Er bedriftene klare for 5G?

Er bedriftene klare for 5G?

I disse dager rigger de tre mobilnetteierne i Norge seg for utbygging av 5G. Men er bedriftene klare?
30.juni 2022 Av Toril Nag, Konserndirektør Tele i Lyse

Siden april er Norges tredje mobilnett; Ice, eid av Lysekonsernet i Rogaland. Og dermed indirekte eid av kommunene i Sør-Rogaland. Nå skal Lyse gjennom Ice oppgradere og bygge ut det allerede etablerte Ice 4G-nettet – til et kraftig 5G-nett.

So what, tenker kanskje mange – både privatpersoner og bedrifter. Men 5G er ikke et skuldertrekk – det er det som på nynorsk heter en «game-changer». Noe helt annet, altså. 5G står for femte generasjons mobilnett. Mens tredje generasjon ga oss data og mobil-apper, og fjerde generasjon strømming av video, vil 5G gi et løft langs flere dimensjoner: 5G vil bli 10–100 ganger raskere enn 4G og blir mer sammenlignbart med fibernettet. Forsinkelsen i nettet forventes å gå fra 30-50 millisekunder (4G) ned mot noen få millisekund – ned mot det nivået vi er vant til på fiber.  Videre vil bedre deling og prioritering av ressursene i nettet gjøre at vi kan tilrettelegge for ekte sanntidskommunikasjon. Slik sanntidskommunikasjon er viktig for utviklingen av smartere strømnett, autonome transportløsninger og kanskje til og med medisinske diagnoser og livreddende bistand på tvers av helseinstitusjoner.

Nye muligheter
Spesielt for industrien og offentlig sektor vil 5G gi helt nye muligheter – gjerne knyttet til det vi kaller IoT – Internet of Things, eller på norsk «Tingenes internett». Antall tilkoblede enheter per kvadratkilometer kan øke fra tusenvis til millionvis. Data fra sensorer vil gi råstoff for maskinlæring, industri og nye tjenester. Det blir mulig å følge varer og produkter hele veien fra råstoff til produksjon, distribusjon og bruk. Dette åpner for smarte fabrikker, prediksjon av vedlikehold og dokumentasjon av kvalitet og klimaspor. 5G gjør det også mulig å overvåke og kontrollere anlegg med høyoppløselig video der det er vanskelig å trekke kabler, som til merder eller oljeplattformer. I smarte byer brukes digitale verktøy og dataanalyser til å organisere livet på nye måter for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. 5G og tingenes internett kan legge grunnlag for bedre byplanlegging, effektiv og grønn transport, smarte energi- og renovasjonsløsninger og økt involvering av innbyggere.

Betyr det noe?
Men – betyr det noe for innbyggere, offentlig sektor eller industrien at det tredje norske 5G-nettet er eid av Lysekonsernet i Stavanger – og ikke av utenlandske fond? Vi mener ja. Den kjenner best hvor skoen trykker som har den på – og i likhet med fiberutbyggingen til fiberpartnerne av Lyse-selskapet Altibox, så vil også 5G-utbyggingen vår være drevet av lokale initiativ. Den superlokale fiberutbyggingsmodellen, med lokalt driv i nettutbyggingen og sentralisert tjenesteproduksjon i Altibox som leverandør av internett og TV til alle de lokale nettene, har vært en særnorsk modell som har gitt et av verdens aller beste fibernett – til glede for bedrifter og husholdninger i hele vårt langstrakte land. Prioriteringene av utbygging har vært lokalt drevet – og for vår egen region har det betydd at vi har et finmasket fibernett i hele regionen. Et godt utgangspunkt for utbygging av 5G – for et mobilnett trenger fiber for å gi god kapasitet.

Næringsskiftet
Under åpningen av det nyetablerte Industriforum for 5G understreket næringsminister Jan Christian Vestre viktigheten av å lykkes med 5G-utbyggingen:
– Det prosjektet vi nå sammen skal gjøre – og jeg sier sammen, fordi vi trenger å mobilisere hele landet for å få det til – er det største næringsskiftet i Norge noensinne. Vi har nå et lite tiår på oss på å lykkes. Får vi til den omstillingen på en god måte, så lykkes vi også de neste 50 årene. Så alle som er her, er på et historisk oppdrag, sa Vestre.
Allerede nå er det gått ut oppfordring til alle Lyses eierkommuner om å spille inn behov – og det er minst like viktig at industrien nå også griper muligheten.

Unik mulighet
En aktør som allerede har testet ut bruk av 5G innen industrien er Herøya industripark. De har kjørt en pilot på et privat 5G-nett og fant en rekke mulige anvendelser: AGV (automatisk guidete kjøretøy), smart oppkoblet utstyr, videoanalyse, digitale tvillinger, sporing og droner – blant annet.
Bedriftene i Rogaland har også en unik mulighet til å lede an i bruken av 5G for industrien. Sammen med Universitetet i Stavanger og Nordic Edge jobber Lyse for å se hvordan vi sammen kan få etablert en 5G-lab i regionen som både studenter og regionale og nasjonale bedrifter kan ha glede av.

Andre liknende nyheter

Widerøe trenger to ting for å lykkes med elfly-satsingen

Norge har en unik mulighet til å være en testbenk og bør ta en aktiv rolle i forhold til å videreutvikle elflyteknologien. Temaet ble debattert på Ryg…

Nye traineekandidater på plass

Her er de 23 nye traineekandidatene. I dag var de samlet til kickoff på Rosenkildehuset, og i løpet av de nærmeste dagene er de på plass i sine respek…

I ARENDAL: – Gigantiske muligheter framover

Norsk olje og gass er viktigere for Europa enn noen gang og det grønne skiftet gir norsk havvind- og energibransje store muligheter i årene som kommer…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner