«Det skal ikke stå på oss»
Kronikk

«Det skal ikke stå på oss»

I dagens TV-sending fra Næringsforeningen oppsummerte Stanley Wirak holdningen til ordførerne på en god måte: «Det skal ikke stå på oss»! Medlemsundersøkelsen som ble presentert i dag viser dystre tall. Heldigvis lovet ordførerne raske motkonjunkturtiltak.

Næringsforeningens bedriftsundersøkelse som ble publisert i dag viser med all tydelighet behovet for ekstraordinære tiltak i ekstraordinære tider. Under dagens sending presenterte vi den store medlemsundersøkelsen i lys av den doble krisen i regionen, og hvilke konsekvenser det vil få for det regionale næringslivet. I studio var ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun, ordfører i Sandnes Stanley Wirak, fylkesordfører Marianne Chesak, Elisabeth Saupstad reiselivsdirektør for region Stavanger og administrerende direktør for næringsforeningen Harald Minge. Signalene fra et næringsliv som er hardt rammet og opplever en brutal bråstopp var tydelige. For det er ikke bare Korona som treffer, det er katastrofalt lave oljepriser, utsettelser av oppdrag og frykten for en global resesjon. På mange måter er næringslivet fanget inne i den perfekte storm. Veien ut kan vi bare finne i fellesskap med samarbeid og målrettede tiltak.

 

«For det må ikke stå på noen av oss»-holdning er det vi nå trenger fra lokale, regionale og nasjonale politikere. Kombinert med gjennomføringsevne så kan det være litt av medisinen som får hjulene raskere i gang. Et eksempel på det er viktigheten av rask, effektiv byggesaksbehandling og reguleringsplaner. Saksbehandlingskøer kan vi ikke oppleve. Og signalene fra ordførerne her var svært gode. For vi trenger gryteklare prosjekt som raskt kan igangsettes når det er tilrådelig å lette Korona-restriksjonene.

Når vi har spurt næringsforeningens medlemmer om hvilke tiltak som vil hjelpe står det i svært mange av tilbakemeldingene store offentlige investeringer og byggeprosjekt.

E39 mellom Sandnes og Ålgård, Transportkorridor Vest og sist men ikke minst Rogfast er nevnt flere ganger. Gryteklare prosjekt hvor det er bare å «trykke på knappen». Men det er og viktig å tenke bredt og på flere. Offentlige byggeprosjekt som Lervik i Stavanger, brannstasjoner, oppussing og forbedringer på videregående skoler, rådhusplassen i Sandnes, bygging av barnehager osv. er viktige og må ikke på noen måte utsettes. Her har kommunene og fylket et særlig ansvar for å sette i gang, tidligere enn planlagt. Med dagens positive signaler fra ordførerne inviterer vi i dag til et samarbeid og en prosess med kommunene og fylkeskommunen. La oss gå gjennom alle prosjekter og se hva som kan framskyndes. Så presenteres disse av hver aktør på et webmøte 16. april, med hele bransjen som lyttere. Ikke ulike Byggebørsen som vi arrangerer årlig i «fredstid», bare i en annen ramme.

 

Tilbakemeldingene fra medlemmene er mange og viser med all tydelighet hvor behovet for kraftige tiltak for bedriftene. Her må vi bruke hele verktøykassen. Bedriftene etterlyser både strakstiltak og tiltak på lenger sikt. For når den korte horisonten er katastrofal, og den litt lengre ikke er så mye lysere, da må alle kluter settes til.

  • Permitteringsreglene er endret, lengden på varsling, arbeidsgiverperioden kuttet og arbeidstakere sikres full lønn lengre. Det er bra men, flere av bedriftene er bekymret for at tidshorisonten i tiltakene er for kort. 
  • Fjerning av arbeidsgiveravgift for å lette på situasjonen blir og nevnt av flere og da ikke bare en utsettelse av innbetalingen.  
  • Moms, utsettelse av innbetaling, flere tar og til orde for å fjerne merverdiavgiften i 6 mnd. fremover.
  • Utsettelse av innbetalinga av skatter og avgifter gjør noe med den korte likviditetshorisonten, men det løser ikke problemet på lenger sikt snarere tvert imot. Når inntektene uteblir som følge av Koronaviruset da hjelper det ikke med betalingsutsettelser. Å låne penger eller utsette betalinger av avgifter til dette er ikke løsningen for bransjer med allerede pressede marginer. Det blir som å betale kredittkort-regningen med et annet kredittkort. Flere bransjer bør få fjernet flere offentlige avgifter en stund fremover ikke utsatt.
  • Lønnsmidler. Regjeringen bør og gløtte til Danmark. Danmark har innført ordning hvor rammede bedrifter får dekket 75% lønn til ansatte som de velger å holde i jobb fremfor å permittere. Dette er ikke nødvendigvis mer kostbart for staten enn permittering men vil kunne bidra til en minimumsaktivitet.

De aller fleste restauranter, barer, frisører, tatovører, hudpleier, butikker mfl taper penger hver eneste dag, men husleie og andre utgifter løper og stopper ikke. Da hjelper heller ikke statlige garanti- og låneordninger. Flere av disse driver med så lave marginer at de ikke fått likviditetslån i en bank til vanlig, og vil heller ikke få det nå fordi de har liten eller ingen inntekter. 

Det eneste som kan hjelpe i denne situasjonen er penger inn i selskapene.

Det er trist, for konsevensene kan bli mye dyrere enn det det ville vært å redde bedriftene.

 

Vi snakker mye om den fellesdugnaden vi alle må bidra til. Næringslivet er med på å ta ansvar og bidra. Jeg har stor tro på den lokale og regionale dugnadsviljen. Nå må nasjonale myndigheter komme med midlene slik at dugnaden (og prosjektene) for næringslivet og arbeidsplasser kan starte.

Under kan du se tv-sendingen i opptak:

 

 

>

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner