– Endelig nye områder for havvind
Foto: Stig Storheil/NVE

– Endelig nye områder for havvind

En bredt sammensatt direktoratsgruppe, ledet av NVE, har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre. – Endelig kommer myndighetene med nye områder som kan utvikles for havvind langs hele kysten av Norge, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.
27.april 2023 Egil Hollund

Områdene som er foreslått er teknisk egnet for havvind, samtidig som interessekonfliktene er relativt lave. I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere.
– Vi støtter olje- og energiministeren ambisjon når han sier at det må komme en ny utlysningsrunde senest i 2025 for mange av disse nye områdene. Deretter jevnlige utlysninger framover, sier Minge.
Områdene som NVE nå har pekt på kan gjøre havvind til en nasjonal næring.
– Dette er en ny næring hvor bedriftene i Stavanger-regionen selvsagt skal ta føringen.
I den pågående runden for havvind Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har en langt rekke konsortier med basis i Stavanger-regionen sagt at de skal søke.
– Stavanger som Energihovedstad skal være i teten, også for havvind. To viktige myndighetsorgan, både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, har vært med gruppen av direktorater som har pekt ut disse områdene. Regionen har maritim kompetanse, havbunns- og undervannserfaring, lang tradisjon for store konstruksjoner og installasjoner til havs, bakgrunn fra en uendelig rekke store prosjekter pluss at det sørvestlige hjørnet av Norge er tyngdepunktet for kraftproduksjonen på land, kombinert med sameksistens med alle andre brukere av havet. Altså alt som skal til for utvikling av havvind., sier Minge, og fortsetter:
– Nå skal vi pushe på for utvikling av havvind, hvor vi bygger en ny næring der natur og miljø ivaretas.

Andre liknende nyheter

Pizzabakeren kåret til Årets bedrift 2023!

Pizzabakeren Invest er kåret til Årets bedrift i Stavanger-regionen. Prisen ble utdelt på et fullsatt festarrangement i Atlantic Hall torsdag kveld. D…

Tror trenden vil fortsette

I løpet av de siste fem årene er det bygget totalt 2.527 nye boliger i Stavanger. I femårsperioden fra 2013-2017 ble det til sammenlikning bygget 4.27…

– Statnett må ta ansvaret

Statnett må ta ansvaret for de enorme prisforskjellene på strøm som rammer bedrifter og husholdninger i Rogaland og Agder. Det mener administrerende d…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner