09.jun

AGENDA BYGG: Dette er arealplanene og slik kan du påvirke

Stavanger kommune er midt i prosessen med å bestemme hvor vi skal bygge og utvikle byen de kommende årene. Nå presenterer de planene for bygg- og anleggsbransjen. Næringsforeningens Tormod Andreassen vil vise oss hvordan du og ditt selskap kan påvirke prosessen. I tillegg vil Erik Cockbain fra Rogaland fylkeskommune orientere om prosjektet «Bærekraftig boligforsyning i Rogaland». Velkommen til Agenda Bygg!

Kommuneplanens arealdel 2023-2040 er en plan for klimaomstilling og bærekraftig arealutvikling av byområdet og øyene i nye Stavanger kommune. Planforslaget med ny arealstrategi handler om byutvikling, boligpolitikk, arkitekturstrategi, miljøvennlig transport, næringsutvikling, jordvern, arealbruk i sjø, grøntstruktur og naturmangfold. Planen skal opp til førstegangsbehandling nå før sommeren, før den skal ut på høring.
Linda Christine Olsen er prosjektleder for kommuneplanens arealdel. På denne samlingen vil hun presentere hovedinnholdet i planforslaget. Hun har også med seg Kaj Lea, leder av delprosjekt 1 Bolig og byutvikling, Christin Berg leder av delprosjekt 2 Transport og mobilitet, Eli Sirnes Willumsen, som er med i prosjektsekretariatet og ansvarlig for kommuneplanens samfunnsdel og Ellen Figved Thoresen, seksjonsleder for overordnet plan i avdeling for byutvikling.

Vi før også besøk av Tormod Andreassen. Han er næringspolitisk leder i Næringsforeningen, og har bakgrunn blant annet fra NHO og som folkevalgt. Han vil gi oss en introduksjon i hvordan du og ditt selskap kan komme med innspill til planen, og hvordan du kan påvirke de politiske prosessene.

Prosjektet «Bærekraftig boligforsyning i Rogaland» er nå i oppstartsfasen. Det er Rogaland fylkeskommune som står bak, sammen med kommunene i Rogaland. Prosjektet skal utvikle en praktisk og trinnvis veileder for hvordan kommuner kan tilrettelegge for en mest mulig kunnskapsbasert og bærekraftig boligforsyning, fra gjennomføring av boligbehovsanalyser til utarbeidelse av en boligforsyningsstrategi. Erik Cockbain, rådgiver i fylkeskommunen, kommer for å orientere om prosjektet.

AGENDA BYGG
Agenda bygg er Næringsforeningens faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Målet er å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv – og kontinuerlig sette aktuelle temaer på dagsorden.

Agenda bygg presenteres i samarbeid med Site 4016 og Smedvig:

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

Program

08.00 Registrering og frokost.

08.30 VELKOMMEN, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

08.35 Hovedinnholdet i forslaget til ny arealplan i Stavanger, ved Linda Christine Olsen.

09.20 PAUSE

09.35 Prosjekt «Bærekraftig boligforsyning i Rogaland», ved Erik Cockbain.

09.50 Slik kan du påvirke politiske prosesser, ved Tormod Andreassen.

10.30 SLUTT

Foredragsholdere

Linda Christine Olsen

Linda Christine Olsen er kommuneplanlegger og prosjektleder for kommuneplanens arealdel i Stavanger kommune. Hun har tidligere vært plansjef i Tysvær kommune, og har erfaring fra kommunal og privat virksomhet. Hun er utdannet samfunnsplanlegger med hovedfag i geografi fra universitetet i Bergen.

Erik Cockbain

Erik Cockbain er prosjektleder for regionalplan for Jæren 2050 i Rogaland Fylkeskommune. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har bred erfaring innen ytre miljø, klima og plan fra tidligere jobber hos fylkesmannen i Rogaland, SAR Tananger og Landbruks- og matdepartementet.

Tormod Andreassen

Tormod Andreassen er Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Han er utdannet Cand.theol fra Misjonshøgskolen. Andreassen har arbeidet 3,5 år i næringsforeningen og før det seks år i NHO Rogaland som næringspolitisk rådgiver og regiondirektør. Andreassen har erfaring fra 16 år i lokalpolitikken, 12 år i fylkespolitikken og diverse nasjonale verv.

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner