Flyvende inn i fremtiden
Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Flyvende inn i fremtiden

Da Anette Sigmundstad (45) en gang i tiden la planer for sitt fremtidige yrkesliv, var det spesielt en ting hun var opptatt av: Hun ville ikke være på et kontor. Nå sitter hun der – attpåtil med regionens lufthavn som nærmeste nabo.
24.mai 2019 Av Ståle Frafjord Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Man skulle kanskje tro at en rykende fersk lufthavndirektør på Stavanger Lufthavn, Sola var spesielt opptatt av fly, og da især en person som har vokst opp med en flygeleder til far. Selv er Sigmundstad mer interessert i det samfunnet en flyplass utgjør og betydningen en lufthavn har for regionen den er plassert i. I tillegg er hun også opptatt av miljøspørsmål – noen som kanskje fremstår som et paradoks i en verden der flyreiser i økende grad blir problematisert. 

Men også lufttrafikken er i endring. Sigmundstad er overbevist om at det første elektriske flyet som settes inn i fast rute fra Sola, bare ligger noen år frem i tid. Akkurat det er noe hun er spesielt opptatt av. Før hun fikk jobben som ny lufthavndirektør, studerte hun ett år på BI ved siden av jobben som sikkerhetssjef ved lufthavnen. Studiet handlet om nyskaping og kommersialisering -  Sigmundstad sin oppgave handlet om elektrifisering av luftfarten. 

–  Jeg har lenge vært opptatt av miljøspørsmål. Miljø var også noe jeg hadde ansvar for som sikkerhetssjef ved lufthavnen. Jeg håper og tror at Stavanger Lufthavn om ti år fremstår som en grønn lufthavn, et innovasjonslaboratorium, og seg for meg at en rekke flyruter er betjent med elektriske fly.  

 

Stedlig leder 

En lufthavndirektør er Avinors stedlige leder på en lufthavn i Norge. Det betyr i praksis at Sigmundstad har ansvaret for infrastrukturen ved lufthavnen: At fly lander og tar av, at passasjerer loses trygt inn og ut av terminalen, at bagasjen kommer frem og alt annet som trengs for å koordinere det som skal til for å drifte en lufthavn.  

Sammen med Flesland og Værnes er Sola en lufthavn i størrelse kategori B. Gardermoen er i en egen kategori (kategori A), som hovedporten inn til Norge. Det får noen konsekvenser. 

 

Viktig 

– Avinor har en strategi som innebærer at Oslo er hovedlufthavnen for Norge, og som bygges opp som en sterk internasjonal lufthavn. Likevel er vårt samfunnsoppdrag som selskap og serve alle regionene, og da må vi også bygge opp under næringslivet i hele landet. Det å ha direkteruter – og da også ruter som bygger opp under næringslivet – er viktig for oss.  

– I konkurranse med de andre lufthavnene? 

– Vi kniver jo litt med å få internasjonale ruter til den enkelte region, men det må passe inn i en strategi. De rutene vi har, må vi også klare å fylle. Bergen er mye større på turisme enn oss, da vi nok har vi hvilt oss på en sterk oljenæring. Nå jobbes det tett med resten av regionen for å bygge mer bredde, men de rutene vi får må brukes og være liv laga. 

 

Elektrifisering 

De fleste som skal ut og reise med fly, ønsker å bruke minst mulig tid på selve reisen. Det skyldes også økt miljøbevissthet. 

Anette Sigmundstad er blant dem som mener at elektrifiseringen av luftfarten vil gå raskere enn det mange tror. Det kan også få betydning for hvilke selskap som etablerer seg med ruter til og fra Sola. 

– Innenlandsnettet i Norge er veldig godt egnet for elektrisk luftfart. Skjer det innen noen år, vil det også være naturlig å se for seg Stavanger Lufthavn som lokasjon for mindre selskap og internasjonale ruter med mindre fly, men høyere frekvens. 

 

Selvforsynt 

Avinor har som mål at all innenlandstrafikk skal være elektrifisert innen 2040. Anette Sigmundstad er overbevist om at de første elektriske flyene vil bli satt inn i trafikk fra Sola om få år. Lufthavnen er også godt i gang med å legge forholdene til rette.  I vinter ble et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger lufthavn Sola, Stavanger Havn ved Risavika, Forus Næringspark og Lyse tildelt 40 millioner kroner fra Enova til infrastrukturprosjekt knyttet til elektrifisering av transport. Målet er å bygge opp en kraftproduksjon på ulike lokasjoner og et mikronett hvor kraften kan utveksles mellom lokasjonene. 

– Vårt hovedprosjekt blir bygging av en solcellepark på lufthavnen, samt se på muligheten for å sette opp lave vindmøller. Målet for alle lokasjonene er å produsere og utveksle selvprodusert energi, samt bli robuste med tanke på kraftbehov i en tid hvor behovet økes på grunn av elektriske fly, busser, biler og skip. Både samfunnsøkonomisk og driftsøkonomisk vil dette prosjektet ha stor betydning.  

 


Støyfri 

Utviklingen går raskt. Sigmundstad vil ikke værer overrasket om de første mindre el-flyene som settes inn i ordinær rutedrift er på plass i 2023-24.  Det er om fire-fem år.  

– Satsingen til Avinor handler ikke om bare elektriske fly alene, men også biofuel-prosjekter. Det handler også om elektrifisering av lufthavndriften for øvrig. Hos oss har vi nær byttet ut nær alle personkjøretøyer med elbiler. 

– Om tjue årer Stavanger lufthavn Sola støyfri? 

– Det er jo en vesentlig fordel med elektrifisering at en også reduserer støy, men helt støyfri lufthavn er kanskje å ta litt hardt i. 

 

Fasinasjon 

Anette Sigmundstad er født i Tønsberg, oppvokst på Fister, i Stavanger, Tromsø og på Sola, og bor i dag i Sandnes. Hennes far var flygeleder hele sitt yrkesaktive liv, og mesteparten av tiden på Sola.  

– Det betyr ikke at jeg var spesielt opptatt av fly da jeg var yngre. Heller ikke nå. Det som fasinerer meg med flyplassen er flyplassen som et samfunn, og alt det som skal til for at dette samfunnet skal fungere. 

At deler av yrkeslivet skulle leves med fly som nærmeste nabo, var heller aldri planen. Etter endt videregående, en folkehøyskole og litt reising, var alternativene enten Forsvaret eller politiet. Anette Sigmundstad endte opp på Politihøgskolen i Oslo. 

– Det eneste jeg visste da jeg jeg tenkte på et fremtidig yrke, var at jeg ikke skulle sitte på et kontor.  Nå er det jo det jeg har endt opp med etter hvert, men politiyrket fremsto som et spennende yrke med mange muligheter. Jeg ville jobbe med folk, og så ville jeg gjøre noe som jeg oppfattet som samfunnsnyttig. 

 

Permisjon 

Etter nær tre år ved lensmannskontoret på Bryne, søkte hun seg til Sandnes og ordensavdelingen. Deretter jobbet hun med etterforskning, før veien gikk videre til UP. Etter en tid i utrykningspolitiet vendte hun tilbake til Sandnes og begynte i jobben som avsnittsleder og med ansvar for innsatsledelse. Da hun overtok som sikkerhetssjef på Sola i august 2012, hadde hun jobbet i politiet i fjorten år. 

– Jeg hadde aldri søkt noen stilling utenfor politiet tidligere da jobben ble utlyst, og for sikkerhets skyld søkte jeg permisjon fra jobben i politiet i ett år for å være helt på den sikre siden. Men det viste seg fort at ikke hadde vært nødvendig.   

I likhet med mange andre offentlige bedrifter og etater, har heller ikke Avinor sluppet unna sparekniven. Også Sola må ta sitt. Sigmundstad er innstilt på at det vil bli en kontinuerlig prosess i årene fremover. 

– Vi vil ikke være fredet på noen som helst måte, og sett i lys av samfunnsoppdraget er det også et helt legitimt krav om at vi må være effektive. 

 

Krevende 

Passasjerene som har brukt Stavanger Lufthavn de siste årene har vært en del av en kontinuerlig byggeprosess. Men til høsten er utbyggingen av lufthavnen inne på publikumsområdene ferdig for denne gang.  

– Det har vært mange og krevende år, og det har vært utvist mye tålmodighet fra de reisende.  

Sola opplevde i flere år den sterkeste passasjerveksten i landet målt i prosent. Men da oljenedturen satte inn i 2013, falt også passasjertallene kraftig. Flere viktige utenlandsruter ble lagt ned, og først det siste året har lufthavnen igjen kunnet registrere en forsiktig vekst i passasjertrafikken innenlands. 

– Vi har et håp om at veksten skal gi utslag på utenlandstrafikken også, men så langt har ikke oppsvinget i regionen gitt utslag i den statistikken. 

 

Jeger 

Selv om Sigmundstad har måttet forlate ideen om aldri å ha en kontorjobb, tar hun igjen behovet for å være ute i fritiden. Hun trener og løper, gjerne sammen med sin belgiske fårehund. I januar avla hun også jegerprøven, og har i første omgang planer om å stille på rypejakten til høsten. 

– Jeg har vært med mye på jakt før, men aldri skutt selv. 

Mye av fritiden går med til å følge opp to aktive tenåringsbarn som begge driver lagidrett i form av henholdsvis fotball og håndball. 

– Det betyr en del reising til cuper og kamper. 

– Er du selv glad i å reise? 

– Ja, veldig. 

– Med bil, tog eller fly? 

– Helst fly. Siste tur gikk til Svalbard. Jeg liker steder som byr på opplevelser. Om et er fjell eller sjø betyr mindre. 

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner