Formueskatten: 44 prosent av bedriftene vurderer utflytting

Formueskatten: 44 prosent av bedriftene vurderer utflytting

44 prosent av bedriftene vurderer å flytte utenlands dersom dagens formueskatt består. Det viser en undersøkelse NHHS Consulting har gjort for næringsforeningene i storbyregionene.
03.mai 2021 Lars Idar Waage

Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge formuesskattens betydning for valget om utflytting, risiko for videre utflytting og eventuelle konsekvenser utflytting har for Norge. Rapporten ble bestilt av sju næringsforeninger landets største byregioner. Arbeidet har i hovedsak blitt gjort gjennom spørreundersøkelser til et utvalg formuende nordmenn. Her har over 120 formuende personer svart, og resultatene gir for første gang et innblikk i meningene til dem som faktisk kjenner på konsekvensene av formuesskatten.

Undersøkelsene viser at 44 prosent prosent i høy grad vurderer utflytting med dagens formuesskatt, mens 34 prosent svarer at de i liten grad vurderer utflytting. Dersom formuesskatten økes til det høyeste foreslåtte nivået på 1,3 prosent, så sier 63 prosent at de i høy grad vil vurdere utflytting, mens 27 prosent svarer at de i liten grad vil vurdere utflytting.

Adm. direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, er bekymret for tallene.
– Som vi ser er det allerede med dagens formueskatt en risiko for utflytting, men denne risikoen øker betraktelig dersom formuesskatten øker til 1,3% av formue på over 20 millioner. Risikoen øker også betydelig etter hvert som formuen blir større, sier han.

Respondentene oppgir at formuesskatten i all hovedsak betjenes ved utbytte fra næringslivet, igjennom uttak av egenkapital, eller ved nedsalg av eierandeler i bedriftene.

I 2018 viste Kapitaltilgangsutvalget at det er en økende mangel på kapital i Norge og henviste til utflytting av privat kapital som en av årsakene. I undersøkelsen kommer det fram at nordmenn som har utflyttet også har endret investeringsstrategi etter at de forlot Norge. Totale investeringer i norske virksomheter blant utvalget som faktisk har flyttet ut, har siden utflyttingstidspunktet gått ned til 18 prosent fra tidligere 25 prosent av deres investeringer.

– Vi er midt i omstillingens tid, og da trengs privat kapital som er villig til å ta større risiko for å drive fram nye næringer i Norge. Her trengs det nye tanker og ideer som kan skape innovasjon og etablere nye virksomheter. Da må vi legge til rette for det gjennom et fornuftig skatteregime, sier Minge.

Siden 2011 har antall formuende nordmenn som har flyttet fra Norge mer enn fordoblet seg. Den totale formuen til nordmenn i utlandet har steget med over 145 prosent siden 2011, og 21 prosent av den totale formuen blant Norges 400 rikeste befinner seg i dag utenfor norske skattemyndigheter sin rekkevidde.

– Formuene er veldig ofte bundet opp i selskaper. Mange formuende velger åpenbart å forlate landet for at selskapene deres igjen skal kunne bli konkurransedyktig. Det kan derfor lønne seg å spørre næringslivet om råd. Etter alle krisepakkene og strakstiltakene til flere hundre milliarder kroner, handler det nå om legge til rette for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Sett i lys av den enorme statlige pengebruken på koronaen, innebærer fjerning av formueskatten en beskjeden sum. Til gjengjeld vil grepet være svært virkningsfullt og et viktig incentiv for nye investeringer, avslutter Minge.

NHHS Consulting, som gjennomførte undersøkelsen – er et studentdrevet konsulentselskap ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Andre liknende nyheter

Hvem bør få Inkluderingsprisen 2021?

For andre gang skal inkluderingsprisen deles ut i Stavanger-regionen. For fjorårets vinner, Brustadbua, har prisen bidratt til økt oppmerksomhet og at…

Hanne Berentzen ny styreleder i Næringsforeningen

Hanne N. Berentzen er i dag valgt til ny styreleder i Næringsforeningen. Berentzen er gründer og eier av Ostehuset, og tar over vervet etter Ådne Kver…

Hvordan vinne anbudskonkurranser?

Det offentlige foretar innkjøp for den svimlende sum 600 milliarder kroner årlig. Det kan derfor være interessant å spørre seg hva som skal til for å…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner