Biltrafikken øker  – og mest i Stavanger

Biltrafikken øker – og mest i Stavanger

Trafikkutviklingen går i motsatt retning av den ordførerne på Nord-Jæren forutså da en ny byvekstavtale med staten ble underskrevet for en måned siden. Det viser ferske trafikktall.
08.januar 2020 Av Ståle Frafjord

For første gang på flere år øker biltrafikken på Nord-Jæren, viser tall fra vegvesenet sin trafikkportal. Det handler ikke bare om en enkelt måned, men gjennom hele høsten i fjor.

Rosenkilden har gjennomgått trafikkpasseringene på totalt 27 målepunkter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i perioden 1. oktober- 31.desember 2019 - og sammenliknet trafikktallene med samme periode i 2018.

Tallene viser at trenden har snudd – både i regionen generelt og Stavanger spesielt. Trafikken gjennom målestasjonene var 1,2 prosent høyere i høst enn i samme periode i fjor.  Og i motsetning til tidligere målinger økte trafikken i Stavanger kommune på nær samtlige målepunkter.

Stavanger har frem til sommeren 2019 vært hovedårsaken til at regionen de siste par årene har opplevd en nedgang i trafikken.

Sammenlignbare perioder

Målingen er ekstra interessant fordi man for første gang har kunnet måle to lengre perioder opp mot hverandre etter at den nye bompengepakken ble innført fra 1. oktober 2018. Antall virkedager i de tre måneder lange periodene er de samme, og med unntak av tre uker i slutten av 2018, har begge periodene også operert  med  rushtidsavgift som tiltak for å begrense biltrafikken.

Som kjent besluttet politikerne i styringsgruppen for bymiljøpakken før jul at rushtidsavgiften skal fjernes fra februar. Hvor stort utslag det vil gi på trafikken,  finnes det ingen gode beregninger på.

 

Feil

Rosenkilden har tidligere påvist en rekke feil ved de trafikkberegningene som tidligere er lagt fram for politikerne på Nord-Jæren.

Like før lokalvalget i fjor la vegvesenet frem tall for styringsgruppen for bymiljøpakken som viste en nedgang i personbiltrafikken på 10 prosent. Etter at Rosenkilden gjennomgikk tallmaterialet, måtte vegvesenet til slutt beklage at tallmaterialet som var utarbeidet og fremlagt for politikerne var feil. Vegvesenet oppdaget aldri at et stort antall personbiler aldri ble aldri registrert ved målestasjonene som følge av en feil ved apparatene.

 

 

Flere forhold

Rosenkildens beregning i fjor høst viste at trafikknedgangen fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019 var på ca 3 prosent – noe som også stemmer godt overens med en vegtrafikkindeks som vegvesenet publiserer hver måned.

Basert på dette materialet skal det hvert år utarbeides en egen byindeks – blant annet for Nord-Jæren. I tillegg til reisevaneundersøkelser er det denne byindeksen som skal legges til grunn for å måle om nullvekstmålet oppnås.

Viktig

Den månedlige vegtrafikkindeksen måler trafikkutviklingen i hele Rogaland, men er en viktig indikator også for Nord-Jæren fordi det er her trafikken er desidert størst.

Veitrafikkindeksen for Rogaland viser for i år en nedgang i biltrafikken i fylket frem til september. Men i høst er trenden brutt, og tallene viser en oppgang i samtlige måneder frem mot jul. Nå viser veitrafikkindeksen for Rogaland en nedgang på knapt 1 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

 

 

Ny avtale

I desember i fjor inngikk ordførerne på Nord-Jæren en ny byvekstavtale. Avtalen sikrer regionen totalt ca 16 milliarder fra staten i avtaleperioden, penger som både skal gå til bussvei, reduserte bomtakster samt flere samferdselstiltak.

Avtalen sikret også regionen over 2,6 milliarder kroner i belønningsmidler. En forutsetning for disse pengene er at regionen man når nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Avtalen innebærer også at rushtidsavgiften fjernes, at innkrevingsretningen på bybrua skal snus, og å endre bomplasseringer eller innkrevingsretninger for Tananger og Lura i løpet av året. Samtidig ble det også vedtatt at el-biler skal betale halv takst. Flere politikere har uttrykt frykt for at nullvekstmålet blir vanskelig å nå gjennom disse tiltakene.

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner