Feil på halvparten av tellepunktene
12 av 25 målepunkt har ikke klart å registrere personbiler som har passert trafikktellingspunktene på Nord Jæren.

Feil på halvparten av tellepunktene

Nær halvparten av trafikktellepunktene som skal vise trafikkutviklingen for personbiler på Nord Jæren, har inneholdt feil data. Det viser Rosenkildens gjennomgang av vegvesenets trafikkportal.
29.september 2019 Av Ståle Frafjord

30. august la vegvesenet frem nye og oppsiktsvekkende tall for persontrafikken på Nord Jæren. Tallene ble presentert for styringsgruppen for Bymiljøpakken ti dager før valget, og viste 10 % nedgang i personbiltrafikken fra 1. halvår 2018 til 2. halvår 2019.

Få dager senere ble styringsgruppen enige om å fjerne rushtidsavgiften og også å vurdere å snu flere bomstasjoner og utvide times-regelen fra en til tre timer på ettermiddagen. Ordførerne på Nord Jæren var helt uvitende om at tallet som ble lagt frem var feil. Flere politikere har i ettertid sagt at de gode trafikktallene som ble lagt frem, fikk betydning for de vurderingene som ble gjort i vedtaket.

Feilen ble først oppdaget og innrømmet av vegvesenet da Rosenkilden gikk gjennom trafikkdataene manuelt.

Det Rosenkildens gjennomgang avdekket var at et stort antall kjøretøy aldri ble registrert som personbiler, men havnet i en egen kategori over ”ukjente” kjøretøy. Passeringen til flere hundre tusen personbiler i perioden ble aldri registrert, uten at vegvesenet oppdaget feilen før de la frem tallene for politikerne.

 

Halvparten

Rosenkildens gjennomgang av Statens vegvesens trafikkdataportal for oppdaterte trafikktall fra trafikkregistreringsstasjoner, viser nå at nær halvparten av de trafikktellepunktene som er plassert ut på ulike strekninger på Nord Jæren har inneholdt de samme feilene.

Trafikkdataene viser at totalt 25 målepunkter har data som i utgangspunktet lar seg måle for de to periodene når man ønsker å se på den totale trafikken - der alle kjøretøy er medregnet.

Men målestasjonene har på grunn av en feil ikke klart å registrere og skille ut persontrafikken, som er det man skal måle nullvekstmålet opp mot. Forsøker man å gjøre det, inneholder hele 12 av de 25 målestasjonene feil data.  Av de 12 viser 8 en ”ukjent” andel på mellom 25-40 % av totaltrafikken. Ytterligere 4 har feildata på mellom 5-15 %.

Hvilke 12 målestasjoner Statens vegvesen brukte da trafikktallene ble utarbeidet før møtet i styringsgruppen 30. august, har Rosenkilden ikke fått svar på. Men flere av målepunktene som viser feil er tatt inn i statistikken - uten at noen av dem ble oppdaget eller kvalitetssikret.

 

Totaltrafikken som vises i trafikkportalen for Austråttunnelen for en uke i mai 2019:

 

Tilgjengelig

Statens vegvesens trafikkdataportal for oppdaterte trafikktall fra trafikkregistreringsstasjoner ligger tilgjengelig og åpen for alle på nettet. Trafikktallene for den enkelte målestasjon kan hentes ut ved å søke på månedstrafikken i den perioden man ønsker å sammenlikne. Deretter kan man regne ut sammenlagt antall døgnpasseringer for den enkelte periode, og beregne oppgangen eller nedgangen i prosent fra den ene perioden til den andre.

I utgangspunktet er det totaltrafikken som måles, men det er i portalen også mulig å hente ut tall for persontrafikk i form av kjøretøy under 5,6 meter. Man skal også kunne måle antall passeringer for ulike tyngre kjøretøy med økende lengde.

I portalen har man også mulighet for å hente ut eventuelle passerte kjøretøy som man ikke har klart å klassifisere. Det er disse som havner i kategorien ukjent, og det var mengden av disse  Rosenkilden oppdaget da vi gikk gjennom tallene manuelt.

 

Andelen "ukjente" kjøretøy som vises i trafikkportalen for Austråttunnelen for samme uke i mai 2019:

Umulig å skille

Et av mange målepunkter med feil data,  ligger på  E39 ved Somaveien. Sammenlikner man 1. halvår 2018 med 1. halvår 2019 på dette tellepunket, viser trafikkdataene at nedgangen i den totale trafikken var på 3,77 % i perioden. Da er alle kjøretøy som har passert på strekningen medregnet.

Foretar man så en tilsvarende måling i samme tidsrom med å  kun måle persontrafikken eller kjøretøy under 5,6 meter, er nedgangen plutselig på hele 37,32 %.

Tilsvarende grove feil finner man også ved målestasjonene i Risavika, Åsedalen, Brueland, Austråttunnelen, Ullandhaug og Eikeberget. Ved andre målestasjoner er feildataene noe mindre.

Feilene gjør at man ikke er i stand til å måle og skille ut persontrafikken. Det bekreftet også vegvesenet da feilen ble oppdaget og det umiddelbart ble sent informasjon og en beklagelse til styringsgruppen da også vegvesenet foretok en manuell gjennomgang av trafikkdataene.

 

Kan ikke skille

I mailen som ble sendt ut fra sekretariatet i styringsgruppen heter det blant annet:

 

” Vi har akkurat blitt gjort oppmerksom på at de åpne dataene som ligger på Statens vegvesen sine nettsider, inneholder feilregistreringer i flere tellepunkt. Vi har fått opplyst at dette gjelder feil i programvare som du må inn i bakgrunnsdata for tallene for å finne ut av. Dette har ført til feil i registrering av lengde på kjøretøy, og dermed kan vi ikke skille på lette og tunge kjøretøy. Vi har derfor ikke tall på kun lette kjøretøy i denne perioden, slik det ble presentert i styringsgruppemøtet. Vi har bare tall på alle kjøretøy, både tunge og lette til sammen, og da viser nedgangen 3,6 prosent for 12 tellepunkt (som nå er sjekket ut som riktig antall tellepunkt med tilstrekkelig kvalitet).”

 

Tar man imidlertid utgangspunkt i alle de 25 målestasjonene som lar seg sammenlikne i forhold til den totale trafikken, er nedgangen fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2019 på bare 3,1 %.

Som kjent ble ikke rushtidsavgiften gjeninnført på Nord Jæren før i slutten av mars i år. Med full rushtidsavgift i hele første halvår 2019 ville trolig nedgangen ha vært mindre. Norconsult har tidligere beregnet effekten av å fjerne rushtidsavgiften til en trafikkøkning på 1,7 prosent.

 

Andre liknende nyheter

Nye toner med Helen

Når man først planlegger et par ukers hardt tiltrengt sommerfri, fremstår kanskje ikke det å dra på bobilferie for aller første gang langs svingete, t…

Nominer kandidater til Risavikaprisen 2021

Hvem mener du fortjener å bli tildelt Risavikaprisen 2021? Nå er det tid for å nominere din kandidat.

Bør du ta sjansen på at arveavgiften ikke gjeninnføres?

Høstens valg blir delvis et skattevalg. Økte forskjeller og miljø er blant sakene som vil stå høyt på dagsorden.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner