Helse Vest ber næringslivet om hjelp

Helse Vest ber næringslivet om hjelp

Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og ber nå næringslivet å bidra med utstyr.
13.mars 2020 Av Ståle Frafjord

I en pressemelding fra Helse Vest heter det:

"Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar n
Eit koronautbrot krev langt meir smittevernutstyr i sjukehusa enn i ein normalsituasjon. På same tid har det vore vanskeleg å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og utstyr blir også, av ulike grunnar, levert seint. I eit brev til NHO og industrien på Vestlandet inviterer Helse Vest no til samarbeid.

– Vi treng smittevernutstyr til medarbeidarane i sjukehusa for å halde alle friske, slik at dei kan bidra i behandlinga av pasientane som treng det. Vi førebur no omfattande beredskapstiltak. Medarbeidarar, leiarar, tillitsvalde og vernetenesta imponerer i denne innsatsen! No ber vi også alle bransjar og verksemder bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi treng all hjelp og innsats vi kan få frå næringslivet, seier Hilde Christiansen, direktør for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Mellom utstyret som trengs er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og -frakkar.

Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allereie godt i gang. Dei regionale helseføretaka samarbeider om utstyr. Det er også god dialog med Helsedirektoratet og myndighetene i dette arbeidet. Regionane samarbeider om lagre og det er sett ned ei gruppe for dette nasjonalt. Slik sikrar ein å ha oversikt over lager, koordinering slik at det utstyret som er tilgjengeleg blir brukt på best mogleg måte og at alle sjukehusa i Noreg har lik tilgang på utstyr."

Kontaktpersoner:
Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi, tlf.: 415 33 809
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør, tlf.: 415 33 807

 

Andre liknende nyheter

Tar alle forholdsregler

Næringsforeningen tar alle forholdsregler før årets konferansehøst og samarbeider tett med helsemyndighetene. Hold deg hjemme selv om du bare har lett…

Et ONS utenom det vanlige

Selv om ONS 2020 ikke blir som planlagt, legger man opp til daglige digitale innslag i ONS sine kanaler som vil gi ulike perspektiver på energi. Det b…

Toppsjef med lokale røtter

I 23 år har Anders Opedal arbeidet sammenhengende i Equinor. I november overtar 52-åringen fra Sauda som toppsjef i selskapet etter Eldar Sætre.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner