04.des

Børs og fakultet

Du er allerede påmeldt dette arrangementet

Fyll inn organisasjonsnummer eller navn
Ved mange, eller mangelfulle treff, bruk organisasjonsnummer.
Ingen bedrifter funnet
Feil selskap?
{{price}},- eks. mva.
Hvem skal betale skatten som finansierer velferdsstaten i fremtiden?
Et sentralt element i globaliseringen er at kapitalen har blitt stadig mer mobil og fått bedre muligheter til å unngå nasjonal beskatning. Vi ser skattekonkurranse mellom land som har ledet til lavere skatter på kapital. I Norge er noe av svaret å skattlegge naturressursbaserte næringer som vannkraft og sjømat hardere fordi man mener disse er mindre mobile. Regjeringsoppnevnte NOU utvalg legger i høst fram forslag til nye skatteregimer for bl a sektorene vannkraft og havbruk.
Denne diskusjonen er av meget stor betydning for vår region. Bli med i diskusjonen for innspill til NOU utvalgene i sammen med bl a Benn Folkvord (NOU utvalg for vannkraft), Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås og Bård Misund (NOU utvalg havbruk), Eimund Nygaard (Adm dir i Lyse) og Erlend Sødal (Adm dir Skretting Group).
For nærmere informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

Program

07.45 Registrering og frokost.

08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, Handelshøgskolen UIS og Harald Minge, Næringsforeningen.

08.10 Hvem skal betale skatten som finansierer velferdsstaten i fremtiden? Benn Folkvord, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås og Bård Misund.

8.40 Panel diskusjon og Q & A med alle tilstedeværende, ved Eimund Nygård, Lyse, Erlend Sødal, Skretting og NOU utvalgsmedlemmene ved UIS og HH UIS. Moderator: Harald Minge.

09.25 Oppsummering og veien videre.

09.30 Slutt.

Foredragsholdere

Andre lignende møter:

12. nov 2019 -

Logistikkdagen 2019

24. okt 2019 -

Risavikadagen 2019

13. nov 2019 -

Game Changer: Digital verdiskapning

© Næringsforeningen Sidekart Umbraco CMS Personvern og vilkår for bruk