Lokale, tilstede og nær kundene
Konrad Skulstad vil ta over som daglig leder om noen år når Sven Erga trapper litt ned i selskapet han startet i 1998. Selv om han har planer om å holde på til han er minst 70 år. Foto: Lars Idar Waage

Lokale, tilstede og nær kundene

Siden 1999 har Erga Revisjon holdt til i en ærverdig villa i Jens Zetlitz gate. Nå har de etablert seg som et av de største uavhengige revisjonsselskapene i Norge, og har ingen planer om å innlemmes i noen av de store. – Trygghet og nærhet til kunden, er vårt motto, sier Sven Erga.
23.oktober 2020 Av Lars Idar Waage

Erga Revisjon AS
Etablert: 1998
Daglig leder: Sven Erga
Ansatte: 21
Omsetning: 40 mill kroner (2020)
Internett: erga.no
I et helt vanlig villastrøk ligger et stort hvitt hus. Ingen skilt på fasaden, og med ringeklokke på døren. Innenfor er det høyt under taket, ingen resepsjon og en ærverdig stil. Litt som å komme hjem til noen, men det hele er gjort med vilje og et ønske om å ikke skille seg ut.
– Klart det er litt av imaget vårt. Vi skal være lokale, tilstede og nær kundene våre. Vi ønsker ikke å fremstå med store reklameplakater, og store annonser, det er ikke vår stil, forklarer partner og daglig leder Sven Erga.
Å komme hjem har en dobbel betydning. Erga jobbet selv i huset fra 1979, da som revisor i Endresen, Klette & Co. Men da bygget ble for lite, og selskapet flyttet til Forus ble det solgt. I 1998 startet han Erga Revisjon og da huset kom for salg året etter, var han ikke i tvil.
– Jeg visste jo hvilke kvaliteter som var i huset og at det passet perfekt til et revisjonsselskap, sier han.
For det er revisjon de driver med. Revisjon og rådgivning. Andre tjenester som regnskapsførsel og utleie av personell får andre ta seg av. Erga Revisjon skal være spisset mot jobben de kan aller best.
– Da vi satte opp en visjon på starten av 2000-tallet så tenkte vi at vi aldri kan bli størst, det er umulig. Vi kan vanskelig bli best fordi det er så vanskelig å måle. Men vi skal være det anbefalte revisjonsselskapet. I det ligger det veldig mye, inkludert kvalitet, mener han.

 

Generasjonsskifte

For det er viktig å ikke være for prangende for Erga. De bruker ikke penger på annonsering, med to unntak: Idrett og kultur. Og er man det anbefalte revisjonsselskapet så trenger man ikke annonser. Kundene vet hvor de skal henvende seg.
– Vi har et stort spekter av kunder, fra små- og mellomstore selskaper til flere av de lokale selskapene som nå er nasjonale og tunge aktører i sine bransjer. TS-gruppen, Felleskjøpet, Sig. Halvorsen-konsernet og SR Group er noen eksempler, sier revisoren.
I en oversikt i bladet Kapital over hvem som var revisor for de 400 største selskapene i Norge, var kun Erga Revisjon omtalt utenom de virkelig store, nasjonale aktørene. En omtale de virkelig er stolte av.
– Erga Revisjon er et av de største, uavhengige revisjonsselskapene i Norge, og vi har flere av kundene som omsetter for over en milliard kroner i året, sier Konrad Skulstad som også er partner og statsautorisert revisor.
Skulstad er den som vil ta over ansvaret som daglig leder når Sven Erga trapper ned om noen år. Eller trapper ned er kanskje feil begrep, for den daglige lederen akter å fortsette i selskapet som konsulent i flere år. I selskapet har de en policy om at man går av som revisjonspartner når man fyller 67.
– Å holde på til jeg er mellom 70 og 75 er målet, så får vi se, sier Erga.

 

Robotisering

Han er imidlertid litt bekymret for faget og utviklingen i bransjen. Mindre foretak har ikke lenger revisjonsplikt, regnskaps- og revisjonsstandarder blir implementert fra EU og også innen revisjon er digitaliseringen og robotiseringen i full gang.
– Utviklingen de siste 40 årene har vært enorm. Fra å ha faglige forum
med diskusjoner om indeksering av arbeidspapirer til nå å diskutere digitale plattformer for revisjon er ytterpunktene. Men at en robot skal revidere regnskap er jeg skeptisk til. En stor datamengde går gjennom systemet og så revideres av en robot. Utfordringen er at du ikke får en selvstendig vurdering av vanskelige regnskapsposter. Men her er kanskje Konrad og de andre litt uenige med meg, mener han, og får svar:
– Hele bransjen er i rivende utvikling, og regnskapene er jo nå skybaserte. Derfor er det utrolig viktig å henge med innen den teknologiske utviklingen som går veldig raskt. Men automatiseringen må kombineres på en god måte, sier Skulstad.
Revisornestoren tar derfor gjerne pennen fatt når han reviderer regnskap, selv i en digital tidsalder.
– Jeg prøver så godt jeg kan å følge med på denne utviklingen, men det er ikke alltid like enkelt. Jeg reviderer nok like kjapt som de andre, men vurderer det kanskje på en litt annen måte, sier Erga og humrer.
For ute i verden er det større fokus på erstatningsansvar mot revisorer de siste årene. Mens det før var nærmest utenkelig med saker mot revisor, er det nå flere og flere saker der man setter søkelyset på revisors rolle.
– Derfor er det viktig å ha dette skjønnet, som jeg setter veldig høyt, forklarer Erga.

 

Verdiskaping

Da revisjonsplikten forsvant for små foretak så var det mange av de mindre revisjonsselskapene som fikk problemer. Noen mistet gjerne halvparten av kundemassen over natten.
– Her var vi heldige, for veldig få av dem droppet revisjon og fortsatte med oss som revisor. En av grunnene er jo at de da kunne søke rådgivningstjenester hos oss, som er lettere når man kjenner selskapet, sier han.
For selv om det er revisjon som er hovedbeskjeftigelsen for selskapet, driver de også rådgivningstjenester for revisjonskundene i et begrenset omfang. Det være seg skatterådgivning, rådgivning rundt oppkjøp eller rundt fusjoner og fisjoner.
– Generasjonsskifter er dessuten veldig aktuelt om dagen, sier den daglige lederen. Med over 40 år i bransjen har Sven Erga sett den utrolige utviklingen av næringslivet i regionen. I 20 år var han i KPMG, og
kom nært på de store selskapene med enorm verdiskaping, spesielt innen olje- og gassektoren.
– Akkurat den reisen har vært veldig spennende og betydd mye for vår bransje,
som fikk en stor oppblomstring fra 80-tallet og utover, forklarer han.
Men ting endres også. På 80-tallet satt pengene mer løst hos selskapene, det gjør de ikke i dag. Samtidig roser de to det regionale næringslivet for å stå bedre skodd for kriser enn mange andre regioner.
– Mange virksomheter har lagt mye av de gode årene tilbake i bedriftene slik at man tåler krisene bedre. Her i Rogaland kommer vi nok bedre ut av krisene enn mange andre, mener Skulstad.

 

Formuesskatt

Men utbytter og egenkapital bringer dem inn på nok et hett diskusjonstema – formuesskatten. De mener at for mange bedriftseiere må ta utbytte for å være i stand til å betale formuesskatt.
– Vi har definitivt kunder som må ta ut utbytte for å dekke formuesskatten ja. Og det er ikke en krone for en krone, det er jo over 30 prosent skatt på utbytte. Dermed tappes mye unødvendig ut av bedriftene på grunn av skattereglene, mener Erga og får støtte av kollega Skulstad:
– Shipping og spesielt offshore og supplyrederiene er et godt eksempel. I årevis har de betalt mye formuesskatt, og nå er selskapene deres nesten ingenting verdt lenger.
Fremtiden for selskapet ser lys ut. Fra 1. september overtok de Grand Revisjon på Bryne. Nå har de kontor både i Stavanger og på Jæren, og er totalt 21 ansatte. Selv er de usikre på effekten av å vokse for mye.
– Det er jo ikke et mål å vokse i seg selv, men å fortsette med nærheten til kundene og tilby en kontinuitet, mener Skulstad.
Likevel kan det komme en ekspansjon nordover på sikt.
– Flere av kundene våre holder til på Haugalandet, så oppstart av et kontor der kan være aktuelt, sier Erga.
– Å gå inn i et av de store selskapene da?
– Nei, det har vi diskutert det siste halvannet året og konkludert med at det ikke er aktuelt. Vi skal være lokale og ha nærhet til kundene, avslutter Erga.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner