28.sep

Lean-besøk til Kårstø

Påmeldingsfristen er utløpt
Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.

Equinor Kårstø har i løpet av få år bygget opp en forbilledlig forbedringskultur med sterk involvering av alle medarbeidere. Det er gjennomført et betydelig antall større og mindre forbedringer som igjen har ført til økt produksjonskapasitet og redusert kostnad pr. produsert enhet. Konkurransekraft og
-posisjon er vesentlig forsterket.

For dette arbeidet vant de Brukernettverkets «gjeveste» pris TPM-Lean prisen. Kort sagt kan vi si: gjennom virksomhetsstyring og Equinor sitt rammeverk for forbedring har dette ført til økt verdiskaping for selskapet og samfunnet, samtidig som alle på anlegget har fått en bedre hverdag. Det kan man kalle et «kinderegg»

Bli med oss på et spennende bedriftsbesøk!

Det blir felles busstransport fra Rosenkildehuset til Kårstø. Avgang fra Rosenkildehuset kl. 0900 og retur fra Kårstø 1430.

NB: Begrenset antall plasser!

Foredragsholdere

Per-Jonny Håland

Per Jonny Håland er forbedrings- og digitaliseringsleder på Kårstø og har bidratt med å etablere Kårstørommet («Obeya-rom») sammen med ledergruppen på Kårstø. Han har bred erfaring fra Equinor og har bidratt med å utvikle kontinuerlig forbedringskultur.

Olav Bådsvik

Olav Bådsvik er direktør på Kårstø-prosessanlegget og var tidligere Vice President Lean i Equinor.  Han var der ansvarlig for utvikling av en kontinuerlig forbedringskultur i Equinor. Olav har mer enn 30 års erfaring fra olje- og gassnæringen.  Han har også vært leder for Sture & Kollsnes anlegget, som ble nominert til kandidat for «Årets leanprosjekt» av Lean Forum Norge i 2017.

Andre lignende møter:

07. nov 2023 -

Logistikkdagen 2023

15. des 2023 -

Julemøte i Teateret 2023

03. nov 2023 -

FOLK 2023: Verdiskaping og ledelse

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner