05.mai

Børs og fakultet: Utenforskapet

DIGITAL KONFERANSE: I dette bidraget til Børs & fakultet vil professor Mari Rege fokusere på utenforskapet som pandemien kan føre til, og tiltak som hjelper.

Koronapandemien har ført til at 100.000 nye nordmenn gikk ut i arbeidsledighet. Unge under 30 år er spesielt hardt rammet. 

– Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet, og er et problem vi har hatt over lang tid i Norge, og dette har blitt forsterket under pandemien. Mange av næringene hvor ungdom uten formell opplæring får sin første jobb er hardt rammet. Derfor kan pandemien i verste fall bli starten på et varig utenforskap for mange unge, sier Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi, ved Universitetet i Stavanger.

Rege sier at - litt forenklet - kan man si at deler av den sosiale og emosjonelle kompetansen råtner i en situasjon med manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt, og gjør det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet.

Hvordan kan vi jobbe sammen for å finne løsninger som gjør at næringslivet kan være med og ta et løft for opplæring av unge og sikre langsiktig kompetansebygging?

Paneldebatt med: Mari Rege, professor HHUIS, John Stangeland, konsernsjef Norsea Group og Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør NAV Rogaland.

Børs og fakultet arrangeres av Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUIS) og Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS). Hensikten med møtet er å debattere tema som er viktige i et samfunnsmessig perpektiv.

Børs og fakultet 5. mai blir digitalt, men foregår vanligvis på Universitetets campus.

For mer info om møtet, kontakt Trude R. Hembre, Næringsforeningen eller Egil Svela, HHUIS.

 

Program

08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, dekan HHUiS.

08.10 Foredrag, ved Mari Rege, professor HHUiS.

08.40 Paneldiskusjon og Q & A.

09.10 Oppsummering og veien videre.

09.15 Takk for i dag.

Møteleder: Harald Minge, adm. direktør i Næringsforeningen.

Foredragsholdere

Mari Rege

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hennes fagfelt er arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hun forsker på motivasjon og læring. Spesielt er hun opptatt av betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale fagtidsskrift. Hun har hatt flere offentlige verv og satt blant annet i de regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget og i Ludvigsenutvalget. I tillegg er Rege en kjent foredragsholder og fast spaltist i Dagens Næringsliv.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner