Fem gode og fem dårlige nyheter fra statsbudsjettet 
Illustrasjonsbilde: Adobe Stock

Fem gode og fem dårlige nyheter fra statsbudsjettet 

Her er de fem beste og de fem dårligste nyhetene i statsbudsjettet for næringslivet i Stavanger-regionen.
07.oktober 2019 Egil Hollund

1414,6 milliarder kroner er rammen på årets statsbudsjett. Og selv om oljepengebruken er noe lavere enn den har vært de siste årene med 243,6 milliarder kroner, så er det verdt å bemerke at uten oljepengene ville underskuddet på statsbudsjettet vært på størrelse med Helles sitt underskudd. Faren ved å ønske seg mer, er at ingen vil kutte.

Spenningen til fremleggelsen av statsbudsjettet er alltid stor, selv om alt er mer forutsigbart i når vi ikke går inn i et valgår. Hvilke prosjekter prioriteres og hvilke må vente? Stadige planlagte budsjettlekkasjer fra statsminister og statsråder sørger for at overraskelsene blir færre.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen har forsøkt å oppsummere årets budsjett med å peke på de fem beste og de fem dårligste nyhetene for næringslivet i vår region.

De fem beste:

  1. 21 millioner kroner i planleggingsmidler til for dobbeltspor Sandnes-Nærbø. En gledelelig og viktig prioritering. Dette er og en oppfølging av at kommunene langs Jærbanen og bidrar i et spleiselag.
  2. 200 millioner kroner til Rogfast. Selv om prosjektet utsettes, kommer pengene. Det kan vitne om vilje i regjeringen til å gjennomføre dette viktige prosjektet. Nå må samferdselsministeren bare trykke på slik at vegdirektørene får ut anbudspapirene.
  3. Planleggingsmidler til Bokn-Aksdal. Vi kommer til å bygge en topp moderne tunell i Rogfast. Nå skal den videre traseen og planlegges for utbygging.
  4. Ordningen med Skattefunn styrkes og opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides.
  5. Bymiljøpakken på Nord-Jæren styrkes med flere statlige kroner dersom det oppnås lokal enigheten og dersom vi når nullvekstmålene.

Det de fem dårligste:

  1. Transportkorridor Vest. Det ligger ikke inne penger eller forslag om bygging av prosjektet i 2020. Dette er med stor skuffelse vi registrerer at prosjektet nok en gang utsettes.
  2. CCS (Karbonfangst og lagring). Vi hadde håpet at regjeringen ville varsle startskuddet for dette viktige klima- og industriprosjektet. Det ligger ikke i budsjettet.
  3. Ingen midler til flomsikring på Moi. Prosjektet i Lund kommune er så stort at det krever egen post.
  4. Ingen endring i beskatningen av arbeidende kapital. Dette rammer næringslivets norske eiere.
  5. Regionen blir sittende igjen med svarteper om det ikke oppnås enighet i bymiljøpakken og vi ikke klarer nullvekstmålet.

Andre liknende nyheter

Gryende optimisme i luftfarten

Avinor og Næringsforeningen har sammen gjennomført en undersøkelse av næringslivets forventninger om framtidige forretningsreiser ved Stavanger luftha…

Havvind – grip muligheten!

Det er stor oppmerksomhet knyttet til utbygging av havvind både i Norge, i Nordsjøen, I Østersjøen – ja, i hele verden. Her er noen interessante talls…

Politisk slalåm om energi og klima

Aldri i vår politiske etterkrigshistorie har en regjering stått i en hardere kryssild enn den som utviklet sin politiske plattform ved Hurdalssjøen. S…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner