Gryende optimisme i luftfarten

Gryende optimisme i luftfarten

Avinor og Næringsforeningen har sammen gjennomført en undersøkelse av næringslivets forventninger om framtidige forretningsreiser ved Stavanger lufthavn Sola. Undersøkelsen viser at luftfarten fortsatt vil være preget av pandemien, men at optimismen er gryende.
06.desember 2021 Av Frode Berge

Avinor Stavanger lufthavn og Nærings- foreningen gjennomførte i oktober en undersøkelse om næringstrafikken til og fra Stavanger lufthavn. Her ble framtidige forretningsreiser for 260 bedrifter og virksomheter kartlagt. Undersøkelsen ble også gjennomført for Oslo, Bergen og Trondheim, og vil bli gjentatt årlig i tiden som kommer.Om ikke lenge runder vi toårs-merket for utbruddet av den globale koronapandemien. Pandemien har satt et sterkt preg på alle sider av samfunnsmaskineriet, luftfarten inkludert. For flytrafikken er konsekvensene både kortsiktige og langsiktige. De kortsiktige er åpenbare: Nedstenging av samfunnet gir redusert flytrafikk. Samtidig bidrar pandemien til at møte- og samhandlingsmønstrene i bedriftene endrer seg, og at videomøter i mange tilfeller erstatter fysiske møter som krever reising med fly. Dette skaper usikkerhet om den framtidige etterspørselen etter flyreiser, både for flyselskapene, Avinor og andre aktører.

 

 

Bred deltakelse

Filip Aven hos Avinor, Stavanger lufthavn Sola, har ledet arbeidet med gjennomføringen av undersøkelsen om forretningsreiser ved Stavanger lufthavn Sola, i tillegg til tilsvarende undersøkelser ved andre større lufthavner i Norge.
– Denne kartleggingen hvor vi får tilbakemeldinger om framtidige forretningsreiser fra 260 bedrifter og
virksomheter, gir svært god innsikt for ruteutviklingsarbeidet. Det faktum at undersøkelsen omfatter en bredde i bransjer og bedrifter av ulike størrelser, gjør nytteverdien enda større. Tilbakemeldingene tegner et bilde som gir grunnlag for gryende optimisme, men også av en flybransje som vil være preget av pandemien i årene som kommer, sier han.

Aven oppsummerer hovedfunnene i undersøkelsen på følgende vis:

  • Svarene fra respondentene tyder på at det samlede omfanget av forretningsreiser til/fra de fire største flyplassene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) i 2022 vil være i størrelsesorden 20-25 prosent lavere enn i 2019, altså før pandemien.
  • Næringslivet i Stavanger og Bergen ser noe mer positivt på utsiktene inn i 2022 enn i Trondheim.
  • For forretningskunder i Stavanger- regionen er destinasjonene Oslo, Bergen og Trondheim dominerende. Dette er ruter som flyselskapene «må» tilby for å være relevante for næringslivet.
  • Når det gjelder forretningstrafikken utenlands, er København, London, Amsterdam og Aberdeen de mest trafikkerte destinasjonene fra Stavanger lufthavn Sola. Aberdeen er en særlig viktig rute for næringslivet i Stavanger- regionen, sammenliknet med de andre norske storbyene. Stockholm som forretningsdestinasjon er klart viktigere fra Oslo og Trondheim, enn fra Stavanger og Bergen. Houston er fortsatt den største langdistansedestinasjonen fra Stavanger lufthavn Sola, riktignok med et lavere volum enn tidligere, etterfulgt av Dubai og Singapore.
  • For de forretningsreisende er rutenettverk og billettpriser de viktigste kriteriene ved valg av flyselskap. Man vil gjerne unngå mellomlandinger, samt ha gode muligheter til å jobbe underveis på reisen.
  • Parallelt med undersøkelsen om forretningsreiser, er det også gjennomført en kartlegging av fritidsreiser ved Stavanger lufthavn Sola. Mange av de viktige forretningsdestinasjonene er også betydelige fritidsdestinasjoner, noe som bidrar til å forsterke trafikkgrunnlaget for disse destinasjonene og støtter opp under robuste flyruter. Fritidstrafikken responderer raskt på endringer i rammebetingelsene for å reise med fly, og mye tyder på at fritidstrafikken vil se en sterk vekst inn i 2022.

 

Vekst grunnet arbeidsinnvandring


Filip Aven påpeker videre at arbeids- markedet i regionen langt på vei er friskmeldt, og at næringslivet også i tiden som kommer vil ha betydelig behov for utenlandsk arbeidskraft.

– Gitt at koronarestriksjonene holder seg stabile på dagens nivå, forventer vi god økning i trafikken fra utlandet knyttet til både arbeidsinnvandring og turisme. Dette innebærer at det vil være god etterspørsel på ruter mellom Stavanger og land som Polen, Latvia og Litauen.

Aven forteller at Avinor har fått tilbakemeldinger fra flere flyselskaper om at undersøkelsen er svært nyttig for dem når de skal planlegge tilbudet i 2022 og videre framover. Derfor vil kartleggingen gjennomføres årlig i tiden som kommer,
og dermed bli et godt verktøy for å følge utviklingen innen forretningstrafikken over tid.

 

– Gir innsikt

Thomas Reinsborg er Head of Sales i SAS Norge, og har studert undersøkelsen med interesse.

– Innsikt er alltid viktig. Denne undersøkelsen utgjør en nyttig del av grunnlaget når vi planlegger rutetilbudet. Dette er en markedsbasert kartlegging, og et viktig supplement til den øvrige kunnskapen vi har om utsiktene framover. Det er veldig positivt at Avinor og Næringsforeningen gjennomfører undersøkelser som denne, sier Thomas Reinsborg.

Andre liknende nyheter

Giganten som gir tilbake

NorDan er en ledende produsent av dører og vinduer til det europeiske markedet. 12 fabrikker, 30 salgskontor, 2200 medarbeidere og en omsetning på ca.…

110 år med gjestfrihet

En av landets eldste utdanningsinstitusjoner, Norsk hotellhøgskole, fyller 110 år.

Her er aksjetipsene for 2022

Peter Hermanrud vant aksjeduellen mot Alexander Stensrud i 2021. Her er aksjene de to strategene anbefaler for 2022.

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner