Hun blir ny sjef i SpareBank 1 SR-Bank

Benedicte Schilbred Fasmer er ansatt som ny konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank. Hun tar over etter Arne Austreid ved utgangen av inneværende år.
02.oktober 2020 Egil Hollund
Benedicte Schilbred Fasmer

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har over tid arbeidet bredt og grundig for å finne den rette kandidaten til å overta stillingen som konsernsjef etter Arne Austreid – skriver banken selv i en melding.

– Styret har brukt god tid på å finne frem til den rette kandidaten som kan videreutvikle SpareBank 1 SR-Bank til det beste for konsernets kunder, eiere og ansatte. Basert på gode relasjoner med våre nesten tre hundre tusen kunder og samfunnet rundt oss, er tilliten til oss høy. Dette er en verdi som også fremover vil bety mye i den videre utviklingen av konsernet, sier Dag Mejdell, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank, ifølge meldingen fra banken.

Benedicte Schilbred Fasmer har 25 års ledererfaring fra finanssektoren, industri og shipping. Hun er i dag konserndirektør for bedriftsmarkedet i Fremtind Forsikring. Før det har hun solid bankerfaring fra DNB, gjennom seks år i ulike ledende stillinger, hvor hun de fire siste årene var konserndirektør for bedriftsmarkedet. I tillegg har hun bred ledererfaring fra blant annet Citibank, Sparebanken Vest og Argentum Fondsinvesteringer. Ifølge SpareBank 1 SR-Bank, kjenner hun næringslivet i Sør-Norge svært godt, både gjennom hennes mange år i finansnæringen så vel som flere styreverv blant annet i Norges Bank og Oslo Børs. Benedicte er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer fra Bergen.

– Jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten. Jeg har stor respekt for det arbeidet konsernets ansatte legger ned for å skape gode kundeopplevelser. Konkurransen om kundene er hard, og det er imponerende å registrere at SpareBank 1 SR-Bank er en av vinnerne. På tross av perioder med fallende oljepriser og lavere aktivitet i noen av markedsområdene, har konsernet levert gode resultater år etter år under Arne Austreids ledelse. Dette gir et godt grunnlag for å kunne videreutvikle og styrke konsernets mange forretningsområder også i årene som kommer, sier Benedicte Schilbred Fasmer, ifølge den samme meldingen fra banken.

– I SpareBank 1 SR-Bank er det kultur for at gode resultater skapes gjennom tillit, samarbeid og dialog med kunder, medarbeidere og tillitsvalgte. Styret er av den oppfatning at Benedicte har de egenskaper som skal til for at denne kulturen blir videreført og utviklet på en god måte. Vi har en over 180 år lang historie som skal videreføres. Gjennom alle disse årene har vi bygget solid kompetanse og erfaring. Dette, sammen med Schilbred Fasmers brede erfaring, gjør at SpareBank 1 SR-Bank er godt skodd for å møte framtidige utfordringer, sier styrets leder Dag Mejdell.

Benedicte Schilbred Fasmer tiltrer stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank 1. januar 2021.

Andre liknende nyheter

Lokale, tilstede og nær kundene

Siden 1999 har Erga Revisjon holdt til i en ærverdig villa i Jens Zetlitz gate. Nå har de etablert seg som et av de største uavhengige revisjonsselska…

John Dahle Skipshandel mottok Risavikaprisen

Fredag ble Risavikaprisen delt ut for åttende gang. Årets vinner ble John Dahle AS.

Vil vi egentlig gjøre noe for klimaet?

Vi kommer aldri til å lykkes med det grønne skiftet dersom vi unnlater å gripe de grønne mulighetene.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner