Bruker kjernekompetansen på nye markeder
Direktør forretningsutvikling, Roar Feedt, og administrerende direktør, Per Harald Vabø,  i Felleskjøpet Rogaland Agder er opptatt av bærekraft innen landbruk og dyrefór og vil at FKRA skal være den ledende aktøren på området. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Bruker kjernekompetansen på nye markeder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) har i 120 år vært til for landbruket, men med nye trender og krav har selskapet også tatt steget inn på markeder som hunde- og kattefór og næringsmiddelindustrien med plantebaserte proteiner til bruk i kjøtterstatning.
24.januar 2020 Av Lars Idar Waage

Felleskjøpet Rogaland Agder SA
Etablert: 1899
Forretningsområde: Leverandør landbruket
Daglig leder: Per Harald Vabø
Antall ansatte: 492
Omsetning: 3,26 MRD NOK
Internett: fkra.no
Felleskjøpet er for mange mest kjent for salg av kraftfór, landbruksutstyr og redskaper, men også innen privatmarkedet gjør selskapet det godt. I fjor solgte de 1800 tilhengere, 2700 plenklippere og hele 23.000 par med sko. FK Butikken på Kvaleberg i Hillevåg omsatte alene for rundt 70 millioner kroner.

Fra Kvaleberg produseres det 400.000 tonn med kraftfór årlig, noe som tilsvarer 400 millioner kiloposer med mat til husdyr. Fabrikken er den største i Norge og er også stor i europeisk målestokk. Men inne på anlegget i Hillevåg finnes også en fabrikk som driver med ertefraksjonering, det vil si dele gule erter opp i ulike bestanddeler som igjen blir brukt på hver sin måte. Fra skip lastes over 3000 tonn med gule erter inn i anlegget som først tar av skallet og deretter skiller proteiner og stivelse fra hverandre.

– Hele prosessen er grønn og uten bruk av vann eller kjemikalier. Ulik egenvekt og luftstrømmer gjør jobben i anlegget, forklarer direktør forretningsutvikling, Roar Feedt.

 

Kjøtterstatninger

De ulike fraksjonene blir i all hovedsak eksportert. Store deler av proteinene går til hunde- og kattefór i USA og Europa, og en økende andel til næringsmidler. Ertestivelse er et utmerket innsatsfaktor i glutenfri pasta. Felleskjøpet samarbeider også med danske Nisco APS, der proteinpulveret fra ertene gjennomgår en varmebehandling og kommer ut som biter. I denne prosessen får bitene en trevlestruktur som gir tyggemotstand som kylling eller rødt kjøtt ville gitt.

–  Disse produktene selger vi til næringsmiddelindustrien som bruker vegetabilsk protein til å lage kjøtterstatninger. Etterspørselen etter denne type produkter er sterkt økende og en del av en megatrend i verden der folk vil ha bærekraftige produkter, sier Feedt.

Erter har den egenskapen at de fikserer nitrogen fra liften og nærmest gjødsler seg selv. Dermed er denne type matproduksjon svært grønn.

 

– Med unntak av transporten er mesteparten av produksjonen svært grønn gjennom hele forsyningstjenesten, sier han.

Selskapet ser på dette forretningsområdet som veldig spennende, mye grunnet den enorme økningene i etterspørselen som vil gi enorme vekstmuligheter fremover.

– Dersom vi ikke får det til, så er det nesten vår egen feil, ikke markedet, mener Feedt.

 

Hunde- og kattefór

I 2006 gikk Felleskjøpet ut av fiskefórindustrien. Dermed sto de med deler av en fabrikk på Kvaleberg som hadde kapasitet. Produksjonsteknikkene for fiskefór og fór til kjæledyr som hund og katt, såkalt pet food, er nokså like. Dermed kunne de utnytte den ledige kapasiteten i en ny næring. Det norske markedet for hunde- og kattefór er viktig, men lite. I sin søken etter et større marked kjøpte Felleskjøpet seg inn i det engelske gründerselskapet Fish4Dogs. Deres forretningsidé var å produsere fór basert på marine råvarer, eller biprodukter fra filetproduksjon til mennesker.

– Her handler det om sirkulær økonomi og utnytte biprodukter til noe fornuftig. For oss er det noe av det bærekraft handler om, sier Feedt.

Oppstarten i England tok lenger tid enn forventet. Felleskjøpet skulle stå for produksjonen i Norge, mens Fish4Dogs skulle stå for markedsføring og salg fra England. Gründerne manglet kapital til å ta steget helt ut, og dermed kjøpte Felleskjøpet opp hele bedriften. I dag produseres fóret på Kvaleberg i Hillevåg, før det går til England for videre salg ut i verden. Kina er et av verdens største markeder for pet food og vil i løpet av 2024 eller 2025 avløse USA som verdens aller største marked. I 2010 inngikk derfor selskapet et samarbeid med en kinesisk partner. Nå bygges det derfor en tilsvarende fabrikk i Kina.

– Planen er at vi skal produsere de mest vanlige produktene for det kinesiske og asiatiske markedet der, og de eksotiske produktene her i Hillevåg, sier Feedt.

Felleskjøpet har holdt til på Kvaleberg siden 1922, og produserer både kraftfor og fór til og hund og katt. Kraftfórfabrikken ble modernisert i 2018.

 

 

Fortsatt vekst?

Norske produkter har et veldig god rennomé i Kina og dette vil selskapet utnytte når de skal vokse i det kinesiske markedet. Men først må fabrikken i Stavanger bli godkjent av kinesiske myndigheter, slik at produktene kan selges i dette markedet.

– Tidligere har det vært tidkrevende og vanskelig å få fabrikker godkjent, men nå er ting på gang og vi har en dialog med både norske og kinesiske myndigheter, sier han.

Selv om Felleskjøpet vokser innen nye og spennende markeder, er det bøndene som eier selskapet og som vil definere veien videre. Global vekst handler også om spørsmålet hvor lenge det er mulig å drive dette fra Hillevåg.

– Vi kan heller ikke bruke ubegrenset av våre utviklingsmidler i utlandet, men begge disse to satsningene har sitt ugangspunkt fra årtusenskiftet. Da ville eierne at vi skulle bruke både kompetanse og kapital på relaterte næringer. Markedene som råvarer, ingredienser og pet food begynner nå å betale seg, sier den administrerende direktøren.

Og utdyper:

– Så ligger det tett opp til kjernevirksomheten rent kompeansemessig.

 

Landbruket

For kjernevirksomheten er fortsatt landbruksrelatert. De seks forretningsområdene er innen kraftfór, plantekultur, butikkdrift, traktor og redskap, innendørsmekanisering og verksted. Butikkene er primært for landbruket, men det store privatmarkedet er viktig for omsetningen.

– Målet vårt er at vi skal være en faghandel. I dagens samfunn er det mye bruk og kast, som er lite bærekraftig, mens vi vil tilby solide produkter som både holder lenge og som kan repareres, sier Vabø.

Siden 2015 har de sammen med Ivar, Lyse og Rogaland fylkeskommune også drevet med utvikling av gårdsbaserte biogassanlegg, der man kun bruker husdyrgjødsel, og ingen andre ingredisenser, til å lage gass.

– Nok et eksempel på sirkulær økonomi, der ressursene forblir i økonomien lengst mulig, sier administrerende direktør Per Harald Vabø.

I Hillevåg har selskapet kjøpt opp flere eiendommer. Selv om eiendomsutvikling ikke er en del av kjernevirksomheten kan det være strategisk viktig for fremtiden. Vabø er spesielt opptatt av å få til gode transformasjonssoner mellom boliger og industri. Kommer boligene for tett på, kan det by på problemer.

– Vi lukter litt og vi lager lyd, sånn er det og sånn vil det være. Derfor er vi opptatt av at boliger ikke må komme helt inn på industriområdet. Vi ønsker lettindustri og kontorer i disse transformasjonssonene, påpeker han.

 

Hillevåg stasjon?

For Felleskjøpet har lange tradisjoner på Kvaleberg. I snart 100 år har de holdt til her, med boliger kun på lenger avstand. Nå krymper avstanden og direktøren innrømmer at kjøpet av eiendommene i Flintegata var for å forhindre at det kommer boliger for tett på. Likevel vil de utvikle området i samarbeid med kommunen, til det beste for området.

– For oss er det selvsagt forretningsmessige hensyn, men vi er opptatt av at når vi krever tilrettelegging av både infrastruktur og næringsareal rundt oss i Hillevåg, så gir det oss særansvar tilbake.

Eiendommene i Flintegata ligger på en kant med jernbanelinjen rett under. Internt hos Felleskjøpet har det begynt tankearbeidet rundt eiendommen. Èn mulig løsning kan være å sprenge seg ned til jernbanen og reetablere Hillevåg stasjon på Kvaleberg. Med dobbeltspor på jernbanen og bussvei på Hillevågsveien vil det dermed være et særdeles godt kollektivtilbud til den nye næringsparken på 100.000 m2 med 5.000 arbeidsplasser som FKRA har planlagt i området.

– Og hva om vi bygger en idrettshall, skatehall og kontorer i samme kompleks som stasjonen? Da blir området enda mer attraktivt, og vi gir virkelig tilbake til nærmiljøet, sier Feedt.

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner