23.apr

Generalforsamling 2020

UTSATT. NY DATO KOMMER. Velkommen til årets generalforsamling i Næringsforeningen!
Selve generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene og det koster ikke noe å delta.

Generalforsamlingen skal behandle:
• Valg av møteleder.
• Godkjenning av møteinnkallingen.
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
• Styrets beretning for driftsåret 2019.
• Revidert regnskap for driftsåret 2019.
• Revisors beretning for driftsåret 2019.
• Fastsettelse av kontingent for 2021.
• Valg i henhold til vedtektene.
• Eventuelt.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner