Brexit og britiske arbeidstakere i Norge
Kronikk

Brexit og britiske arbeidstakere i Norge

Hvordan påvirker Brexit britiske arbeidstakeres rett til arbeid i Norge etter nyttår? Her er sju praktiske råd til arbeidsgivere med britiske ansatte i Norge.
22.desember 2020 Emilie Westlye Refseth, advokatfullmektig Deloitte Advokatfirma AS

Formelt trådte britene ut av EU og EØS 31. januar 2020, men de praktiske virkningene for norske bedrifter vil først inntre når den avtalte overgangsperioden utløper 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 vil nemlig britiske borgere ikke lengre anses som EU- eller EØS-borgere etter utlendingregleverket. Briter vil regnes som tredjelandsborgere og de mister rettighetene de har under EØS- avtalen. Dette kan få stor betydning for både britiske og norske bedrifter.

 

Konsekvenser for lokalt næringsliv

Norge ble sammen med de andre EØS/ EFTA-landene i februar 2019 enige med Storbritannia om en avtale for å sikre borgernes rettigheter. Det er svært viktig å merke seg at denne avtalen ikke omfatter briter som er på midlertidig opphold og som utfører arbeid i Norge enten ved direkte innleie til norske bedrifter eller fordi de er ansatt hos leverandører som utfører oppdrag for norske bedrifter. Britiske statsborger som midlertidig er utsendt arbeidstaker til Norge fra sin utenlandske arbeidsgiver i dag, må ha oppholdstillatelse fra 1. januar 2021 for å fortsette arbeide og kunne ta nye arbeidsoppdrag i Norge.
Etter overgangsordningen vil det ordinære regelverket gjelde for briter og deres familiemedlemmer som ønsker å bosette seg i Norge. Regelverket vil stille strenge krav til søknad om oppholdstillatelse, blant annet krav om faglært kompetanse. Det er verdt å merke seg at behandlingstiden for søknader om faglært tillatelse hos UDI for tiden er opptil åtte uker. Det betyr at norske bedrifter som planlegger å leie inn eller ansatte midlertidig fra og med 2021, må starte med søknader snarest mulig.

Det kan få store konsekvenser for lokalt næringsliv dersom regjeringen ikke får på plass en avtale for briter som er midlertidig ansatt i Norge. NHO har tidligere gått ut med varsel om at de frykter store driftsproblemer i oljebransjen ved Brexit. Dette er særlig relevant i oljeindustrien og for norske verft som leverer installasjoner til oljeselskapene. Det foregår en stor utveksling av britisk personell over Nordsjøen i dag.

Utvekslingen av personell har frem til nå rent praktisk vært problemfri under EØS-avtalen. Men fra 1. januar 2021 regnes disse personene som tredjelandsborgere og mister rettighetene de har under EØS-avtalen.

 

Arbeids- og oppholdstillatelser

Statsborgere i EU-land kan i dag komme til Norge og starte å jobbe uten å søke om en oppholdstillatelse. EU-borgere må registrere seg hos politiet dersom de skal oppholde seg i Norge over tre måneder. Arbeidstakere som er statsborgere i land utenfor EU/EØS, må imidlertid søke om en oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid, før de kan starte å jobbe i Norge.

Når overgangsperioden er over, vil regelverket skille mellom britiske statsborgere som er lokalt ansatte i et selskap i Norge og britiske statsborgere som midlertidig er utsendte arbeidstakere fra Storbritannia til en arbeidsgiver i Norge. Briter som er lokalt ansatte i et selskap i Norge og deres familie som har oppholdsrett før 31.12.2020, skal fortsatt ha rett til opphold og arbeid i Norge. Briter som midlertidig er utsendte arbeidstakere til Norge, må fra 1. januar søke om en oppholdstillatelse.

Dette skjer fram til 31. desember 2020
Frem til 31. desember 2020 vil reglene for britiske statsborgere som arbeider i Norge være som før, og de kan begynne å jobbe i Norge fra dag én.

I løpet av overgangsperioden vil UDI lage en ny type oppholdstillatelse for briter som flyttet til Norge før 31. desember 2020. Når skjemaet for dette er klart, skal briter fylle ut søknaden og møte hos politiet. Frem til det nye søknadsskjemaet er på plass, kan briter som er lokalt ansatte i Norge, fortsette å oppholde seg i Norge som før. De vil også ha rett til familieinnvandring etter det forenklede regelverket for EU/EØS- borgere,
dersom familierelasjonen var etablert før overgangsperiodens utløp.

 

Briter som kommer til Norge etter 31. desember 2020

Britiske statsborgere som midlertidig er utsendte arbeidstakere til Norge fra sin utenlandske arbeidsgiver, må som hovedregel ha oppholdstillatelse fra 1. januar 2021 for å fortsette arbeidet og for å kunne ta nye arbeidsoppdrag i Norge. Det finnes unntaksregler som åpner for at visse former for arbeid kan utføres uten at det er krav om oppholdstillatelse, for eksempel arbeid på flyttbare installasjoner, tekniske eksperter etc.
Praktiske råd til arbeidsgivere med britiske ansatte i Norge før 31. desember 2020:

  • Britiske statsborgere som allerede er i Norge, bør sørge for at de er registrert som EU-borgere hos utlendingsmyndighetene.
  • Arbeidsgivere, bør være oppdaterte på når den nye typen tillatelse for briter i Norge er klar fra myndighetenes side.
  • For arbeidsopphold som opprinnelighar planlagt oppstart tidlig i 2021, kan det vurderes om det er hensiktsmessig å fremskynde oppstart til desember 2020 slik at arbeidstaker får fordelen av å flytte til Norge under EU-regelverket
  • Arbeidsgivere som har briter på midlertidig arbeid i Norge, bør allerede nå starte søknadsprosess dersom dere ønsker å videreføre aktiviteten neste år.
  • Arbeidsgiver bør kartlegge behovet for ansatte og type kvalifikasjoner på kort og lang sikt.
  • Sikre at arbeidstaker har tilstrekkeligog skriftlig dokumentasjon på
    lovlig opphold; registreringsbevis, arbeidskontrakt og lønnslipper som viser at arbeidsforholdet startet innen 31. desember 2020.
  • Sjekke at arbeidstaker fra UK har riktig grunnlag for fritak for trygdeavgift i Norge etter 31. desember 2020.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner