Finalistene til inkluderingsprisen 2021
Illustrasjonene er tegnet av Ida Bjørnerem

Finalistene til inkluderingsprisen 2021

Hvem får Inkluderingsprisen 2021? Les om finalistene, og hvorfor de mener flere bør inkludere mennesker med ulik bakgrunn i bedriften.

Her er de seks finalistene som er med i kampen om å vinne inkluderingsprisen. Hele 65 forslag har gjort det vanskelig for juryen. Det er likevel seks organisasjoner som skiller seg ut. Finalistene er Dynamo Logistikk, NorDan, Motor Forum Stavanger, SFF, IKEA Forus og RMB Malerservice. 09.juni blir vinneren presentert på Næringsforeningen TV.

Prisen er et initiativ fra Næringsforeningens ressursgruppen for inkluderende arbeidsliv. Hensikten er å løfte fram og belønne de eller dem som enten har eller er med på å inkludere ulike mennesker med ulike bakgrunn og forutsetninger, som ressurser.

– Nå vil vi skape et engasjement i regionen, og løfte frem finalistene som kjenner samfunnsnytten med inkluderende arbeidsliv for alle, sier jurymedlem og leder for ressursgruppen, Kjetil Søyland.


Finalistene

Dynamo Logistikk
Daglig Leder Egil Johannesen mener at enkel og fornuftig opplæring gjør at de fleste kan gjøre en god jobb, på en god måte. Han har jobbet med inkludering siden 2011, og systematisk siden 2014. Totalt har de inkludert 45-50 personer som ressurser. Det er mange drops-outs eller med bråkete fortid.

For den ansatte handler det om å være en del av samfunnet. Disse menneskene og deres utvikling, motiverer meg. Hos oss skal alle oppleve mestringsfølelse. Når noen begynner hos oss må de rett ut i arbeid, slik at de har noe å glede seg over fra første dag. Det handler om å gi ansatte seire gjennom arbeidsuken, og da presterer vi svært godt sammen, sier Egil da han fikk vite at han var finalist til prisen i år.

– Jeg synes det er viktig at alle mennesker skal bli sett. Alle skal få le på jobb. Og alle skal få lov til å få sin plass.

NorDan
Administrerende direktør i NorDan, Trond Magnar Undhammer, vet ikke hvor mange de har ansatt som kanskje ikke ville fått jobb en annen plass, eller hvor lenge de har holdt på med inkludering. De ser på alle som ordinære ansatte og teller ikke forskjeller, fordi samfunnet gjenspeiler arbeidsstokken.

– Bruk av ressursene som finnes lokalt er god politikk både for bedriften og for lokalsamfunnet. Bedriften har alltid sett muligheter og lagt til rette for at ulike mennesker kan jobbe her.
NorDan samarbeider med NAV, Arbeidslivsenteret, har ordning hvor voksne får fagbrev, og kommer i kontakt med nye ansatte gjennom kjente mm.

– Vi er en familieeid bedrift som har vokst ut av et lokalsamfunn. Det er naturlig å bruke de mulighetene som finnes. Det som er viktig - kanskje vårt viktigste bidrag - er å holde de vi har ansatt i arbeid.

Motor Forum Stavanger
I 2010 valgte verksmester Jone Asserson å gi en ung gutt læreplass selv om han hadde språkvansker. Det var en suksess, og derfor har de fortsatt med å gi flere mennesker en sjanse. Gjennom 11 år har de ansatt mennesker med uheldig fortid, diagnoser ol. Det bekymrer Jone at altfor mange mennesker får uføretrygd, selv om de kan og vil jobbe.

– Å være uføretrygdet gir ikke livskvalitet. Å være i jobb og få lønn, det gir god livskvalitet.
Motivasjonen er å hjelpe noen som trenger en tilhørighet og et verdig liv som ønsker å bli rettferdig behandlet som andre mennesker. Mange har dessverre opplevd det motsatte før de har kommet til oss, sier han. Han legger videre til at det er motiverende å se at noen som kanskje ikke ville fått jobb et annet sted, kan være en stor ressurs. Dette er mennesker som får en egen drive.

SFF
For SFF startet det allerede i 1995 da konsernsjef, Tore Christiansen, tok inn en uføretrygdet ung person som gjerne ville ha en tilnærmet normal arbeidssituasjon kontra tilrettelagt arbeid i offentlig regi. I dag har de en flott blanding mennesker med ulike bakgrunn.

Selskapet har en filosofi og strategi om at ca. 20% av arbeidstokken blir rekruttert alternativt, med et mål om at hvert av engasjementene er fast ansettelse.

– Å ansette nye kollegaer på denne måten gjør at vi speiler samfunnet, sier Tore, før daglig leder Boye Ousdal Christiansen sier: Denne tankegangen har stått sentralt for både selskapet og eierne i alle år. Vi tror dette gir våre ansatte en verdifull forståelse av at ikke alle er like, men at det i seg selv ikke er noe hinder for at man kan være en ressurs i både næringslivet og samfunnet ellers.

– Hos oss er alle er like mye verdt, og alle kan og vil bidra etter sine forutsetninger. Vi oppnår stolthet, gode følelser, mangfold, medisin mot arroganse, mye moro og ikke minst ekstremt lojale medarbeidere.

IKEA Forus
Helt siden IKEA startet opp i 1988 har de hatt fokus på å ansette alle typer mennesker fra samfunnet. Stine Junker Asbjørnsen, People & Cultur Generalist, vil trekke frem «Broen til jobb» som et viktig prosjekt nå under pandemien. Dette er et tett samarbeid mellom IKEA, NAV og Johannes læringssenter, hvor kandidatene får språkopplæring og praksisplass på IKEA i ett år. I tillegg får alle en egen mentor som følger dem tett opp, med alt fra opplæring til språk og det sosiale livet rundt en arbeidsplass.

– Vi er opptatt av å representere alle fra det sosiale livet på vår arbeidsplass.
Dette er viktig for oss da vi ønsker å inkludere de mange og samtidig ta samfunnsansvar. Det ligger i ryggraden vår å ta vare på felleskapet. IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Vi ønsker å speile kundene våre i dem som jobber her, og da er mangfold viktig. Fokuset ligger på restarbeidsevnen og vi vurderer hva vi eventuelt kan bidra med for at flest mulig skal kunne være en ressurs. For dem med innvandrer bakgrunn setter vi også stort fokus på det å lære seg det norske arbeidslivet, sier Stine.

RMB Malerservice
Selskapet ble opprettet fordi Renate og Bjørn Thunem stod utenfor arbeidslivet for elleve år siden. De var begge uføre, men ville jobbe. Gjennom NAV fikk de startet RMB Malerservice som arbeidspraksis. I dag er de ti såkalt ekstraordinære ansatte, men er over 40 ansatte totalt.

Det er ikke så viktigste for Renate og Bjørn hvilken bagasje de ansatte har, men om de tror kan hjelpe de eller ikke. Noen har vært uheldige i livet, og vi må kunne være der for hele spekteret av mennesker, sier de.

Hvis dette er feil yrke å jobbe som maler, bruker jeg nettverket mitt til å hjelpe de videre til andre profesjoner, sier Renate som ble daglig leder av de to, i selskapet.

– For å lykkes med arbeidsinkludering må man nok brenne for dette, men i bunn og grunn gjør jeg det av ren egoisme. Mitt liv er bedre når jeg kan kjenne på at jeg gjør et andres liv bedre. Å se at andre mennesker bli trygge på seg selv og fungere godt i jobben, er den største motivasjonsfaktoren.Prisen deles ut onsdag 09.juni på Næringsforeningen TV.


Kriteriene for å få prisen er at kandidaten, over tid eller i en spesiell sammenheng, har:

  • Hatt ansatte fra utenforskapet over tid.
  • Satt inkludering på dagsorden på en positiv måte.
  • Gjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for personer som faller utenfor ordinære arbeidslivet
  • Gjennom sitt engasjement bygget et positivt omdømme som fører til økt trivsel og stabile arbeidsforhold for alle ansatte, med spesiell vekt på de med ekstra utfordringer.
  • Gjennom sitt engasjement bidratt utover det som kan forventes av en aktør.

Årets jury består av: Kjetil Søyland (leder av Næringsforeningens ressursgruppe for Inkluderende Arbeidsliv), Margret Hagerup (medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite) og Hanne Berentzen (styreleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen).

 

Flere bilder

Andre liknende nyheter

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begg…

Bekjemp ørkenspredning og tørke!

Jøss, bakken skjelver. Kjenner du det? Nei? Jordsmonnet under føttene våre med sitt livsgrunnlag kollapser i en alarmerende hastighet. Men det skjer…

Laerdal fornyer bygget

Laerdal Medical ønsker å fornye bygningsmassen ved hovedkontoret. De storstilte planene ble presentert under tv-sendingen tirsdag morgen.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner