Ansatte i AkerBP: – Ville skape noe nytt 
Kristin Alne og Prashant Soni er to av de ansatte i AkerBP som har jobbet i prosjektgruppe for nytt kontorbygg i Paradis. 

Ansatte i AkerBP: – Ville skape noe nytt 

I ett år har ansatte fra ulike forretningsenheter i AkerBP jobbet sammen i en prosjektgruppe der formålet var å skape noe nytt og attraktivt for en hel by. Når selskapet nå har måttet trekke seg fra Paradis-prosjektet, er det mange ansatte som er skuffet.
03.desember 2019 Av Ståle Frafjord

Planen var å etablere et miljø som kunne tiltrekke seg tech-selskap, gründere, akademia og unge kloke hoder fra hele verden i gangavstand til Stavanger sentrum.   

Motivet for oss har hele tiden vært å skape noe spennende som også gir noe tilbake til byen. Ambisjonen har vært å bidra til å etablere en ny og livlig bydel med mange tjenestetilbud, i tillegg til nye arbeidsplasser nært sentrum, sier to av de ansatte som har vært med i Paradis-planleggingen i AkerBP, Kristin Alne og Prashant Soni. 

Begge opplever at de har hatt svært mange av de ansatte i ryggen under prosessen.  

– Ut fra responsen på intern kommunikasjon og det ansatte har delt i sosiale medier, vil jeg si at det har vært stor begeistring og håp knyttet til den løsningen som var skissert for Paradis, sier Alne. 

– Er muligheten nå borte? 

– Vi har det travelt. Når vi leser at det vil ta minst ett år å få på plass en plan i Paradis, samt usikkerheten rundt rammene i planen når den måtte foreligge, kjenner vi på at vi ikke har tid til å vente så lenge. Vi lever i en verden preget av disrupsjon og rask teknologiutvikling, sier Alne. 

 

 Les også: Operasjon Paradis

Les også: Vi skilte oss ut fra de andre

 

Utfordringer 
Alne er leder for engineering i AkerBP, og hun var med fra starten da selskapet i fjor høst nedsatte en intern i gruppe som så på Paradis-muligheten. Gruppen besto av representanter fra alle forretningsenhetene i selskapet. 

– Behovet var trigget av at vi i dag er lokalisert i sju bygg på Jåttå, og at landskapene og romløsningene ikke er i henhold til våre ønsker og ambisjoner fremover, sier Alne. 

Gruppen dro på inspirasjonstur både til London og Stockholm, og besøkte blant annet Google og Spotify for å lære mer om hvordan man kan sette seg opp for fremtidig suksess. 

– Vi ønsker å skape en innovativ organisasjon som lever i et økosystem med tech-selskap og akademia, der man samhandler på nye måter gjennom agile arbeidsprosesser, sier Alne. 

 

En annen måte 

Prashant Soni jobber innen teknologi og digitalisering, og har ledet prosessen med å kartlegge hva slags behov de ansatte og selskapet har. 

– De siste to årene har vi jobbet mye agilt eller mer smidig i team på et sted. Vi arbeider på en annen måte enn før. Det er veldig mye å hente i digitalisering. Vi genererer masse data, men vi bruker dem ikke godt nok. Dette arbeidet er vi i gang med, og vi ser allerede resultater. Det er mer effektivt og kostnadsbesparende, sier Soni. 

– I den digitale laben på andre siden av gaten tester vi nå ut den agile arbeidsmetodikken som er veldig vanlig i IT- og techselskap. Det er annerledes enn det tradisjonelle olje- og gasselskap gjør. Det handler om å imøtekomme den raske endringstakten som skjer rundt oss, og det å evne å omstille seg og respondere raskt på utfordringer. Vi er et selskap som vokser og har sagt at vi ønsker å drifte 5-10 felt innen 2023, noe som betyr at vi forventer en ytterligere vekst. Det å starte med blanke ark, gir nye muligheter i forhold til å designe et bygg som støtter høyere grad av autonomi og fjernstyring fra land, sier Alne. 

 

Rekruttering 

En annet viktig årsak til å bygge nytt har vært behovet for nye medarbeidere i et stort og internasjonalt marked. 

– For å tiltrekke oss unge hoder som skal være med på å omstille og fornye oljebransjen, er beliggenhet helt avgjørende. Vi mener Paradis i så måte tilfredsstiller våre kriterier. Kontorlokalet skulle være en spydspiss for bransjen og for byen, og handle om mer enn hva som er dagens kjernevirksomhet for AkerBP. Et signalbygg, med gode fasiliteter og en pulserende bydel rundt, kan bidra til å transformere vår bransje, sier Alne. 

– Paradis ligger langs jernbanen og Bussveien, og vi la opp til lokaler uten parkeringsplasser og bruk av kollektiv transport. Vi har intervjuet mange ansatte i denne prosessen, og for dem har det å kunne flytte til sentrum også hatt stor betydning - av mange årsaker, sier Soni. 

I forbindelse med planleggingsprosessen har mange ansatte blitt spurt om sine preferanser og ønsker. Også i forhold til transport, behov for barnehage og andre tjenestetilbud ved ny lokalisering.  

 

Store endringer 
Ole-Johan Faret, pressetalsmann i AkerBP, understreker at selskapet har det bra i Jåttåvågen, men bekrefter at nåværende kontorlokasjoner ikke er tilpasset måten selskapet ønsker å jobbe på i fremtiden hvor digitalisering og nye driftsmodeller er sentrale drivere for å bli det mest kostnadseffektive selskapet i bransjen. 
Alternativet er enten et nybygg hvor selskapet kan spesialsy utformingen, eller en omfattende ombygging i eksisterende bygg, sier Faret. 

 

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner