08.feb

Jærbørsen 2023

Arrangementet er fullbooket
På jærbørsen får du servert de store kommende prosjektene innen bygg og anlegg på Jæren. Vi har invitert Jærkommunene til å fortelle om kommende prosjekter og hvilke rammeavtaler som skal inngås. Velkommen!

Jærbørsen er arenaen hvor bygg- og anleggsbransjen på Jæren samles for å få en oppdatering på de aktuelle planene, treffe nettverket og la seg bli inspirert. Årets Jærbørs vil foregå i de nye selskapslokalene til Boretunet. Eierene André Gilje og Per Arne Zahl vil fortelle hvordan det bærekraftige byggeprosjektet Boretunet gikk fra å være anleggskontainere til et motell. Vi har også med oss John Tysse til å fortelle om den nye bydelen på Klepp i regi av Coop Klepp. Vi får høre om hvordan man kan bli bedre på å tenke nytt og bidra til bærekraftige bygg av Sverre Heskestad i Prosjektil. Daglig leder Kurt Helland skal gi oss innsikt i hvordan Total Betong AS lander alt fra reahabiliteringsprosjekter til milliardprosjekt.

 

Jærbørsen arrangeres i samarbeid med Sparebanken Vest.

For mer informasjon vennligst kontakt Hanne Hernes.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

17.30 Registrering og mingling

18.00 Velkommen, ved Marlin Jespersen, leder i ressursgruppen Jæren.

18.05

Byggeaktivitet i Klepp, ved Mette Cecilie Nystrøm Brox, eiendomssjef i Klepp kommune.

Byggeaktivitet i Hå, ved Arne Birkeland, eiendomsjef i Hå kommune.

Byggeaktivitet i Time, ved Anne-Kristin Gangenes, kommunalsjef i Time kommune.

18.40 Den nye bydelen, ved John Tysse, administrerende direktør i Coop Klepp.

18.55 Middag

19.45 Innovative tankesett mot bærekraftige bygg, ved Sverre Heskestad, daglig leder i Prosjektil.

20.00 Fra anleggscontainere til motell, ved André Gilje og Per Arne Zahl, eiere av Boretunet

20.10 Fornybar bygging, ved Kurt Helland, Total betong

20.25

20.40 Spørsmål og svar

21.00 Takk for i dag!

Foredragsholdere

Anne-Kristin Gangenes

Anne-Kristin Gangenes er kommunalsjef for Samfunn i Time kommune. Samfunn består av virksomhetene Kultur, Plan og forvaltning, Eigedom og Kommunalteknikk og har bl.a. ansvaret for å bygge, forvalte og drifte alle formålsbyggene og de kommunaltekniske anleggene i Time kommune. Anne-Kristin Gangenes er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU. Hun har tidligere bl.a vært kommunalsjef for Tekniske saker og næring i Hå kommune og plan- og miljøsjef i Randaberg kommune. Hun har cirka 30 års erfaring innenfor arealplanlegging og samfunnsutvikling. 

Arne Birkeland

Arne Birekland er eiendomssjef i Hå kommune, der han begynte i 2015, og sitter i kommunedirektøren sin ledergruppe. Han har tidligere vært 10 år i Skanska, først som Driftsleder, men de siste årene som Prosjektleder.

André Gilje og Per Arne Zahl

André Gilje og Per Arne Zahl er eiere av Boretunet, som er ett vellykket eksempel på hvordan gjenbruk av bygningselementer kan få nytt liv. Bygget på renoverte anleggskontainere driftes Boretunet i dag som et hostel med mangfoldige muligheter til utleie, arrangementer, kurs og overnatting. I 2022 ble André og Per Arne de første til å vinne byggeskikkprisen i Klepp.

Kurt Helland

Kurt Helland er daglig leder av Total Betong som han startet opp sammen med Olav Bang. De har blitt en nasjonal totalleverandør innenfor bygg og anlegg – og har spisskompetanse innen settefiskanlegg. De beveger seg også utenfor Norges landegrenser og har spesielt fokus mot USA i disse dager.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner