. I tillegg har jeg et sterkt behov for å få tilfredsstilt nysgjerrigheten min, så jeg må nok alltid ha en fot innen forskning og utvikling.

Er næringslivet flinke nok til å slippe unge til i lederposisjoner?
Det virker som det er mer fokus på unge nå enn tidligere, og vi har sett et skifte de siste fem årene. På møter og seminarer blant næringslivsledere har nok andelen menn over 50 gått noe ned til fordel for bedre kjønns- og aldersbalanse.

Hvilken gevinst er det for bedrftene ved å slippe unge til?
Alt etter hvordan du ser det så er unge gjerne mer idealistiske eller naive til hva som er mulig å få til. Jeg tenker derfor at bedrifter som slipper til yngre kan ha lettere for å være innovative, da de ser flere muligheter enn begrensninger. Jeg tror også det er lettere for unge å ta klimakrisen seriøst. Fordelen med det er at bedrifter som faktisk bidrar til å løse klimakrisen sannsynligvis vil gjøre det vanvittig godt i tiden fremover.

Hva gjør Stavanger-regionen attraktiv for unge jobbsøkere og ledertalenter?
Jeg liker størrelsen på byen og regionen. I store byer kan det bli uoversiktlig over hvem som gjør hva, og små byer mangler kanskje mulighetene. I tillegg er det mye spennende som skjer i nye næringer, spesielt på gründer- og innovasjonsfronten. Jeg tror likevel regionen først og fremst forbindes med olje, så vi bør gjøre enda mer for å markedsføre mulighetene i regionen, både av innovative selskaper, samt utdannings- og forskningsmuligheter.