Kan gi vind i seilene
Statlige rammebetingelser må på plass om havvind blir et nytt satsningsområde i Norge.

Kan gi vind i seilene

En analyse gjennomført av Menon Economics viser at flytende havvind kan ha en sysselsettingseffekt på over 128.000 årsverk i løpet av en periode på 30 år. Flere tusen av disse kan havne i Rogaland.
12.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Havvind
Arbeidsplasser: Flere tusen
Konkrete prosjekter: Hywind Tampen, Utsira Nord
Forutsetning: Politisk vilje og et hjemme- marked for flytende havvindteknologi
Analysen ble gjort på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind-klyngen i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

– Vi mener at denne rapporten
er konservativ i anslaget, og at sysselsettingseffekten er vesentlig høyere hvis en lykkes med å fremme en sterk norsk leverandørkjeden for flytende havvind. Etter at EU i fjor høst framsatte sitt scenario om 450 GW havvind innen 2050 i Europa er alle framskrivninger oppjustert, sier Frank Emil Moen, daglig leder i Energy Innovation.

I tillegg til flytende havvind er det allerede en hel del leveranser til bunnfaste havvindanlegg i Europa for norske leverandører. Aibel hadde før jul nær 40 prosent av sin ordrereserve i fornybar – og da i all hovedsak havvind - en kraftig økning fra året før.

Vanskelig

– Hvor mange arbeidsplasser det kan være snakk om regionalt, er svært vanskelig å anslå. Det vil være helt avgjørende hvor og når prosjektene kommer. Får vi for eksempel en utbygging av Utsira Nord på 1 GW, så vil det utvilsomt skape mange flere arbeidsplasser regionalt, enn for eksempelutbygging av Tampen, hvor sammenstilling er planlagt til Gulen, sier Moen.

Så langt i Norge så er det kun Hywind Tampen – knyttet til Gullfaks/Snorre – som er bestemt bygd. Dette blir verdens største flytende vindpark med 118 MW turbiner, med en estimert investering på i overkant av fem milliarder.

 

Milliarder

– Her er det alene anslått et sted mellom 1550–3000 årsverk i Norge i konsekvens- analysen. I den samme analysen sier Equinor at ved 1 GW utbygd i Norge innen 2030, anslås årsverk i Norge til et sted mellom 8.000–15.000, med et bidrag til BNP på 9–17,6 milliarder. Ved 12 GW flytende vind utbygd globalt innen 2030, så forventes det ytterligere 8.000–28.000 årsverk i Norge. Og et bidrag til BNP på 9–31 milliarder, sier Moen.

Per i dag er det ikke åpnet for kommersiell utbygging av havvind i Norge. Hele næringen venter nå på myndighetenes svar på høringsrunden for åpning av områder for utbygging av havvind, og hvilken finansieringsmekanisme som vil legges til grunn.

 

Leverandørkjede

– Det har kommet signaler om et første svar på dette i løpet av sommeren. For utvikling av en sterk norsk leverandørkjede for et forventet svært stort kommende globalt marked innen flytende havvind, er det imperativt at vi også etablerer et hjemmemarked med fullskalaprosjekt så raskt som mulig. Utbygging av Utsira Nord med 1 GW og Sørlige Nordsjø II med 1 GW, sammen med ytterligere utbygging knyttet til utvalgte oljeinstallasjoner, vil være et svært viktig bidrag til at Norge etablerer seg som en ledende industrinasjon innen særlig flytende havvind. Enda er mulighetsrommet der for å befeste en ledende posisjon, men industrikappløpet er i full gang, og mange nasjoner satser nå stort. Norge har det komparative fortrinnet med vår sterke offshore leverandørindustri, men det haster med å realisere planene, sier Moen.

Andre liknende nyheter

Lysner det for Rogfast?

Stadige utsettelser har forfulgt gigantprosjektet Rogfast. 2020 kan bli året da grave­ maskinene igjen settes inn for å sikre ferjefri veiforbindelse…

Dataanlegg gi store ringvirkninger

Et dataanlegg på Kalberg vil kunne gi flere tusen arbeidsplasser om forholdene legges til rette for det på Jæren.

Kan gi 30.000 nye jobber

Dersom forutsetningene legges til rette, kan 30 000 nye arbeidsplasser skapes i regionen de nærmeste årene. Det viser en gjennomgang Rosenkilden har f…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner