– Koster penger å stå i kø
Dag Halvorsen orienterte lokale partitopper om ulike problmenstillinger

– Koster penger å stå i kø

Budskapet fra arbeidende styreleder Dag Halvorsen i rørleggerbedriften Sig. Halvorsen var krystallklart da bedriften tok i mot en rekke listetopper og sentrale lokal- og fylkespolitikere i Bedriftsveien i Sandnes i dag: Å stå i kø koster penger.
27.august 2019 Av Ståle Frafjord

– Vi har prøvd å lage noen regnestykker etter at det nye bompengesystemet på Nord-Jæren ble innført i fjor høst. Vi betaler ca 3,5 millioner i året i bompenger, men har funnet ut at det er billigere for oss enn å stå i kø, sa Dag Halvorsen.

Veibygging, E39 og bompenger på Nord-Jæren avsluttet rundreisen flere sentrale lokalpolitikere foretok i regi av Næringsforeningen i dag.

Bussturen startet hos Equinor, fortsatte til Boreal og endte hos Sig. Halvorsen. Målet med turen var både å bli orientert om viktige næringspolitiske spørsmål og bli bedre kjent med bedrifter og utfordringer mange står overfor.

Hos Sig. Halvorsen benyttet bedriften tiden både til å ta opp tema knyttet til lærlinger, arbeidslivskriminalitet, kommuneplaner – og ikke minst veibygging. Det siste skapte ikke uventet også engasjement blant flere av politikerne som deltok på den lokale rundreisen.

 

Vanskelig

– Bompengedebatten er vanskelig og krevende, og jeg forstå synspunktene fra begge leirer. Den skal jeg ikke blande meg inn i. Men i tillegg til vårt lokale veinett har vi også E39. Vi omsetter alene for 400 millioner fra Kristiansand og Arendal, og vi er ofte på Sørlandet for å følge opp virksomheten der. Da er i realiteten E39 eneste alternativ, og det er ikke bare fredag og søndag ettermiddag man opplever køer. I tillegg handler dette også om sikkerhet, ikke minst på vinterstid, sa Dag Halvorsen.

E39 mot Kristiansand skaper utfordringer for langt flere enn Sig. Halvorsen. Pr i dag henger en firefelts og bompengebelagt ny E39 i en løs tråd som følge av lokal uenighet i Bjerkreim og Eigersund kommune. Det har også forsinket prosessen.

 

Nye veier

Halvorsen påpekte overfor politikerne hvor viktig veistandarden er for næringslivet – og nødvendigheten av å bygge nytt.

– Gode riksveibetingelser betyr enormt mye for om næringslivet i Rogaland skal kunne øke effektiviteten, for konkurranseevne og for å kunne utvide arbeidsmarkedet Det gjelder både sørover og nordover. Etter at motorveien kom mellom Kristiansand og Arendal har vi i dag folk som kan bo i Arendal og jobbe i Kristiansand fordi det går så raskt.

Bussturen med Næringsforeningen gikk til flere bedrifter i distriktet.

Lønnsomhet

Nye tall på lønnsomhet på strekningen Hove – Ålgård viser også en langt høyere samfunnsnytte enn tidligere beregnet. I forbindelse med arbeidet til ny Nasjonal Transportplan har samfunnsnytten for dette prosjektet økt til netto nytte på 6,5 milliarder kroner, eller 1,89 kr nettonytte pr. budsjettkrone.

 – Utfordringene knyttet til bil ligger i dag i første rekke i for store utslipp. Men jeg har så stor tro på teknologiutviklingen. Innen 2030 vil veldig mye av trafikken være fossilfri og de største utfordringene være løst, sa Halvorsen og viste blant annet til den store andelen el-biler som i dag selges.

Hos Boreal fikk politikerne en orientering om autonome busser.

Klimatiltak

Også hos Boreal og Equinor var teknologiutvikling og klimatiltak tema. Hos Equinor fikk politikerne en orientering om selskapetplaner for norsk sokkel, havvind og transformasjon. Hos Boreal var både bussvei, elektriske busser og ikke minst autonome busser på dagsorden.

Et av budskapene var at regionen har tidenes mulighet til å ta nasjonal- og internasjonal ledelse på utvikling og testing av autonome kollektive løsninger.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner