Mild optimisme i oljeservice
EY-partner Espen Norheim er forsiktig optimist med tanke på utsiktene for leverandørindustrien på norsk sokkel de nærmeste årene. Selskapene er konkurransedyktige, oljeskattepakken gir god drahjelp, men koronapandemien gir fortsatt usikkerhet. Foto: Egil Hollund

Mild optimisme i oljeservice

Norsk sokkel viser seg nok en gang å være konkurransedyktig. Det gir grunn til forsiktig optimisme i oljeservicenæringen.
09.februar 2021 Av Frode Berge

Oljeserviceanalysen
EY har siden 2006 gitt ut en omfattende analyse av utviklingen og lønnsomheten i oljeserviceindustrien. Analysen omfatter 1000 oljeservice-selskaper. I tillegg er det lagt inn et segment med 165 selskaper innen fornybar energi. Oljeserviceselskaper er definert som selskaper som har over 50 prosent av virksomheten sin knyttet til olje og gass, og somer registrert som aksjeselskap i Norge. Oljeserviceanalysen er svært grundig, og blir regnet som et av de mest presise barometrene for tilstanden i bransjen. Årets rapport ble presentert på Næringsforeningens møte Energiåret 2021, 26. januar i Rosenkildehuset.

Dette er én av hovedkonklusjonene i EYs ferske oljeserviceanalyse
«The Norwegian Oilfield Service Analysis 2020». Analysen er svært grundig, og utgjør et viktig referansepunkt for alle som er opptatt av utviklingen på norsk sokkel.
Den fremste styrken ved EY-rapporten er at den baserer seg på et dypdykk ned i selskapenes faktiske regnskapstall for det foregående året, og ikke spådommer basert på usikre forutsetninger som framtidig oljepris. Dette innebærer at analysene er delvis er basert på et rent faktagrunnlag, og at elementene av forventninger og spådommer er tuftet på et svært solid grunnlag.

Det har utviklet seg til å bli en populær tradisjon at oljeserviceanalysen presenteres offentlig for første gang på Næringsforeningens arrangement Energiåret, som i år ble avviklet digitalt, 26. januar. Under det samme arrangementet presenterte Equinor og Aker BP for første planene for den omfattende NOAKA-utbyggingen. Dette blir en investering av et omfang så stort at det bidrar til å bygge opp under en gryende optimisme for utviklingen på sokkelen de neste årene.

 

Pandemismell

Samtidig innebærer en fortsatt pågående koronapandemi usikkerhet også for oljebransjen.

Espen Norheim er partner i EY, og har hatt hovedansvaret for å utarbeide analysen. Han forteller at pandemien kom ubeleilig.

— Etter en lang nedtur i årene 2014 til 2018 opplevde leverandørindustrien et godt år i 2019, med en vekst i omsetningen på 15,6 prosent, og forbedret lønnsomhet. Den sterke veksten var et resultat av den eksisterende prosjektporteføljen på sokkelen i kombinasjon med internasjonal suksess og fornybarfokuset bransjen har hatt.

Forbedringen i lønnsomhet kan på sin side tilskrives det omfattende omstillings- og kostnadskuttarbeidet hos leverandørene. Når så næringen var tilbake i oppreist stilling, kom altså koronaen. En slik global pandemi er kostnadsdrivende for en bransje som denne, i tillegg til at oljeprisen presses ned, sier Norheim.

Våren 2020 var derfor frykten for en ny, bratt nedtur stor.

— Da var vi alvorlig bekymret, og en periode rundt påsken i fjor hadde vi scenarier hvor vi fryktet et fall i omsetningen på opp mot 22 prosent. Men en bransje, «topptrent» etter å ha kjempet seg gjennom den forrige nedturen, har jobbet godt. Nå anslår vi et fall i omsetningen for 2020 på 10 prosent, og dette er et konservativt anslag. Det ser ut som oljeservicenæringen har «stått an av», sier Norheim.

 

Forsiktig optimist

Når en notorisk forsiktig herremann som Espen Norheim gir uttrykk for forsiktig optimisme for de kommende årene, så skyldes dette blant annet norsk sokkels konkurransedyktighet.

— Norsk sokkel er preget av stabile rammebetingelser over tid, kombinert med god samhandling mellom kompetente operatører og leverandører. Derfor har vi nå vært igjennom et pandemipreget 2020 der investeringsnivået hos oss har vært flatt, mens investeringene globalt har falt med 30 prosent. Dette er ytterligere en bekreftelse på at norsk sokkel er konkurransedyktig.

Samtidig er det ikke til å komme unna at bildet lenger fram er uskarpt, først og fremst på grunn av få, nye funn.

— Her hjemme er det ikke gjort store funn siden 2011, og det er viktig at etevirksomheten opprettholdes på et høyt nivå. Også på dette området er det viktig med stabile rammebetingelser, poengterer Norheim.

Når vi først er inne på ramme- betingelser, er Norheim rask til å understreke betydningen av den omfattende oljeskattepakken som Stortinget vedtok før sommeren. En pakke som innebærer skatteutsettelser i en akutt krevende situasjon.

— Oljeskattepakken vil utvilsomt bidra til høyere aktivitet de nærmeste årene.
Det var svært viktig at den kom på plass, og jeg vil gi honnør til politikerne, NHO, LO, Næringsforeningen, og alle andre som bidro til det endelige utfallet. Bransjen sto, og står, i en svært krevende situasjon. Da er det behov for kraftfulle tiltak, sier EY-partneren.

 

Fornybarvekst

Årets oljerserviceanalyse viser for øvrig at tempoet i den grønne omstillingen er høyt.
— Vi har lagt til et eget fornybar- segment som i denne omgang utgjør 165 selskaper innen fornybar energi, karbonfangst og lagring, hydrogen osv. Dette er selskaper som fremdeles befinner seg i en tidlig fase, og kan dermed ikke kan underlegges de samme analysene som de veletablerte oljeserviceselskapene. Trenden er imidlertid klar: Fornybarnæringen er i kraftig vekst, og dette reflekteres i årets rapport, avslutter Espen Norheim.

Andre liknende nyheter

Olje i hundre – halvveis

Vi kan i 2021 markere at det er 50 år siden den første oljeproduserende brønnen ble åpnet på norsk sokkel på Ekofisk. Det var riktignok prøveproduksjo…

Muligheter - en gedigen suksess

1400 deltakere fra hele rogaland deltok på åpningen av Muligheter. Hvert møte trekker rundt 1000 deltakere i snitt, for å vise mulighetene til arbeids…

Politiet advarer mot dataangrep

Enda et nytt dataangrep har rammet større bedrift i regionen. Sør-Vest politidistrikt går derfor ut med en oppfordring til alle Næringsforeningens med…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner