Har bygget stein på stein
Markedssjef Thomas Søyland og daglig leder Peder Blikra Egeland kan se tilbake på et rekordår i 2018. Nordic Bulk har befestet sin posisjon som Norges ledende leverandør til pukkverk landet rundt. Foto: Lars Idar Waage

Har bygget stein på stein

Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.
23.april 2019 Av Lars Idar Waage

I Norge står bergverksindustrien sterkt og Sandnes-bedriften har de siste årene levert de fleste store og nye anleggene i Norge. 2018 ble et rekordår med hele 175 millioner kroner i omsetning, opp med nærmere 30 prosent fra 2017.

– All time high! Vi hadde budsjettert med 165 millioner, men omsetningen endte enda litt høyere. Vi er svært fornøyde med året, og vi hadde flere store anlegg som vi leverte. Omsetningsveksten har vært jevn over flere år, men har ikke budsjettert med en videre vekst i 2019, forklarer daglig leder Peder Blikra Egeland.

Sammen med drøye 30 ansatte holder de til i Hoveveien i Sandnes. Men nå er lokalene blitt for små, så neste år vil bedriften flytte til større lokaler på Forus. Spesielt kontorplasser er mangelvare i dagens bygning.

– Lager og serviceavdelingen klarer seg, men skal vi vokse må vi ha inn flere ingeniører og de må ha kontorplass. Selve produksjonen foregår enten på Tau i Norge eller i Estland, så den påvirkes ikke, sier han.

 

Norsk kompetanse

De to store konkurrentene i Norge har flyttet mye av kompetansen sørover i Europa, noe markedet nå har respondert på. Å sitte på ingeniørene selv og kompetansen på kontoret i Sandnes har blitt et konkurransefortrinn for Nordic Bulk.

– Norsk stein er den hardeste i Europa, og de som kommer fra andre deler av Europa tror ofte ikke at steinen sliter på anlegget som den gjør. Dermed blir ofte de valgte løsningene for lette og vedlikeholdskostnadene blir høyere. Med lokale ingeniører sitter vi med kompetansen på huset og har unik kunnskap om de lokale forholdene, mener han.

Nordic Bulk ble stiftet i 1993 og gjennom de siste 25 årene har de bygget seg opp til å bli Norges ledende leverandør av løsninger til bergverksindustrien. En av grunnleggerne er Karstein Øvstebø, som fortsatt er med i bedriften som seniorrådgiver og eier.

– Nå bruker han sin enorme erfaring til å tegne og designe anlegg for kundene, sier Egeland.

Et vanlig pukkverk varer rundt 30 år dersom det vedlikeholdes godt, noe som betyr at det kan være langt mellom de store investeringene. Sandnesbedriften har vært klare på at de skal være med fra starten når nye anlegg planlegges, slik at både ressurser kan utnyttes på best mulig måte og hele prosessen blir optimalisert.

– Kost per tonn er viktigere og viktigere. Utnytte ressursene best mulig, få ned kostnadene. Kan vi for eksempel kutte transport med maskiner, sparer vi både miljøet og penger i prosjektet, noe som har blitt langt viktigere de siste årene, forklarer markedssjef Thomas Søyland.

Anlegget til Franzefoss avdeling Lia utenfor Trondheim var et av anleggene Nordic Bulk designet og leverte i 2018. Foto: Nordic Bulk

 
Mekanisk til digitalisert

Selve maskineriet som driver slike anlegg har ikke endret seg mye de siste tiårene, der nye og bedre sensorer kanskje er den største nyvinningen. Planløsningene derimot har endret seg radikalt, noe som har gitt andre gevinster enn kun de økonomiske.

– Å knuse stein er enormt krevende, men det er ikke så mange fancy måter å gjøre det på. Det er slitestål som knuser steinene, men dagens anlegg er mer innebygget, dermed sparer vi lokalmiljøet for både støv og støy samtidig som arbeidsmiljøet blir vesentlig bedre, forklarer Egeland.

Tidligere var produksjonen ved anleggene mer sesongbasert, der sommersesongen var den mest produktive og vinteren ble brukt til vedlikehold eller oppgraderinger av anlegget. Nå har det blitt mer industrialisert og krav til kontinuerlig produksjon.

– Dermed har vi en fordel når vi kan levere anlegget inkludert det elektriske, betongarbeidene og oppmåling. Vi skiller oss ut, og lager mer kompakte anlegg som gir større muligheter for styring og fleksibilitet.

Der arbeidet før var helmekanisk har mye nå blitt digitalisert, som gir helt andre muligheter.

– Mer sensorer gir bedre data. Disse bruker vi for eksempel mot vedlikehold.

 

Innovasjon

Norge er en bergverksnasjon, og primærmarkedet er her hjemme. Likevel har Nordic Bulk kunder i både Sverige og på Island, selv om markedene der er nokså ulike det norske. Egeland ser derimot for seg et enda større marked i Sverige på sikt.

– Danmark har jo ikke fjell, mens Sverige har mest grus. Dermed er det annerledes anlegg, der disse er flere, men mindre og mobile. Vår vekst kan ligge i service- og etterarbeid i Sverige, samtidig som vi utvikler mer mobile anlegg, mener den daglige lederen.

Med støtte fra Norsk Teknologiformidling skal de sammen med Eker Design i Fredrikstad utvikle et konsept med mer mobile pukkverk basert på containere. Disse kan typisk brukes på større veiprosjekter, som Rogfast over en viss periode, før de pakkes ned og brukes et annet sted.

– Her tar vi ett steg om gangen. Vi skal ikke inngå noen kompromisser vi ikke kan stå inne for. Vår grunntanke ligger fast og vi skal teste dette skikkelig før vi lanserer det i markedet, men dette vil være et konsept som har hele verden som marked, sier Egeland.

 

Trenger konkurransen

Dagens regjering har satset på vei og bane, som igjen har gitt store utbyggingsprosjekter og et enormt behov for stein. I tillegg til en lav rente har dette gjort at de siste årene har vært lukrative for Sandnes-bedriften.

– For en et pukkverk som skal bygge et anlegg vil det ha mye å si at renten er lav, og dermed gjør man kanskje investeringene litt tidligere enn først planlagt.

Selv om bedriften har vunnet flere store kontraktene de siste årene, er de ikke redde for konkurranse. Tvert om, mener de det trengs et godt fungerende marked med sunn konkurranse til det beste for hele bransjen.

– Vi er helt avhengige av både et marked som fungerer og tilliten det medfører. Vi trenger konkurransen for å stadig forbedre oss selv og løsningene vi leverer, mener Egeland.

– Hva blir viktig i fremtiden for dere?

– Standardisering av enkelte komponenter i anleggene. Selv om vi skreddersyr løsninger, ønsker vi i større grad å ha komponenter som består av standardløsninger som kan skaleres etter anlegget. Da vi leverte et anlegg hvert tredje år var det vanskelig å standardisere særlig mye, men nå som vi leverer flere per år, kan vi utnytte dette på flere anlegg. Vi skal også få inn en traineer som er bergverksingeniører. Dette i samarbeid med hele bransjen gjennom Norsk Bergindustri. Her er vi første leverandørbedrift som tar inn traineer og viser med det at vi tenker fremover og er i forkant.. Det vil gi oss enda bedre kompetanse, påpeker Egeland.

Andre liknende nyheter

Pizzabakeren kåret til Årets bedrift 2023!

Pizzabakeren Invest er kåret til Årets bedrift i Stavanger-regionen. Prisen ble utdelt på et fullsatt festarrangement i Atlantic Hall torsdag kveld. D…

Tror trenden vil fortsette

I løpet av de siste fem årene er det bygget totalt 2.527 nye boliger i Stavanger. I femårsperioden fra 2013-2017 ble det til sammenlikning bygget 4.27…

– Statnett må ta ansvaret

Statnett må ta ansvaret for de enorme prisforskjellene på strøm som rammer bedrifter og husholdninger i Rogaland og Agder. Det mener administrerende d…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner