20.jun

Åpenhetsloven og global handel: Dette kan vi lære av Equinor og andre selskaper

Påmeldingsfristen er utløpt
Hvor står næringslivet i Stavanger-regionen to år etter innføringen av åpenhetsloven? Hva krever Equinor og de andre store selskapene av sine leverandører? Hva forventer SR-Bank og finanssektoren av bedrifter de finansierer? Vi inviterer til en FUTURE-PROOF-konferanse der vi diskuterer hvilket ansvar næringslivet har i en urolig og globalisert verden. Vi vil utforske hvordan selskaper kan og bør ivareta menneskerettigheter og oppfylle regulatoriske krav gjennom praktiske tiltak.

Denne konferansen er åpen for små, mellomstore og store virksomheter som er interessert i å lære mer om arbeidet med ansvarlige verdikjeder, gjennomføring av åpenhetsloven og EU-direktiver – og hvordan disse påvirker deres daglige drift.

Dette er noen av høydepunktene på arrangementet:

  • Historisk perspektiv: Leder for Norges Kontaktpunkt for Ansvarlig Næringsliv, Frode Elgesem, trekker linjer fra «soft law» til «hard law» og utfordringer norske selskaper har møtt på i konfliktsituasjoner.
  • Case: Hør fra Equinor og Zaptec om deres leverandørkrav, Deloitte om deres vurdering av Stavanger-bedriftenes arbeid med aktsomhetsvurderinger og SR-Bank ForretningsPartner om perspektivet til banker og investorer.
  • Paneldebatt: Diskusjon om hvordan selskaper og finansaktører kan jobbe for å sikre respekt for menneskerettigheter i sine verdikjeder, med John Eirik Grova, Sparebank 1 SR-Bank ForretningsPartner, Gunnar Veire, SSU Manager i Equinor og Rigmor Haga, Sustainability & Governance Director i Zaptec og styremedlem i Thrust AS.

Det er økte krav og forventninger til næringslivets rolle i å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter. Reguleringer som åpenhetsloven, EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet, CSRD og det nye aktsomhetsdirektivet, er eksempler på dette. Hvor starter og slutter ansvaret? Hvordan bør selskaper jobbe med dette i praksis?
På denne konferansen tar vi tempen to år etter innføringen av åpenhetsloven og diskuterer hvordan næringslivet kan ivareta sitt ansvar på best mulig måte, også i lys av dagens urolige verdensbilde.

Hva er næringslivets rolle og ansvar? Hvordan bør selskaper jobbe med åpenhetsloven og lovene som kommer fra EU? Hva er næringslivets rolle i konflikt?
Og hva bør selskaper være obs på i en kompleks verden?

Konferansen arrangeres av FUTURE-PROOF i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og SpareBank 1 SR-Bank.

>> Har du spørsmål om konferansen, kontakt Annika Rødeseike i SpareBank 1 SR-Bank.

For mer informasjon om FUTURE-PROOF, KLIKK HER!

Program

08.30 Kaffe og frokostservering.

09.00 KONFERANSESTART.

09.00 Velkommen, ved Inge Reinertsen, konserndirektør i SpareBank 1 SR-Bank.

09.05: Stavangers rolle som eksportregion, ved Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

09.10 Ansvarlig næringsliv i globale verdikjeder og en urolig verden – Fra prinsipper til reguleringer og erfaringen fra norske selskaper i krevende terreng, ved Frode Elgesem, leder for Norges Kontaktpunkt for Ansvarlig Næringsliv.

09.45 Åpenhetsloven: Hva sier selskapene i Stavanger-regionen om arbeidet med menneskerettigheter? ved Anca Fanatean, Manager CFO Services Assurance, Deloitte.

10.00 Panelsamtale: Hvordan jobber selskaper og finanssektor for å sikre respekt for menneskerettigheter i sine verdikjeder? I panelet:

– John Eirik Grova, Sparebank 1 SR-Bank ForretningsPartner og tidligere rådgiver for FN.

– Gunnar Veire, SSU Manager i Equinor.

– Rigmor Haga, Sustainability & Governance Director i Zaptec og styremedlem i Thrust AS.

– Paneldebatten ledes av Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

10.45 Q&A

11.00 PROGRAMSLUTT.

Andre lignende møter:

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost

26. nov 2024 -

Energifrokost

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner