Helsedirektoratets råd til varehandel

Helsedirektoratets råd til varehandel

Helsedirektoratet har laget en veileder for varehandelen, inkludert dagligvarehandelen med tips og råd som kan komme godt med i nåværende situasjon.
19.mars 2020 Av Lars Idar Waage

Veilederen blir oppdatert dersom det kommer nye retningslinjer, på Helsedirektoratets hjemmesider.

Under er er noen av spørsmålene som blir besvart, vi anbefaler å sjekke siden jevnlig for eventuelle oppdateringer:

Er det behov for begrensninger i varetilbudet for å bidra til smittebegrensing?

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker for å bidra til smittebegrensning. Per 17. mars 2020 er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å følge de generelle hygienerådene.

Se informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynet områder (mattilsynet.no)

Er det behov for andre smittebegrensende tiltak i butikk enn de vi allerede har iverksatt?

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter

Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene.

Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og skifter ut fellesbestikk ofte.   

Se generelle hygieneråd hos Mattilsynet

Hva kan/bør vi gjøre for å trygge våre egne ansatte i butikk?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Se råd og informasjon til befolkningen hos Folkehelseinstituttet

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

Se Rutiner for trygg mat (internkontroll og HACCP) hos Mattilsynet

Hvordan skal karantenebestemmelser håndteres dersom vi får bekreftet smitte hos ansatte som har vært på jobb?

Ved bekreftet smitte hos ansatt som har vært på jobb i dagligvarebutikk skal som hovedregel karanteneregelverket følges. I utgangspunktet er vi skeptisk til innvilgelse av dispensasjon, men hvis det er umulig å få inn nytt personell og dette er den eneste matbutikken i området/bygda må det gjøres en vurdering av tilgjengeligheten av matbutikker i området.  Når det gjelder dispensasjon, er dette regulert i forskriften om karantene og isolasjon mv per 15 mars 2020.

Se regler om karantene, isolasjon mv på Lovdata

Se regler om karantene på regjeringen.no

Hvilket renhold er tilstrekkelig for å kunne drive butikken videre dersom vi får en smittet ansatt som har vært på jobb?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene. Iverksatte tiltak anses som gode.

Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene (mattilsynet.no).

Råd til kunder

Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst `en meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020, ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette, for eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker når de handler næringsmidler.

Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner