16.sep

Fagdag offentlig anskaffelser

Business handler om å vinne kontrakter, og gi en best mulig leveranse for både innkjøper og leverandør. På fagdagen får du svar på både praktiske og juridiske forhold.

Næringsforeningen inviterer, i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig, til en fagdag for offentlige anskaffelser med presentasjoner av nyheter innen regelverket, rettspraksis og ikke minst hvordan innkjøperne anvender regelverket i praksis. Store innkjøpere i nær fremtid er Nye Veier og Rogaland Fylkeskommune.  I tillegg  vil det bli økt fokus på hvordan det offentlige jobber for å sikre innovasjon, miljø og samfunnsansvar i anskaffelsene, samt beste praksis fra bedrifter som jobber bevisst med hele verktøykassen som ligger til grunn for evalueringen i innkjøpsprosessen.

Møtet er åpent for alle bransjer.

Pga covid-19 begrenses deltakelsen til 50 personer.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

 

COVID-19

Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at våre møteplasser er trygge. Vi ber deg derfor sette deg inn i våre krav og rutiner når du skal være deltaker hos oss. KLIKK HER for å sette deg inn i våre smitteverntiltak i forbindelse med covid-19.

Program

08.15 Registrering og kaffe.

08.30 Velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

08.35 Kort om nyheter i regelverket om offentlige anskaffelser, ved Anne Buan, Assosiert partner/advokat SVW.

09.00 Hva er de rettslige rammene for å ta miljø og bærekraftshensyn ved offentlige anskaffelser? ved Arne Oftedal, Partner/ advokat, SVW.

09.30 Pause.

09.50 Nye anskaffelsesprosjekt og vår anskaffelsesstrategi, ved Bjørn Børseth, Direktør kontrakt og marked, Nye veier.

10.10 Nye anskaffelsesprosjekt og ny anskaffelsesstrategi, ved Karianne Mæle Thuestad, Innkjøpsleder, Rogaland Fylkeskommune.

10.30 Q & A med innlederne.

10.40 Pause.

11.00 Business handler om å vinne kontrakter, ved Egil Velde, Konsernleder, Velde Industri.

11.15 Innovative anskaffelser som drivkraft, ved Stig Bang-Andersen, Seniorrådgiver, Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO.

11.30 Veien til grønne offentlige anskaffelser - problemer og muligheter, ved Frits Kverneland, Syahiza Radzi, Rebekka Stumpf, Klimapartnere..

11.45 Feller ved prisevaluering. Store konsekvenser for leverandørene om det gjøres feil, ved Olav Haukeli, Advokat, SVW.

12.15 Q & A og oppsummering.

12.30 Lunsj og individuelle spørsmål.

Foredragsholdere

Karianne Mæle Thuestad

Karianne Mæle Thuestad er innkjøpsleder i Rogaland fylkeskommune. Hun har 10 års erfaring med offentlige anskaffelser, og er utdannet jurist fra Universitet i Bergen

Presentasjoner

Grønne anskaffelser , Arne Oftedal

Grønne anskaffelser 16.9.2020.pptx

Nyheter i regelverket for offentlige anskaffelser - Anne Buan, Anne Buan

Nyheter - Anne Buan.pptx

Nye anskaffelsesprosjekt og vår anskaffelsesstrategi_Nye Veier, Bjørn Børseth

Fagdag Stavanger 160920.pptx

Nye anskaffelsesprosjekt og ny anskaffelsesstrategi, Karianne Thuestad

fremlegg_NF.pptx

Business handler om å vinne kontrakter, Egil Velde

Velde presentasjon mal - Næringsforreningen.pptx

Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling, Stig Bang-Andersen

200916 Fagdag offentlig anskaffelser.pptx

Green Public Procurement, Rebekka Stumpf

Klimapartnere 160920.pptx

Feller ved tilbudsevaluering, Olav Haukeli

2020 09 16 Feller ved tilbudsevaluering.PPTX

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner