Energiåret 2022: Gode tider, men flere utfordringer
Equinors plassjef i Stavanger, Jez Averty

Energiåret 2022: Gode tider, men flere utfordringer

Equinors plassjef i Stavanger, Jez Averty, varsler økte krav til effektivitet og produktivitet i energisektoren på veien mot det grønne skiftet.
09.februar 2022 Av Ståle Frafjord

Averty innledet i dag på konferansen Energiåret 2022, en konferanse som i år kunne fysisk samle en rekke ledere og ansatte fra energibransjen i regionen.

Som et paradoks ble Energiåret 2022 arrangert samme dag som Equinor la  frem sitt sterkeste resultat noensinne i fjerde kvartal,  med et driftsresultat på 15 milliarder dollar, eller 132 milliarder kroner.  Det skyldes i første rekke skyhøye olje og gasspriser, noe som også får positive  konsekvenser for andre deler av industrien.

 

Avgjørende

Averty viste til at Equinor i 2020 kjøpte varer og tjenester for om lag 150 milliarder kroner - fordelt på 8500 leverandører på verdensbasis.

– 74 prosent av disse leverandørene er norske aktører. Den daglige driften av Equinors felt på norsk sokkel skapte 18 000 årsverk hos leverandørene våre i 2020. Kjøp av varer og tjenester utgjorde 45 milliarder kroner for våre leverandører bare i Rogaland. Det disse tallene også viser, er at leverandørindustrien – og regionen – er avgjørende også for Equinor, sa Jez Averty.

Advarsel

Men samtidig kom han også med en advarsel om at kostnadene må ned i omstillingen mot en mer bærekraftig produksjon av energi og på veien mot det grønne skiftet.

– Kostnadene må ned i årene fremover. Det vil kreve en annen måte å jobbe på, fordi vi må være forberedt på andre marginer enn det vi har vært vant til. Dagens teknologi, dagens løsninger og dagens kostnadsbilde vil ikke fungere på CCS (karnonfangst- og lagring) eller lavkarbonløsninger, sa Averty.

 

Tre søyler

Equinor er på vei fra å være et rent olje- og gasseselskap til å bli et ledende selskap i energiomstillingen, framholdt Averty.

– Vår strategi bygger på tre søyler: En olje- og gassvirksomhet som er fokusert på de mest lønnsomme og de mest konkurransedyktige feltene med de laveste utslippene, en storskalavekst innenfor fornybar energi og banebrytende lavkarbonløsninger med fokus på karbonfangs- og lagring samt hydrogen. Disse tre søylene er avhengige av hverandre.

 

Omstille

Han viste til at målet er å omstille norsk sokkel fra en olje- og gassprovins, til en bred energiprovins.

Det innebærer også høy aktivitet i årene fremover, også i form av boring. Selskapet ser behovet for å bore mellom 100-150 Equinor-opererte brønner hvert år, der en økende andel vil være fra mobile enheter.

– Vår analyse viser at leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen.

 

Mer enn ord

Jez Averty kom også inn på den store diskusjonen om utvinning og fortsatt leting etter olje- og gass i Nordsjøen. I den anledning viste han til at Equinors innsats innen fornybar og lavkarbonløsninger blir beskyldt av enkelte for å være grønnvasking.

– Det skjer til tross for at selskapet planlegger en innvestering på 23 milliarder dollar på dette området de neste fem årene. Handlinger betyr mere enn ord, og vi må redusere våre egne utslipp og levere reelle fremskritt i målet om nullutslipp, sa Averty.

 

Havvind
Plassjefen i Stavanger brukte også tid på å snakke om havvind. Han viste til Hywind Tampen ligger an til å bli verdens største flytende havvindpark når den settes i produksjon senere i vår.

– Norsk leverandørindustri har et konkurransefortrinn, spesielt innenfor flytende havvind, og Norge har muligheten til å være verdensledende innen offshore vind.  

Gode tider
Konsernsjef Ståle Kyllingstad i IKM kunne også rapportere om gode tider – både i forhold til fjorårets resultat og årets ordrereserver. Han viste imidlertid til at det ikke er noen automatikk i at høye olje og gasspriser automatisk øker marginene i leverandørindustrien. Det skyldes at dagens avtaler kan ha blitt inngått i år prisene var langt lavere.
– Fortjenestestupet vi har hatt i vår industri er ganske betydelig, sa Kyllingstad.
Samtidig vil høye olje- og gasspriser gir mer arbeid for leverandørindustrien.
– Det gjør at det vil bli mer vedlikeholdsarbeid, noe som gir mer kontinuitet og stabilitet over tid.

Aktivitetspakken
Kyllingstad tror at man vil ha om lag 115 felt i produksjon på norsk sokkel i 2026. Det innebærer flere utbygginger de nærmeste årene.
– Det skyldes først og fremst aktivitetspakken – eller skattepakken – som noen kaller den. Vi merket veldig godt at aktiviteten ble strupet vinteren 2020. Vi fikk et større oppdrag 11. mars, som ble kansellert to dager senere. Aktivitetspakken som kom, gjødslet bransjen så pass godt at det løsnet. I dag er aktiviteten god.

Må satse
Også Kyllingstad viste til at det skjer mye innenfor andre områder enn olje og gass. I dag utgjør fornybar industri under 20 prosent av omsetningen i IKM. Kyllingstad tror det tallet – under gitte forutsetninger – vil være på 50 prosent om åtte år. Men han savner at Norge som nasjon satser og investerer i store fornybarprosjekter.
– Vi må tørre å investere i ny teknologi som kan være med på å redde verden.  Når det gjelder havvind, går det for sent. Skottene drar forbi oss. Dette må vi få til, og bruke den kompetansen vi har.

Andre liknende nyheter

Regjeringen svikter næringslivet

Ta en kikk på denne plakaten og sjekk utviklingen av strømprisene! Trykkeriet Kai Hansen er en helt vanlig bedrift på Forus som har investert i nytt u…

Personlig vinn-vinn

Gjensidig læring, hvor du får mulighet til å utvikle deg personlig og faglig utenfor jobb. Tverrfaglig, på tvers av bransje, samtidig som du utvider n…

Arkaden – en del av Merkevaren Stavanger

Arkaden har vært en del av bybildet i Stavanger siden 1988. Nå kaster det veletablerte kjøpesenteret seg på i dugnaden for å utvikle Merkevaren Stavan…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner