Må gripe sjansen
Skattepakken gir oljebransjen en mulighet til å omstille seg, men det er opp til bransjen å gripe muligheten, sa Jez Averty under Leverandørmøtet. Foto: Lars Idar Waage

Må gripe sjansen

Det første fysiske møtet på over tre måneder ble leverandørmøtet der operatørselskapene møtte leverandørindustrien. Nå ser begge parter positivt på fortsettelsen etter at skattepakken ble vedtatt, og nå håper de på fortgang i flere prosjekter. – Men vi må bruke denne pakken klokt og også tenke på det som kommer etterpå, advarte Jez Averty.
25.juni 2020 Av Lars Idar Waage

Stavanger Hall var tilnærmet fullsatt, under de gitte smittevernreglene. Med en grense på 200 deltakere, én meter mellom hver stol, håndsprit og opplegg for distanse under pausene, er det nok det nærmeste man kommer fullsatt i disse dager. Som Averty spøkefullt sa fra scenen, så hadde han kun vært to ganger utenfor hjemmekontoret og truffet folk de siste månedene - begge gangene i regi av Næringsforeningen. Hans innlegg var derimot knyttet opp til skattepakken og hvordan både oljeselskapene og leverandørindustrien kan dra nytte av muligheten som nå er gitt - sammen.
– Politikerne har levert på sitt, nå er det opp til oss å sparke igang aktivitet i en krevende tid. Aktivitet som også får med fremtiden. Vi må bruke pakken til å både omstille og transformere oss, sa områdesjefen fra Equinor og listet opp seks påstander om skattepakken og hvordan industrien bør utnytte muligheten:

  1. Politikerne har gjort sin del, nå er det opp til bransjen.
  2. Skattepakken er mer enn bare en oljepakke, det er mer en energipakke.
  3. Pakken må ikke brukes for å beslutte prosjekter som ikke er gode nok.
  4. Den skjerper ytterligere behov for å dramatiske utslippsreduksjoner.
  5. Bransjen bør bruke pakken som en drivkraft for transformasjon.
  6. Pakken sikrer ikke konkurransekraft på eksisterende produksjon eller fremtidige prosjekter.

– Skattepakken har forbedret likviditeten og lønnsomheten vår, og nå skal vi jobbe med investeringer og prosjekter som kan skape aktivitet i nær fremtid. Equinor sin prosjektportefølje til og med 2022 har en sysselsettingseffekt på nærmere 100.000 årsverk, påpeker Averty.


Etter skattepakken

I 2017 eksporterne norsk leverandørindustri varer og tjenster for omlag 100 milliarder kroner. Norsk sokkel har vært som et laboratorium for utvikling av ny teknologi og utprøving i stor skala. Dette samarbeidet blir viktigere fremover mener Averty.
– Dette kan vi og dette må vi gjøre igjen. Vi bør bruke pakken for å bygge kompetanse og kunnskap og for å utvikle nye produkter for å skape nye markeder og kapre ekstiterende markeder. Tre eksemplerer havvind, flytende havvind og både blå og grønn hydrogen, sier han.
For kort tid siden ble det klart at Equinor og Aker BP har inngått en kommersiell avtale om utvikling av Noaka-området. Et prosjekt som kan få investeringer på rundt 50 milliarder kroner og en sysselsettingseffekt på 50.000 årsverk i utviklingsperioden. I likhet med Averty, tror Tommy Sigmundstad, direktør for boring og brønn i Aker BP, at perioden etter skattepakkens utløp, er viktigst.
– For oss har vår strategi vært å ikke bare være en repons på den situasjonen vi har befunnet oss i, men hvordan vi skal rigge Aker BP for fremtiden. Hva skjer etterpå? Det handler ikke bare om oljeselskapene, men like mye om leverandørindustrien. Vi kan jo ikke komme ut av dette, og så ligger leverandørindustrien med brukket rygg. Vi må ha med oss leverandørindstrien videre, mener Sigmundstad.

 

Energihovedstaden

En umiddelbar effekt av skatteendringen er utbyggingen av Hod-feltet. Dagen etter godkjennelsen kom i Aker BPs styre, var arbeidet i gang ved Aker Verdal som har kontrakt om understell og plattformdekk. AkerBP regner med 5000 årsverk bare på Hod-feltet.
– Prosjektet er ekstra interessant fordi det vil være den første direkte kopien på norsk sokkel. Vi har altså laget nøyaktig det samme på et annet felt. Vi mener dette er et viktig for oljeindstrien og jobben med kostnadsreduksjoner. Mindre skreddersøm og mer standardisering gir en mer kostnadseffektiv produksjon. Det tror jeg og Aker BP er fremtiden for norsk oljeindustri, sier Sigmundstad.
På møtet deltok også Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun som var én av de 75 ordførerne som gikk ut med støtte til energiindustriens ønske om midlertidige endringer i skattesystemet. På spørsmål fra Ulf Rosenberg om hvor viktig jobben å befeste Stavangers posisjon som energihovedstaden er, svarte Nordtun kontant:
– Den jobben er den absolutt viktigste.

 

 

 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner