Forvalter historie og fremtid 
– Vi har alltid hatt et ønske om å bidra til samfunnet, og om å bety noe,, sier Yuhong Jin Hermansen. 

Forvalter historie og fremtid 

I følge den kinesiske kalenderen, har vi lagt bak oss rottens år. I 2021 er det tid for oksen igjen – et år for styrke, flid, besluttsomhet og pålitelighet. Det er det mange som ser frem til. Yuhong Jin Hermansen er ikke noe unntak.

2020 var et utfordrende år for de fleste. Et år preget av usikkerhet, avstand, sykdom, nye regler, mindre samvær, hjemmekontor og stengte dører. Men også av muligheter, evnen til å tenke nytt og annerledes, se ting i et annet perspektiv og finne nye løsninger. 

Året begynte så bra. Så ble alt snudd på hodet. Yuhong Jin Hermansen, som selv er født og oppvokst i Shanghai, skjønte tidlig hva som var i emning da koronaviruset begynt å bre seg i Kina for ett år siden, men like lite som de fleste andre hvor store konsekvensene skulle bli. 

– Vi forsto at dette viruset også ville bre seg til den vestlige verden. Selskapet har kontor i Shanghai, jeg har min egen familie der og jeg ble oppdatert om situasjonen fra dem. Kina stengte ned i midten av januar, like før den kinesiske nyttårsfeiringen som i fjor var 25. januar og som involverer 1,4 milliarder mennesker. Dette var enormt alvorlig, sier Yuhong Jin Hermansen. 

 

Varsel 

Det ble etter hvert også andre lands myndigheter klar over. Allerede i begynnelsen av februar ble passasjerer som ankom flyplassen Malpensa ved Milano møtt av helsepersonell med beskyttelsesdrakter og feberapparat. Bakgrunnen var nettopp at mange kinesere som arbeider i tekstilindustrien i Lombardia, hadde feiret nyttår i hjemlandet.  

Fra Italia og Lombardia - som ble selve arnestedet for koronapandemien i Europa - spredte viruset seg fra land til land. Nordmenn som hadde tilbrakt vinterferien i Østerrike, Italia og Sveits brakte viruset uforvarende med seg hjem til Norge.  

 

Konsekvensene 
Allerede 12. mars valgte Norge å stenge ned det meste i et forsøk på å slå ned smittespredningen.  Det lyktes landet med, med de følgene det fikk for mennesker, helsevesen, skoler, arbeidsplasser, næringsliv og økonomi.  

– Konsekvensene var vanskelige å forstille seg. Koronapandemien har påvirket oss mye. Vi hadde satset mye på et nytt selskap – Go Fjords -  i forkant av reiselivssesongen. 2019 var et forberedelsesår, 2020 skulle være en flying start. Det ble det definitivt ikke, sier Yuhong Jin Hermansen. 

Go Fjords ble startet for å skreddersy turer til blant annet Lysefjorden og andre turistmagneter langs norskekysten med utgangspunkt i Stavanger, Bergen, Tromsø og Lofoten 

Det var et konsept vi hadde veldig stor tro på i 2020. Men markedet i 2020 var nær dødt. 

God balanse 

For første gang siden hun i 2007 overtok forretningsvirksomheten som hennes avdøde ektefelle Folke Hermansen hadde bygget opp, sviktet det på nær sagt alle forretningsområder i 2020. Transportbehovet ble mindre som følge av koronaviruset, nedstenging og smittevernregler preget etter hvert store deler av næringslivet. 

– Det har alltid vært slik hos oss at på noen områder går det veldig bra, andre ikke like bra. Det har også sammenheng med at noe risiko må vi alltid ta. Men virksomheten består av mange segmenter, og det er en god balanse i konsernet. Koronapandemien fikk imidlertid konsekvenser for all virksomhet. 

 

Annerledes 

– Hvordan er det å sitte som eier og styreleder og kjenne på ansvaret i en slik situasjon? 

– Vi har måttet tenke annerledes og med andre typer scenarier enn tidligere planlagt. Men både i DSD, Tide og i datterselskap har vi svært dyktige ledere som skaper trygge rammer for virksomhetene og de ansatte. De har gjort enn utrolig god jobb, også gjennom ekstraordinær innsats. Den andre delen av virksomheten, som i høy grad tilfaller styret og konsernledelse, har konsentrert seg mer om den langsiktige virksomheten. Her har vi måttet stille andre typer spørsmål under en tid hvor markedet forandret seg totalt. Denne rollefordelingen, på ulikt nivå og med forskjellig ansvar, er og har vært en styrke. Det som også skjer er at selv om vi må holde fysisk avstand, kommer man også mentalt tettere på hverandre i en slik situasjon som vi har opplevd det siste året. 

 

Påvirker 

– Endrer pandemien måten man tenker på om fremtiden? 

– Pandemien påvirker oss i alle aspekter og på alle nivåer. Soliditeten for å kunne tenke langsiktig er uhyre viktig, også for å kunne takle et scenario som innebærer en langsiktig nedgang som følge av pandemien. Det svaret er ennå ikke gitt, selv om man ser lys i tunellen og. Uten pandemien hadde vi nok tenkt annerledes rundt risiko, og vi har nok skiftet gir i så måte. Her ligger det også noen muligheter fremover som vi gjerne i mindre grad har tenkt over, eller hatt tid til å tenke over. Go Fjords har nylig lansert et digitalt verktøy for reiselivsaktører, Bilberry, og vi tror denne programvaren vil være et effektivt verktøy når reiselivsvirksomheten kommer gradvis tilbake.  

 

Investeringer 
I mai 2019 solgte DSD ferge- og hurtigbåtrederiet Norled. For DSD markerte også salget slutten på en lang historie med fergedrift for det 165 år gamle selskapet. Yuhong Jin Hermansen er majoritetseier I DSD Gjennom Folke Hermansen AS og er styreleder i begge selskapene. DSD, som igjen er 100 % eid av Folke Hermansen AS, og har i etterkant foretatt flere investeringer for en mer miljøvennlig og elektrifisert fremtid.   

I mai i fjor gikk DSD gjennom en emisjon inn på eiersiden i LOS Gruppens heleide selskap for innovative landstrømprodukter, Zinus AS. DSD har også kjøpt seg inn i mobilitetsselskapet Imove, et selskap der kunder blant annet kan abonnere på elbil helt uten bindingstid. Helt nylig har DSD, sammen med Equinor, investert i batteriteknologiselskapet Beyonder. Målet er at DSD skal være eiere av teknologisk ledende og innovative selskaper innen fire virksomhetsområder: mobilitet, maritim og marin, reiseliv og helse og omsorg. 

 

Bærekraft 

– Bærekraft er viktig for oss, og for meg personlig. En filosofi om å investere langsiktig er i seg selv en bærekraftig filosofi, og det er noe selskapet alltid har gjort. Vi investerte i grønn teknologi i Norled, vi investerer i miljøvennlige busser i Tide, og DSD har historisk sett alltid gått foran både når det gjelder driftsmateriale og effektivisering i forhold til forbruk av drivstoff. Det ligger i vår strategi at bærekraft skal være en av grunnpilarene, og vi skal konkretisere hva det betyr.  

Salget av Norled har gitt selskapet ekstra soliditet. Det har vært ekstra viktig i et år preget av en pandemi. 
– Sett i ettertid – ikke minst med tanke på koronapandemien – var salget en klok beslutning. Det gjør oss solide, og at utfordringene blir mindre Brorparten av de investeringene som vil finne sted fremover vil ligge i den maritime, og havrelaterte virksomheten, og i mobilitet der vi besitter  stor kompetanse. Et absolutt krav er å investere i bærekraftige selskaper. Vi vil legge mindre vekt på å tenke «assets», mer på bærekraftig teknologi, og være forsiktige med å binde kapital i skip. 

 

Nye områder 
Vil en større del av virksomheten rette seg inn mot andre områder? 
– Reiseliv er et satsningsområde, helseteknologi er et annet. Vi har frigjort kapital, og har muligheten og friheten til å tenke i de baner. Helseteknologi er noe vi brenner for og er engasjert i. Det er et attraktivt og interessant område,  hvor man kan utgjøre en forskjell for samfunnet og der resultatet synliggjøres i en annen grad – kanskje også lokalt. Vi ønsker også å investere mer i innovative løsninger. 
De siste 14 årene har Folke Hermansens Fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus delt ut over 44 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter.  

– Det startet med 50 millioner fra oss, men underveis har det fått inn mange millioner donasjoner. I dag har fondet fremdeles kapital på vel over 50 millioner selv etter de utdelingene.  Overskuddet kommer fra avkastning av startkapitalen og årlige donasjoner fra lokale selskap og enkeltpersoner. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt med både penger og frivillige innsats. Det er virkelig en dugnad fra et lokalsamfunn på sitt beste. 

 

Medisinstudium 

I desember i fjor ga også Folke Hermansen AS 10 millioner kroner til arbeidet med å etablere et medisinstudium ved universitetet. 
– Vi har alltid hatt et ønske om å bidra til samfunnet, og om å bety noe. Et medisinstudium ved UiS vil bety mye for regionen, og vi er opptatt av at det vi bidrar med skal ha en effekt. Det betyr også noe for meg personlig. Den virksomheten jeg overtok var på mange måter basert på Folke sitt valg. Satsingen på helse er noe som er brakt inn i virksomheten i min tid. Alt dreier seg ikke om økonomi. Bare økonom i er kjedelig, for å si det sånn. Men økonomien må ligge i bunn for å kunne gjøre noe bra for samfunnet for fremtiden. 

Bakgrunn 
Yuhong Jin Hermansen ble født i Shanghai i 1968. En forelde var akademiker og begge foreldrene la stor vekt på viktigheten av utdannelse og kunnskap. Selv utdannet hun seg til mekanisk ingeniør. Hun traff Folke Hermanseni 1994 i Kina, kom til Stavanger som 27-åring, og giftet seg med Folke Hermansen i 1998. Åtte år senere døde ektefellen.  I over femten når har hun drevet familiebedriften videre, et konsern som i dag består av over 5000 medarbeidere i en rekke aksjeselskap og med eierskap i andre. 
– Du jobber mye? 
– Ja, jeg gjør det, men det er en balanse mellom arbeid og fritid hvor det ene er avhengig av det andre. 

 

Holmen 
I dag leder hun virksomheten fra nye lokaler i DSD Front-bygget på Holmen. Kontorbygget sto klar i mai i fjor, og er på i overkant av 3000 kvadratmeter over 5 etasjer. Blant leietakerne  er Nysnø Klimainvestering, SpareBank 1 Boligkreditt, Norled og Herfo Finans.  Eiendommen er inspirert av sjøhusbebyggelsen i området. 

– Jeg tror på sentrum, og mener dette bygget er med på å løfte både sentrum og området på Holmen. Vi bestemte oss for å bygge et bygg som både vi og sentrum kan være stolte av, både i form og i valg av miljøvennlig materiale. 

 

Verdier 
– Du kom til Norge som ung voksen og har bodd her halvparten av livet ´ditt. Preger denne bakgrunnen deg som leder? 
– Helt sikkert, men det er nok lettere for andre å vurdere enn meg selv. Jeg håper de ansatte sier at de kan stole på meg, at jeg lytter og gir dem frihet. Helt grunnleggende har jeg ikke forandret meg. Verdiene mine er de samme. Ærlighet, rettferdighet og tillit betyr veldig mye for meg. Den norske bedriftskulturen er veldig annerledes enn den kinesiske, først og fremst i form av bedriftsdemokrati. Det er jeg veldig glad for. 
– Hva gjør du når du hva behov for å slappe av og samle krefter? 
– Jeg er sammen med sønnene, hører på musikk, jeg liker å reise  og å jobbe i hagen. Reise gir impulser og inspirasjon til nye ting, og muligheten for å treffe spennende mennesker. 
– Hva gjør du i hagen? 
– Egentlig det meste, både tyngre og lettere arbeid. Nå har roboten erstattet plenklippingen, men jeg liker å stelle og få frem planter når det nærmer seg vår. Det er givende, spesielt nå det går mot vår og det blir lysere. 

 

 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner