De grønne milliardsatsingene

Selskaper som hører hjemme i Sør-Rogaland satser flere hundre millarder kroner på ulike fornybarprosjekter. De handler om vind, vannkraft, ny teknologi, elektrifisering av transport og en rekke andre prosjekter i ulike næringer som skal gi renere energi og mindre utslipp.

Rosenkilden presenterer noen av prosjektene i denne utgaven – fra A til Å.

501 milliarder dollar ble i fjor investert i grønn omstilling på verdensbasis. Investeringene ble gjort i elektrisk oppvarming og transport, fornybar energi, energilagring, CO2-fangst- og lagring og hydrogen, viser en rapport fra Bloomberg.

I Norge ble det i fjor investert rundt ti milliarder kroner bare i vindkraft. Stortinget vedtok før jul i fjor å støtte et prosjekt for fangst og lagring av CO2, der staten trolig dekker om lag 17 milliarder av de totale investeringene på 25 milliarder norske kroner.

Et nytt veikart for hydrogen vil også innebære milliardinvesteringer, det investeres store beløp i transportnæringen på land og til havs, norske havvindprosjekter er under planlegging, mulighetsstudier peker på investeringspotensiale i solkraft for flere titalls milliarder, og enorme investeringer er på gang i en rekke bransjer for en mer bærekraftig fremtid.

Stavanger-regionen er ikke noe unntak. En rekke prosjekter er i gang og under oppseiling. Her presenteres noen av dem – fra A til Å.

A

Aker BP og Equinor ønsker levering av landstrøm fra enten Kollsnes transformatorstasjon i Øygarden, Samnanger transformatorstasjon i Samnanger eller Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær. Anleggene vil bestå av en transformatorstasjon, luftledning, jordkabel og sjøkabel ut til oljefeltene. Kraftbehov til plattformene er anslått til 40 MW i 2026, med en gradvis opptrapping til 140 MW i 2029. Elektrifisering av produksjons-plattformene fra land vil vesentlig redusere behovet for å drifte anleggene med gass og gi en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra plattformene.

B

Sammen med Shell og kraftselskapet BKK søker Lyse om konsesjoner for havvind på norsk sokkel. Fra venstre Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell.

Sammen med Shell og kraftselskapet BKK søker Lyse om konsesjoner for havvind på norsk sokkel. Fra venstre Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell.

BP går sammen med Statkraft og Aker Offshore Wind om å
søke konsesjoner for havvind på norsk sokkel. De er ikke alene. Equinor, Hydro, RWE, Shell, BKK, Lyse, Norseman Wind, Aker Offshore, Statkraft, Vårgrønn, Agder Energi, NorSea, Parkwind er noen av de andre selskapene som satser på det samme, gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner.

Sagflis fra norsk gran og furu skal gi gode egenskaper til batteriene Beyonder skal produserepå Forus. Gründer og daglig leder Svein Kvernstuen har fått med seg Kingsley Azuatalam og Geir Voster i selskapet.

Sagflis fra norsk gran og furu skal gi gode egenskaper til batteriene Beyonder skal produserepå Forus. Gründer og daglig leder Svein Kvernstuen har fått med seg Kingsley Azuatalam og Geir Voster i selskapet.

Batteriselskapet Beyonder har utviklet en teknologi som tar sikte på storskalaproduksjon av batterier ved bruk av sagflis. Like
før jul hentet selskapet inn 125 millioner kroner til satsingen på ny batterifabrikk som kan gi opp mot 500 nye arbeidsplasser. Teknologibedriften har også fått millionstøtte fra EU for å lede et europeisk forskningsprosjekt som skal gi raskere ladning av el- biler og avlaste strømnettet. Selskapet ble etablert i 2016.

C

Like før sommeren kjøpte bemanningsselskapet Caera Egersundbedriften Energy Innovation. Med det skaffet bemanningsselskapet seg både kompetanse og treningsfasiliteter til bruk i opplæring av teknikere til vindturbiner på land. Både Caera og Energy Innovation har intensjonsavtaler med konsortiet Norsman Wind, som er et av mange som søker konsesjon for å bygge ut 1,4 GW havvind i området Sørlige Nordsjø II.

D

Dalane Kraft vil bygge Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandsvassdraget. Det søkes også om å overføre vann fra Bessevatnet til Stora Mjelkevatnet, fra Tjødna ved Brekkå til
Litla Mjelkevatn og å regulere Store Mjelkevatnet, Tjådna ved Brekka og Litla Mjelkevatnet. De to kraftverkene vil gi en årlig kraftproduksjon på cirka 60 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til cirka 3000 husstander.

Stavanger-selskapet Desert Control inngikk i sommer en
avtale med Mawarid Holding Investment i Abu Dhabi. Avtalen innebærer en pilot hvor Desert Controls Liquid Natural Clay (LNC) skal brukes på flere skog- og landbruksområder i De forente arabiske emirater som Mawarid forvalter. Desert Controls formål er å hindre ørkenspredning og sørge for dyrking av mat i tørkeutsatte områder. Prosjektet har en kontraktsverdi for Desert Control på 375.000 dollar og forventes å være ferdigstilt i midten av oktober.

E

Equinor søker sammen med tyske RWE og Norsk Hydro felles konsesjon for havvind på norsk sokkel. Selskapet varslet i sommer at de vil satse om lag 200 milliarder kroner på fornybar energi frem til 2026.

Equinor er involvert i en rekke vindkraftprosjekter, deriblant Sherringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland i Storbritannia, og samarbeider med SEE Renewables på Dogger Bank, verdens største offshore vindpark.

Egersundselskapet Energy Innovation – som tidligere i sommer ble kjøpt opp av bemanningsselskapet Caera – er involvert i flere forskning- og utviklingsprosjekter om havvind. Egersund Energy Hub, der Energy Innovation holder til, er planlagt som drifts- og vedlikeholdssenter for havvindutbyggingen Sørlige Nordsjø II, i planene fra Norsman Wind.

Elnett 21 er prosjektet som vil utvikle fremtidens robuste løsninger for utslippsfri elektrisk transport i Stavanger-regionen, og samtidig sørge for at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov. Ved Stavanger lufthavn skal det installeres en solcellepark på 19,5 dekar. Stavangerregionen havn har allerede montert solcelleanlegg i Risavika. På sikt skal det gjøres flere investeringer på Sola knyttet til Elnett21 prosjektet. Blant annet en større batterianskaffelse i 2023.

Forus-selskapet Easee, som produserer elbilladere, startet opp for tre år siden. De har gått fra 0 til 105 ansatte og omsatte i 2020 for 380 millioner kroner. I år er målet å produsere mellom 400.000 og 500.000 elbil-ladere, sju ganger så mange som i fjor.

F

Fishglobe leverer lukkede oppdrettsanlegg og har utviklet en teknologi som tar sikte på å gjøre laksenæringen mer bærekraftig og lønnsom med en høyere fiskevelferd. Det innebærer også mindre lus, avfall og ingen rømming. Oppdrettsanleggene er lukket og helautomatiske. Det første anlegget er i gang i Lysefjorden, men målet er å bygge en oppdrettsglobe som vil romme 31.000 kubikkmeter.

G

Datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i verdens første kommersielle landbaserte oppdrettsanlegg for porsjonshummer. Restvarmen fra dataanlegget skal gjenbrukes til matproduksjon, og vil gi et betraktelig redusert miljøavtrykk.

Datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret. Fra venstre Tor Kristian Gyland i Green Mountain, Alf Reime og Asbjørn Drengstig i Norwegian Lobster Farm.

Datasenterselskapet Green Mountain og Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret. Fra venstre Tor Kristian Gyland i Green Mountain, Alf Reime og Asbjørn Drengstig i Norwegian Lobster Farm.

Greencap Solutions har utviklet en teknologi som satser på fangst av CO2 i lukkede drivhus, og er i gang med å bygge det første kommersielle anlegget på Finnøy. Selskapet har også hentet inn 125 millioner i ny kapital for å satse internasjonalt. Forus-selskapet planlegger å gå på børst neste år.

H

I fjor høst ble det kjent at det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision skal investere 30 milliarder kroner i fornybarsektoren de neste to årene. Et av selskapene, Ocean Installer, skiftet noen måneder senere navn til HavFram, og vil i årene fremover satse i havvind-markedet.

Sandnes-selskapet Horisont Energi har utviklet et system for karbonfangst- og lagring, og har blant annet inngått en intensjonsavtale om utvikling av en karbonnøytral ammoniakk i Hammerfest. I sommer inngikk selskapet en avtale med Baker Hughes for å starte et prosjekt i Barentshavet for karbonfangst og lagring. Polarisprosjektet har som mål å kunne lagre 100 millioner tonn karbondioksid.

I

IKM-gruppen har den seneste tiden investert i en rekke grønne prosjekter. Onna Green, som satser på energi- og arealeffektiv salatproduksjon – er et av dem. Gruppen har også investert
i ulike vindprosjekter, CTV-fartøy, ROV-tjenester til bruk i havvindprosjekter og andre teknologiprosjekter innenfor fornybar energi.

IVAR og Lyse har i samarbeid knyttet til seg Aker Carbon Capture for å vurdere muligheten for å etablere anlegg for karbonfangst og lagring ved søppelforbrenningsanlegget på Forus.

Integrate Renewables og Thomas Flinskau kombinerer ulike former for fornybar energiproduksjon med energilagrings- og styringssystemer til både privat- og bedriftsmarkedet.

Integrate Renewables og Thomas Flinskau kombinerer ulike former for fornybar energiproduksjon med energilagrings- og styringssystemer til både privat- og bedriftsmarkedet.

Integrate Renewables vil få flere til å ta i bruk fornybar energi, og både lagre og styre denne optimalt. Siden 2014 selskapet blitt en av de ledende systemintegratorene i Norge, der de kombinerer ulike former for fornybar energiproduksjon med energilagrings og styringsstystemer til både privat- og bedriftsmarkedet. De er også med i tidligfasen på utvikling og optimalisering av næringsbygg og næringsområder med tanke på energisystemer.

J

Felleskjøpet, IVAR og Lyse har sammen etablert Jæren Biopark. Målet er å se på hvordan man kan øke produksjonen av biogass fra husdyrgjødsel.

K

Kverneland Energi skal i gang med et prosjekt på Svalbard som tar sikte å erstatte bruken av 200.000 liter diesel årlig med fornybar energi. Kverneland Energi vil ha ansvar for batteribank, solceller og styringssystemer, mens Assemblin AS skal bygge et termisk lager til anlegget. Batteribanken og det termiske lageret er under bygging, mens solcelleanlegget på tak og vegger skal oppførers neste år.

Kolumbus var først i Norge med batterielektriske busser i ordinær drift; to busser fra april 2015, og ytterligere tre fra januar 2017. Selskapet var også først i verden med en hybrid hurtigbåt – MS Fjordled fra april 2019 – og har tildelt kontrakt på Ryfylkeferja som også skal betjenes av en batterielektrisk ferje fra sommeren 2022. Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus har fått støtte av Horizon2020 til TrAM prosjektet, som innebærer bygging av verdens første 100 prosent batterielektrisk hurtigbåt. NCE Marine Cluster er deltager, og byggingen er i gang.

Kolumbus har også søkt om og fått støtte fra Miljødirektoratet og Enova til Røværprosjektet, som innebærer verdens første ombygging av dieseldrevne hurtigbåter til batterielektrisk drift, med oppstart i 2022. Rute 3 på Nord-Jæren vil være elektrifisert innen sommeren 2022.

L

Lyse satser også på havvind. Sammen med Shell og kraftselskapet BKK søker Lyse om konsesjoner for havvind på norsk sokkel. De tre selskapene søker på begge de to områdene norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Lyse Elnett vil bygge og drive 132 kV kraftledning mellom ny Håland transformatorstasjon og ny Fagrafjell transformatorstasjon. I tillegg søker Lyse om ny Tjøtta transformatorstasjon og ny Hatteland transformatorstasjon, sistnevnte på vegne av KE Nett AS. Time, Klepp og Sandnes kommune berøres av de planlagte tiltakene.

M

Hitecvision-eide Moreld etablerer Moreld Ocean Wind og går inn med titalls millioner kroner i havvind-selskapet Ocergy. Målet er milliardomsetning innen fem år. Den første store investeringen er å kjøpe eierandeler i et amerikansk oppstartselskap som har utviklet bærekonstruksjoner for vindturbiner til havs, kunne E24 melde i april.

N

Norsk Solar satser sort internasjonalt med å utvikle, bygge og drifte solkraftverk. Selskapet har blant annet operative anlegg i Pakistan og Ukraina, og har inngått en stor avtale om levering av strøm til Vietnams største kjøpesenterkjede. Selskapet har sitt utspring i energimiljøet i Stavanger.

Norseman Wind planlegger å bygge 1,4 GW havvind i Nordsjøen, og vil søke konsesjon for bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø
II. Minst halvparten av utbyggingskostnadene på 30 til 35 milliarder kroner skal gå til norsk leverandørindustri. Norseman Wind eies av det tyske energiselskapet EnBW, ASKO Fornybar/ NorgesGruppen og Norseman Wind.

Ved hjelp av droneteknologi driver Nordic Unmanned droneservice som både redder liv, materiell og natur. Sandnes selskapet har hatt en eventyrlig vekst i løpet av få år. Selskapet gikk på børs i desember i fjor og har inngått en rekke store kontrakter. I fjor sommer utførte selskapet på oppdrag fra Equinor den første logistikkoperasjonen med drone til en offshoreinstallasjon.

Ved hjelp av droneteknologi driver administrerende direktør Knut Roar Wiig og de ansatte i Nordic Unmanned droneservice som både redder liv, materiell og natur.

Ved hjelp av droneteknologi driver administrerende direktør Knut Roar Wiig og de ansatte i Nordic Unmanned droneservice som både redder liv, materiell og natur.

Nysnø foretok i sommer en investering i presåkornfondet Validé Invest II, et fond som satser på fremtidsrettede energiløsninger, klimateknologi, smartteknologi og helse. Andre selskap som
har investert i fondet er T.D. Veen, DSD Investering, Lyse Vekst, Adjungo og Stavanger kommunes vekstfond.

Klimainvesteringsnyfondet Nysnø har nå om lag 2,5 milliarder kroner i forvaltningskapital, og planlegger å investere 600-700 millioner i nær fremtid i nye selskap og fond.

Nabla Flow er et av selskapene som Norges forskningsråd nå har gitt 3,1 millioner i verifiseringsmidler og fem millioner i innovasjonspartnerskap for næringslivet. Spinnoff-selskapet fra UiS leverer vindsimulering som brukes i fartsidretter som sykkel og alpint, men har også et stort marked innen byutvikling og arkitektur i et mer værhardt klima.

O

Med prosjektet Octopus planlegger Roxel Aqua å satse store beløp på å bruke gamle oljerigger til oppdrettsanlegg på havet. Selskapet har søkt om 14 utviklingstillatelser. Oktupus består av en modifisert jackup-rigg med 12-14 merder, der merdene som omkranser riggen er nedsenkbare ved hjelp av vinsjer på riggen.

P

Petoro og partnerskapene på Snorre og Gullfaks besluttet i 2019 å investere i utbyggingen av havvindparken Hywind Tampen. Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

Q

Selskapet Qwave har utviklet en teknologi hvor man bruker lydbølger i oljebrønner, og som gir oljeselskapene bedre innsikt og kunnskap om kvaliteten i reservoarene.

R

Ved det tradisjonsrike verftet Rosenberg på Buøy er Rosenberg Worley i gang med flere prosjekter. Selskapet er godt i gang med pilotprosjekt for Flexifloat, et konsept for offshore wind hvor
selve konstruksjonene bidrar til å generere energi fra bølger. En aktuell lokasjon er utenfor Eigerøy, og selskapet er i ferd med å få etablert et konsortium som kan stå bak pilotprosjektet. Signaler fra virkemiddelapparatet når det gjelder investeringsstøtte, er også gode.

Samtidig har også Rosenberg plassert en ordre til Blueday for levering av landstrømanlegg ved verftet. Anlegget vil være klar for tilkobling til landstrøm rundt årsskiftet.

S

Svalin Solar er med base i Hillevåg i gang med å utvikle et flytende solenergisystem som kan produsere strøm og/eller varme fra samme panel. Panelene er i hovedsak laget av resirkulerbart materiale, og materialmengden til solcellene er også langt mindre.

Stavangerregionen havn er sammen med Lyse i gang med et prosjekt hvor man ser på lading av hurtigbåter på Fiskepiren.
På sikt vil det være aktuelt å se på landstrøm til cruisebåter i Bjergsted fjellhall. Demoprosjektet Elnett21 – der strømproduksjon går fra solcellepanel til lagring og styring i batteribank – ble installert i Risavika i sommer. Samtidig har Stavangerregionen Havn også bestilt ny elektrisk havnebåt og ny elektrisk varebil.

Sement er verdens mest brukte byggemateriale, men sementproduksjon er en klimaversting på grunn av store CO2- utslipp. Saferock – som nylig inngikk et partnerskap med Snøhetta – vil erstatte sement med geopolymer. Det innebærer oppmalt stein fra gruveindustrien, stein som i dag er et avfallsprodukt som brukes til landdeponi eller som utslipp i fjorder.

T

Våren 2020 installerte Tvedstenteret på Forus fjernvarme og kjøling for å teste hvordan det kan brukes til å frigi kapasitet i strømnettet som kan benyttes til elektrifisering av Stavanger lufthavn, Sola og Risavika Havn.

Topeka er et NorSea initiativ om etablering av utslippsfri «base- base» løsning basert på bygging av nye skip som skal bruke H20 som energi. I konseptet liggers også effektiv distribusjon
av H20 til leveranseknutepunkt. Eierskapet er nylig overført til Wilhelmsen, men med støtte av, og i samarbeid med NorSea.

Bryne-bedriften Typhonix har utviklet en tyfon-teknologi som reduserer turbulens og skjærekrefter i ventiler, som bidrar til mer kostnadseffektiv og renere produksjon.

U

Ullandhaug transformatorstasjon skal utvides med et tilbygg på 263 kvadratmeter. Det er Lyse Elnett som står bak. Bygget skal romme et gassisolert koblingsanlegg som vil legge til rette for nye forbindelser mellom Stølaheia og Ullandhaug transformatorstasjoner. Anlegget vil også tilpasses for en fremtidig overgang fra 50 kV til 132 kV nett.

V

Vårgrønn ble etablert på slutten av fjoråret og målet er å investere 20 milliarder i fornybar energi. Bak selskapet står Hitecvision og italienske Eni. Vårgrønn satser i første omgang på prosjekter i Norden, men skal utvide satsingen til det europeiske fornybarmarkedet. Sammen med Equinor har selskapet blant annet inngått en havvindkontrakt i Polen. Vårgrønn er også
en av søkerne for utbygging og drift av en flytende vindpark i havområdet Utsira Nord.

Det familieeide Investeringsselskapet Valinor har i løpet av de siste årene investert i en rekke grønne selskap innen fornybar energi, havbruk og infrastruktur. Investeringene retter seg fullt og helt mot bærekraftige løsninger og selskap som fremmer vekst og synergier. Valinor har invester i en rekke selskap som blant annet Norsk Vind, Norsk Havvind, Zaptec, Solgrid, Bluewind, Norsk Solar, Amon, Norcable, Sensonomic, Aquabio og Fishglobe.

W

Gjennom etableringen av selskapet Windworks ønsker Norsea, Ryfylke IKS og Suldal kommune å utvikle et industriområde for bygging av fundament og sammenstilling av offshorevindturbiner basert på gjenbruk av Norsk Stein sitt anlegg i Jelsa i Ryfylke.

Z

Zaptec har spesialisert seg på smarte løsninger for elbillading for en stadig økende andel el-bileiere både i Norge og internasjonalt. Selskapet utvidet virksomheten i juni med kontor i Tyskland, et land der el-bilandelen vokste kraftig i fjor, og landet i sommer også en eksklusiv kjøpsavtale for NovaVolt som distributør for Zaptecs lydsystemer i Sveits. Selskapet er nå representert og har direkte tilgang til fem ulike markeder.

Ø

Øglænd System på Klepp produserer supportsystemer for energibransjen, og har siden 2007 jobbet målrettet i forhold til vindenergi. Selskapet har utviklet kabelsupportsystemer for offshore vind – noe selskapet ser et betydelig marked for i årene som kommer.

Å

Teknologibedriften Aarbakke på Bryne har utviklet selskapet IGNOS, som deler smart factory-teknologien med alle selskap som ønsker å kjøpe seg inn i den. Smart factory-konseptet er utviklet sammen med IT-selskapet Cognite. Systemet kan beskrives som den lærende fabrikken, der de blant annet kan dokumentere hvor mye strøm som brukes for å lage et produkt og dermed også dokumentere klimautslipp.