21.jan

Hjelp, vi har fått krav om tariffavtale

DIGITALKONFERANSE: Hjelp, vi har fått krav om tariffavtale!

I samarbeid med Arntzen de Besche Advokatfirma, LO og NHO inviterer vi til en digital konferanse for arbeidsgivere og arbeidstakere som berøres av kollektiv arbeidsrett. Kurset tar sikte på å gi en innføring i hovedprinsipper og aktuelle temaer innenfor det organiserte arbeidsliv. Det er flere dilemma bedriften må ta hensyn til: Inngå tariffavtale eller bli organisert?   Det blir en bred presentasjon av utfordringer og muligheter.

Deltakerne vil få tilsendt link til innlogging via e-post ca tre timer i forkant av sendingen.  Presentasjonene sendes alle deltakerne i etterkant av sendingen.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård

Program

12.00 Velkommen ved Næringsforeningen, ved Inger Tone Ødegård.

12.02 Det organiserte arbeidsliv - trepartssamarbeidet, ved Tone Grindland, Regiondirektør i NHO Rogaland og Eirin Sund, Regionleder LO Rogaland.

12.15 Hovedprinsippene i kollektiv arbeidsrett, ved Thomas Smedsvig, Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma.

12.30 Hva skal til for å fremme krav om tariffavtale? ved Alexander Lindboe, Advokat, LO Rogaland.

12.45 Fremgangsmåte ved krav om tariffavtale hvor arbeidsgiver er organisert? ved Ann Marie Winterhus-Fjeld og Hanne Irene Bore, Advokat, NHO Rogaland.

13.10 Virksomheters dilemma: Inngå tariffavtale eller bli organisert? ved Kasandra Byberg, Senioradvokat, Arntzen de Besche Advokatfirma.

13.25 Spørsmål og svar.

13.30 Slutt.

Foredragsholdere

Eirin Sund

Eirin Sund, regionleder i LO Rogaland, som er paraply organisasjons til 25 selvstendige forbund i privat og offentlig sektor, som bl.a Fellesforbundet og Fagforbundet. Hennes hovedansvar er og samordne og fremme fagbevegelsens og medlemmenes interesser på ulike områder og arenaer i nært samarbeid med ulike myndigheter, organisasjoner og næringslivet i Rogaland.

Presentasjoner

Kollektiv arbeidsrett - Thomas Smedsvig, Thomas Smedsvig

Thomas Smedsvig - Kollektiv arbeidsrett - rev.PPTX

Alexander Lindboe, LO, Inger Tone Ødegård

Hva skal til for å opprette tariffavtale.pptx

Fremgangsmåten ved krav om tariffavtale, NHO, Ann Mari Winterhus-Fjeld

Fremgangsmåten ved krav om tariffavtale V2.pdf

Virksomheters dilemma - Kasandra Byberg, Kasandra Byberg

Virksomheters dilemma.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner